Facebook
Order Product

Truyện Dịch Trung Hoa – Chinese Legends

Posted by in , on 7-11-12

Thiện Ác Binh   Pháp  708tr. Xb.Thanh Niên 2002 Ân    Hàm $15.00
Đảo Tường Vy 195tr. Xb. Phụ Nữ 2006 An ni Bảo bối $20.00
Tể Tướng Lưu  Gù    714tr. Xb. Hội Nhà Văn Ân Văn Nghiễn $28.00
Xuân nguyệt 744tr. Xb. Phụ Nữ 2001 Better Bao Lord $6.00
Bí mật cuộc đời Mao Trạch Đông  718tr. Xb. Thế Giới  1995 BS.Lý Chí Tuy $14.00
Chuyện uyên ương 214tr. Xb. Thanh niên   2000 Cao Dương $54.00
Cao Hành Kiện Tuyển tập -Tác phẩm 693tr.   Xb. C.A.N.D. 2006 Cao hành Kiện $44.00
Tùy Đường diễn nghĩa 3Tập 2040tr bìa   cứng .xb thanh Hoá 2003 Chữ Nhân Hoạch $30.00
Hoàng Thái Hậu Trung Quốc 349tr. Xb. Trẻ   2003 Chu Trọng Ngọc $50.00
Qụa đen 454tr. Xb. Hội Nhà Văn 2003 Cửu Đan $13.00
Các phi tần nổi loạn 301tr. Xb. Đồng Nai   2006 Đại Lãn $12.00
Tiết Nhơn Qúy chinh Đông &chinh Tây   2 tập 1006tr. Xb. Đồng Nai 2008 Đại Lãn $30.00
Hồi ký của một người Hoạn 267tr. Xb. Văn   Hóa Dan Shi $55.00
Những vụ án ly kỳ đời Tống  519tr. Xb. Văn Hóa T.t. 1999 Đào Thượng Trí $9.50
Càn Long Đại đế 4 tập bìa cứng 2802tr.   Xb. Hội nhà văn2001 Diệp Hách la Nạp $13.00
Cấm Cung Diễm Sử 630tr.nìa cứng xb. Văn   Hóa T.t. 2002 Diệp Hách Phan Trát $8.00
Lạc Dương tình truyện 737tr. Xb. Văn   nghệ T.p. 2002 Đinh Lệnh Vũ $13.00
Tống Mỹ Linh Đệ nhất Phu Nhân đầy tham   vọng 373tr. Xb. 2000 Đinh Văn Cơ dịch $25.00
Truyện Đức Khổng Tử 164tr. Xb. Văn Hóa   T.t. 1999 Đoàn Trung Còn $13.00
Qủy Cốc Tử 36 Vô Địch Thần Chiêu 272tr.   Xb. Văn Hóa T.t.2005 Đông A Sáng $12.00
Tam Quốc Tam Tuyệt 142tr. Xb. Xuân Thu   1990 Đông Tùng $17.00
Đảng Khấu Trí $ tập 2240tr. Xb. Đà Nẵng   1999 Du Vạn Xuân $16.00
Những yếutố Quyết định thắnglợi trong   TháiCông BinhPháp 107tr.xb.Thanh Niên 00′ Dương Diên Hồng $8.00
Tính dự báo trong Tây Du Ký 139tr. Xb.   Thanh Niên 2000 Dương Diên Hồng $8.00
Mưu Lược Hưng đạo Vương 199tr. Xb. Mũi   cà Mau 2000 Dương diên Hồng $8.00
Thuyết Đường  538tr. T.b. Xuân Thu Dương Mạnh Huy $6.00
Song Quang Bửu Kiếm  140tr. T.b.Xuân thu Dương Tấn Long $7.00
Bí Mật gia tộc Họ Tưởng 727tr. Xb. Hội   Nhà Văn 1998 Gỉa Hưng Quyền $9.00
Lỗ Tấn tuyển tập 320tr. Xb. Xuân   Thu Giản Chi tuyển dịch $11.00
Lỗ Tấn – Ả Q. chính truyện  193tr. Xb. Đại Nam Giản Chi tuyển dịch $15.00
Chiến Quốc Sách  727tr. Xb. Xuân Thu GiảnChi-Nguyễn H.Lê $12.00
Ẩn sĩ Trung Hoa  183tr. Xb. Trẻ 2001 Hàn Triệu Kỳ $13.00
Nghệ Thuật Chỉ Đạo Chiến Tranh 230tr.   Xb. Xuân Thu Hồ Hán Sơn $25.00
Phản Đường diễn nghĩa 398tr. T.b. Xuân   thu Hoàng Minh Tự $18.00
72 Kế của Qủy Cốc Tiên Sinh 319tr. Xb.Đà   Nẵng 2002 Hồng Khánh-Kỷ Anh $40.00
Bí mật Mộ Khổng Minh 226 xb. Văn Học   2003 Hồng Lĩnh Sơn $9.00
Bí Mật Mộ Tần Thủy hoàng 179tr. Xb. Văn   Học 2003 Hồng Lĩnh Sơn $7.00
Bí Mật Mộ Tào Tháo 250tr. Xb. Văn Học   2003 Hồng Lĩnh Sơn $8.00
Binh Thư Yếu Lược 162tr. Xb. Xuân   Thu Hưng Đạo Vương $15.00
Đời thực của  Hậu Phi    471tr. Xb. Văn Hóa T.t. 2002 Hướng Tư $9.00
Cầu được ước thấy 354tr. Xb. Văn Hóa   T.t. 2002 Hữu Nhàn $30.00
Ngụ ngôn cổ điển Phương Đông 319tr. Xb.   Văn Học 2002 Hữu Tuấn $9.00
Tế điên Hoà Thượng 209tr. Xb. Việt Press   1994 Khánh Vân cư sĩ $7.00
Lịch sử ăn mày 335tr. Xb. Trẻ 2001 Khúc Ngạn Bân $13.00
Khổng Tử truyện 2 tập 977tr. Xb. Văn   Nghệ. T.p. 2002 Khúc xuân Lễ $9.00
Long trung Quyết Sách 222tr. Xb. Nắng   Mới  1969 Kiến Hoa $10.00
Tần Thủy Hoàng diễn nghĩa 915tr. Xb. Văn   Hóa T.t.2003 Kim Thức $10.00
Tam Quốc Chí  2tập 1746tr.khổ lớn xb. Văn Hóa SG.2006 La Quán Trung $48.00
Tam Quốc diễn nghĩa (bằng tranh khổ lớn)   183tr. Xb. Văn Nghệ T.p 1996 La Quán Trung $12.00
100 vị Danh Y Trung Quốc 215tr.khổ lớn   xb. T.p.HCM. Lạc Thiện $20.00
Truyện ngắn về lịch sử Trung Hoa 2tập   xb. Thanh Hoá 2001 Lâm Hán Đạt $20.00
Trung Hoa đất nước con người 519tr. Xb.   Văn Hóa T.t. 2001 Lâm ngữ Đường $8.00
Hồng Lâu Mộng (truyện tranh) 4 tập dày   xb. Thanh Niên 1996 Lê Giảng dịch $7.00
Mao Phu Nhân  400tr. Xb. Sách Việt USA 2004 Lê Tạ Bích Đào $9.50
Thần đồng Trung Hoa 490tr.bìa cứng xb.   Văn Học 2004 Lê Văn Đình $20.00
Phép dành chiến thắng theo Tôn Tử Binh   Pháp 286tr. Xb. Thanh Niên 2001 LG.NguyễnQuangTrứ $28.00
Thuật Chính Trị Cổ Kim 120tr. Xb. Sống   Mới Linh Giang $38.00
Sơ lược lịch sử Tiểu thuyết Trung Quốc   459tr. Xb. Văn Hóa 1996 Lỗ Tấn $8.50
Lịch sử Lưu dân 367tr. Xb. Trẻ 2001 Lục Đức Dương $28.00
Lịch sử Lưu manh 319tr. Xb. Trẻ 2001 Lục Đức Dương $27.00
108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc  227 tr. Xb. Đồng Nai 2002 Lý Mộng Hà $22.00
Gia thế Mao Trạch Đông  575tr. Xb. Thanh Niên 2000 Lý Tương Văn $20.00
Tư Mã Binh Pháp  67tr. Xb. Đại Nam Mã Anh Kiệt $18.00
Khổng Minh  truyện 419tr. Xb. Sudasie Mã Nguyên Lương $30.00
Thái Công Binh Pháp  153tr. Xb. Xuân Thu Mã Nguyên Lương $10.00
Binh Pháp Tôn Tử 327tr. Xb. Văn Hóa T.t.   2002 Mã Nhất Phu $22.00
Hoan lạc    184tr.xb. Văn Học 2009 Mạc Ngôn $20.00
Người tỉnh nói chuyện mộng du (tạp văn)   462tr. Xb. Văn Học 2008 Mạc ngôn $9.00
Báu vật của đời 860tr. Xb. Văn nghệ (VN)   2001 Mạc Ngôn $13.00
Tứ thập nhất pháo 739tr. Xb. Văn nghệ   2007 Mạc Ngôn $70.00
Bạch Miên Hoa  214tr. Xb. Văn Học 2009 Mạc Ngôn $99.00
Trâu thiến 165tr. Xb. Văn Học 2009 Mạc Ngôn $69.00
Người Khách Râu Quai nón 238tr. Xb. Văn   Học 2001 Mai Ngọc Thanh $36.00
Tình sử Vương Thúy Kiều 431tr. Xb. Văn   Học 2000 Mộng Bình Sơn $24.00
Phong thần diễn nghĩa 4 tập 1120tr. T.b.   Đại Nam Mộng Bình Sơn $45.00
Tam Hạ Nam Đường  522tr. Xb. Xuân thu 2001 Mộng Bình Sơn $28.00
Hán Sở Tranh Hùng  574tr. T.b. Xuân Thu 2000 Mộng Bình Sơn $44.00
Đông Châu Liệt Quốc 3tập 1246tr. T.b.   Xuân thu Mộng Bình Sơn $44.00
Xuân Thu Chiến Quốc 2tập 856tr. T.b.Xuân   Thu 2000 Mộng Bình Sơn $49.00
Triệu Phi Yến 406tr. Xb. Văn Nghệ T.p.   2002 Nam cung Bắc $36.00
Bí Mật cuộc đời Kỳ Nữ Giang Thanh 326tr.   Xb. Xuân thu 1993 Ngộ Thiện $8.00
Mưu Lược Chính Trị Đông Phương 351tr.   Xb. Sống Mới Ngô Tỵ $9.00
Phấn Trang Lầu diễn nghĩa  414tr. T.b. Xuân Thu Nguyễn An Khương $14.00
Đạt Ma Đông Du ký 1193tr. Khổ lớn bìa   cứng  Xb. Văn Hóa T.t. 2004 Nguyễn Anh Vũ $8.00
Những câu chuyện về Thành Cát Tư Hãn   303tr. Xb. Văn nghệ T.p. 2003 Nguyễn Cảnh Lâm $8.00
Tam Quốc diễn nghĩa (bằng tranh) xb.   Đồng Nai 1996 Nguyễn đại Lãn $7.00
Tình sử Trương Lệ Hoa 382tr. Xb. Xuân   Thu 1994 Nguyễn Hữu Lương $11.00
Phục Quốc và Binh Thư 316tr. Xb. Đông   Nam Á Nguyễn Lê $19.00
Địch công Kỳ Án -Tứ Bình Ám Sự 238tr.   Xb. Sách Việt USA 2004 Nguyễn Như Nghiêm $15.00
Địch công Kỳ Án – Tàng Ngân Sát Thủ   247tr. Xb. Sách Việt USA 2004 Nguyễn Như Nghiêm $8.00
Những người con của các vị lãnh đạo nổi   tiếng Trung Quốc 214tr. Xb. Phụ Nữ 1998 Nguyễn Phú An $10.00
10 Âm mưu lớn nhất lịch sử phong kiến   281tr. Xb. Văn Nghệ T.p 1999 Nguyễn Tôn Nhan $15.00
Chuyện Cung Đình (5000 năm mỹ nhân kế)   330tr. Xb. Phụ Nữ Nguyễn Tôn Nhan $14.00
Tam Quốc ngoại truyện 2 tập 741tr. Xb.   Giáo dục 1994 Nguyễn Trung Hiền $13.00
Tam Quốc bình giảng  2tập 570tr. Xb. Đông Sơn Nguyễn Tử Quang $12.00
Chính Trị cổ Nhân 179tr. Xb. Thọ   Xuân Nguyễn Tử Quang $20.00
Bắc Tống Diễn nghĩa 240tr. Xb. Sống   Mới Nguyễn Văn Hiển $15.00
Ba chị Em nhà Họ Tống 275tr. Xb. Ngày   nay 2007 Nguyễn Vạn Lý $18.00
Người Tù trong cấm Thành 343tr. Xb. Xuân   Thu 1990 Nguyễn Vạn Lý $30.00
Tuyệt Tình 439tr. Xb. Ngày Nay  1999 Nguyễn Vạn Lý $6.00
Đỉnh gió hú 368tr. Xb. Văn Mới 2007 Nhất Linh dịch $10.00
Khang Hy Đại đế 4 tập 2955tr. Xb. Thế   giới 2001 Nhị Nguyên Hà $10.00
Ung chính Hoàng Đế  9tập 4248tr. Xb. Hội Nhà văn 2001 Nhị Nguyên Hà $12.00
10 Đại Gian Thần Trung Quốc 676tr. Xb.   Phụ Nữ 2001 Nhiễm Vạn Lý $8.00
Luận bàn về Thủy Hử 391tr. Xb. Văn Học   1999 Nhiều tác giả $12.00
Vạn Huê Lầu  235tr. T.b.Xuân Thu Nhóm Lửa Thiêng $12.00
Mái Tây (Tây sương ký ) 388tr. T.b. Đại   Nam Nhượng Tống dịch $12.00
Bí mật Tử cấm thành Bắc Kinh 598tr. Xb.   Văn Nghệ T.p.2003 Ông Văn Tùng $12.00
Người Yêu nước  455tr. Xb. Zieleks Pearl S. Buck $12.00
Vương Nguyên  490tr. Xb. Văn nghệ T.p. 2001 Pearl S. Buck $12.00
Thái Hậu Từ Hi  2 tập 761tr. Xb. Xuân Thu 1996 Pearl. S. Buck $14.00
Chuyện về Ba anh em Lâm Bưu 359tr. Xb.   C.A.N.D.2001 Phạm Bá $14.00
Thấ hiệp ngũ nghĩa 2tập 504tr. Tái bản   Xuân Thu Phạm văn Điều $6.00
Tiểu ngũ nghĩa  3tập 560tr. T.b.Xuân Thu Phạm Văn Điều $8.00
Tục tiểu ngũ nghĩa 4 tập 1749tr. T.b.   Xuân Thu Phạm văn Điều $10.00
Kim cổ Kỳ  quan 2tập 486tr. Xb. Sudasie Phan Hồng Trung $9.00
Trời Phạt 647tr. Xb. Văn hóa T.t. 2001 Phó Phóng $6.00
10 đại Hoàng đế Trung Quốc 944tr. Đồng   Văn 1998 Phong Đảo $7.50
10 Đại Thừa Tướng Trung Quốc 962tr. Xb.   Đông Văn 1998 Phong Đảo $5.00
10 Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc 589tr.   Xb. Đông Văn 1988 Phong Đảo $8.00
Roi thần -Gót sen ba tấc -Âm đương bát   quái 667tr. Xb. 2006 Phùng Ký Tài $15.00
Dụ Thế Minh Ngôn 2 tập 1193tr. . Xb. Mũi   Cà Mau 1999 Phùng Mộng Long $7.00
Tỉnh thế hằng ngôn 2 tập 1454tr. Xb.Khoa   học Xã Hội 1999 Phùng Mộng Long $8.00
Lịch sử cờ bạc  303tr. Xb. Trẻ 2001 Qua Xuân Nguyên $10.00
Ái qủa tình hoa 509tr.(Quỳnh Như dịch)   Tái bản Xuân Thu Quỳnh Dao $15.00
Bên bờ quạnh hiu 355tr.(Liêu Q.Nhĩ) Tái   bản Xuân Thu Quỳnh Dao $8.00
Bên dòng nước  293tr.(Liêu Q.Nhĩ) Xb. Xuân thu 1999 Quỳnh Dao $20.00
Bích Vân thiên 291tr.(Liêu Q. Nhĩ) Đại   Nam=Mây trời vẫn xanh Quỳnh Dao $25.00
Biết hỏi trời sao đây 3tập 863tr.(Liêu   Q.Nhĩ) Xb. Xuân Thu 2000 Quỳnh Dao $8.00
Bóng nhạn chiều tà 350tr.(Phương Thảo)   Xb.Xuân Thu Quỳnh Dao $10.00
Cánh chim trong giông bão 182tr.(Liêu   Q.Nhĩ) Xb. Hội nhà văn 2003 Quỳnh Dao $28.00
Cánh hoa chùm gởi 388tr.(Liêu Q.Nhĩ) Xb.   Khai Hoá Quỳnh Dao $20.00
Cánh hoa cô lẻ 477tr.(Vương An) T.b. Đại   Nam Quỳnh Dao $28.00
Cánh nhạn lạc đàn 271tr.(Liêu Q.Nhĩ) Xb.   Xuân Thu 1994 Quỳnh Dao $32.00
Cháy lên đi hỡi chim lửa 259tr.(Nguyễn   N. Bình)xb.Văn Hiến Quỳnh Dao $12.00
Chiếc áo mộng mơ 244tr. (Liêu Q.Nhĩ) xb.   Họi Nhà Văn 2003 Quỳnh Dao $79.00
Chiếc cầu định mệnh 448tr.(Vương   Q.Ngân)xb.Xuân Thu Quỳnh Dao $30.00
Chớp bể mưa nguồn 347tr. (Liêu Q.Nhĩ) Quỳnh Dao $20.00
Chuyện đời tôi 389tr. (Phạm H.Hải)xb.   Văn nghệ Quỳnh Dao $20.00
Cỏ xanh bên hồ 306tr. (Vũ Thảo) xb. Xuân   Thu 1994 Quỳnh Dao $16.00
Cơn gió thoảng 287tr.(Liêu Q.Nhĩ)   xb.Xuân Thu 1992 Quỳnh Dao $8.00
Dây tơ hồng  395tr.(Nguyễn T.Ngọc Hoa) Xb. Hội nhà văn   2000 Quỳnh Dao $6.00
Dòng sông sao 405tr.(Hà Linh) xb. Lao   động 2001 Quỳnh Dao $8.00
Đằng đẵng sầu quê 392tr. (Lê Bầu) xb.   Hội Nhà Văn Quỳnh Dao $12.00
Điệp khúc màu xanh 280tr. (Lê Đình   Nguyên)xb.Đại Nam Quỳnh Dao $11.00
Điệp khúc tình yêu 241tr.(Liêu Quốc Nhĩ)   XuânThu94=Mãi mãi y.t. Quỳnh Dao $9.00
Đoạn cuối cuộc tình (Cuộc tình đã   mất)312tr.(LiêuQ.Nhĩ) HộiNhàV. Quỳnh Dao $5.00
Đường tình đôi ngã 243tr. (Liêu Quốc   Nhĩ) xb. Xuân Thu 1998 Quỳnh Dao $7.50
Em là cánh hoa rơi  282tr.(Liêu Quốc Nhĩ) xb. Hội Nhà Văn 2003 Quỳnh Dao $8.00
Giai điệu tình yêu 297tr.(Liêu Quốc Nhĩ)   xb. Đại Nam 1995 Quỳnh Dao $10.00
Giã biệt tuổi mộng mơ 177tr. (Liễu Quốc   Nhĩ)xb. Xuân Thu 1998 Quỳnh Dao $8.50
Giã từ kiếp long đong 255tr. (Liêu Quốc   Nhĩ) xb. Hội Nhà Văn Quỳnh Dao $6.00
Gió ơi ..dừng lại bên hồ 218tr.(Liêu   Q.Nhĩ) xb. Đại Nam Quỳnh Dao $7.50
Gió loạn mưa cuồng 268tr. (Liêu Q.Nhĩ)   xb. Xuân Thu Quỳnh Dao $11.00
Giòng sông ly biệt 367tr.(Liêu Q.Nhĩ)   xb. Xuân Thu Quỳnh Dao $14.00
Giọt lệ trong mưa 352tr. (Liêu Q.Nhĩ )   xb.Xuân Thu 1994 Quỳnh Dao $7.00
Giọt lệ tương tư 239tr. (Liêu Q.Nhĩ) xb.   Xuân Thu 1994 Quỳnh Dao $10.00
Hải âu phi xứ 341tr.(Liêu Q.Nhĩ) xb. Đại   Nam Quỳnh Dao $15.00
Hãy đợi anh về 203tr.(Liêu Q. Nhĩ ) xb.   Đại Nam 1995 Quỳnh Dao $23.00
Hãy ngủ yên tình yêu 287tr.(Liêu Q.Nhĩ)   xb.hội Nhà văn 2003 Quỳnh Dao $23.00
Hãy hiểu tình em  319tr.(Liêu q. Nhĩ) xb. Hội Nhà Văn 2003 Quỳnh Dao $15.00
Hoa Mai bạc mệnh 285tr.(Liêu Q. Nhĩ) xb.   Xuân Thu 1994 Quỳnh Dao $22.00
Hoàng hôn cuối cùng 387tr. (Liêu Q. Nhĩ)   xb.Hội Nhà Văn 2003 Quỳnh Dao $12.00
Hoa trắng vương bụi hồng 302tr. (Vương   An) xb.Đại Nam Quỳnh Dao $15.00
Hoàng hôn dừng lại chân mây 281tr.(Thanh   Chi)xb.Đại Nam Quỳnh Dao $22.00
Hỏi áng mây chiều 247tr.(Liêu Q.Nhĩ) xb.   Xuân Thu 1995 Quỳnh Dao $7.50
Hòn vọng phu 262tr. (Ái Cầm) xb. Tú   Quỳnh 1995 Quỳnh Dao $12.00
Hương cỏ dại 279tr.(Liêu Q.Nhĩ) xb. Đại   Nam1995 Quỳnh Dao $18.00
Hư ảo một cuộc tình 354tr.(Liêu Q.Nhĩ)   xb. Xuân thu 1994 Quỳnh Dao $16.00
Khói lam cuộc tình 371tr. (Liêu Q. Nhĩ)   xb. Xuân thu Quỳnh Dao $14.00
Không phải cây tương tư 276tr.(Minh   Khuê) xb. Hội Nhà Văn2002 Quỳnh Dao $10.00
Hoàn châu công chúa 3tập 648tr.(Liêu   Q.Nhĩ) xb. Xuân thu 1998 Quỳnh Dao $13.00
Hậu Hoàn Châu công chúa 5tập   1498tr.(Liêu Q.Nhĩ)xb.XuânThu00′ Quỳnh Dao $10.00
Lá hồng (Hồng Diệp) 120tr.(Liêu Quốc   Huy)xb.Đại Nam Quỳnh Dao $40.00
Lá rụng chiều thu 287tr.(Liêu Q.Nhĩ) xb.   Dại Nam Quỳnh Dao $9.00
Ma lực của tình yêu 322tr. (Liêu Q.Nhĩ )   xb.Xuân Thu 1994 Quỳnh Dao $8.00
Mãi mãi yêu thương 245tr.(Liêu Q.Nhĩ)   xb. Hội Nhà Văn 2003 Quỳnh Dao $12.00
Mây trắng vẫn bay 251tr.(Liêu Q.Nhĩ)   xb.Đại Nam 1995 Quỳnh Dao $13.50
Một sáng mùa hè 502tr.(Hồng Phong) xb.   Xuân Thu Quỳnh Dao $13.00
Mùa thu quen nhau 302tr.(Hoàng Hà) xb.   Đại Nam Quỳnh Dao $12.00
Nấm mồ dĩ vãng 456tr.(Chiêu Dương) xb.   Tinh Hoa Miền Nam Quỳnh Dao $8.00
Niềm đau của một loài hoa 314tr.(Liêu   Q.Nhĩ) xb. Xuân Thu 1993 Quỳnh Dao $11.00
Ngọn cỏ bên bờ suối 320tr.(Liêu Q.Nhĩ)   xb. Xuân Thu 1994 Quỳnh Dao $13.00
Người về 302tr.(Tử Vi Lang) xb. Đại   Nam Quỳnh Dao $11.00
Như cánh bèo trôi 235tr.(Liêu Q.Nhĩ) xb.   Hội Nhà Văn 2003 Quỳnh Dao $12.00
Những mảnh đời dang dở 243tr.(Liêu   Q.Nhĩ) xb.Đại Nam1995 Quỳnh Dao $9.00
Sáu giấc mộng 336tr.(Liêu Q.Nhĩ) xb.   Xuân thu 1999 Quỳnh Dao $12.00
Tình buồn 713tr. (Bành Dũng Tôn) xb. Đại   nam Quỳnh Dao $12.00
Tần Nguyệt quận chúa 246tr.(Liêu Q.Nhĩ)   xb. Xuân thu 1997 Quỳnh Dao $11.00
Tình ca mùa thu 215tr.(Liêu Q.Nhĩ) xb.   Đại Nam 1995 Quỳnh Dao $9.00
Tình Đời 299tr. (Liêu q.Nhĩ) xb.Đại Nam   1995 Quỳnh Dao $11.00
Tình khúc chiều thu 343tr.(Liêu q. Nhĩ)   xb. Xuân Thu 1994 Quỳnh Dao $11.00
Tình vẫn đẹp sao 336tr. (Liêu Q.Nhĩ) xb.   Hội Nhà Văn 2003 Quỳnh Dao $12.00
Tương tư thảo 470tr. (Ngọc Linh&Vĩnh   Điền)xb.Đại NAM Quỳnh Dao $10.00
Thuyền tình đỗ bến 251tr. (Liêu Q.Nhĩ)   xb. Đại Nam 1995 Quỳnh Dao $11.00
Trận cuồng phong 270tr. (Kiêm Đạt) xb.   Đại Nam Quỳnh Dao $10.00
Trên ngọn thủy triều 435tr. (Trần Bội   Ngọc) xb. Đại Nam Quỳnh Dao $10.00
Trôi theo dòng đời 409tr.(Liêu Q.Nhĩ)   xb. Hội Nhà Văn 2003 Quỳnh Dao $7.00
Yêu nhau trọn đời 519tr. (Vương Quỳnh   Ngân)xb.Đai Nam Quỳnh Dao $9.00
Vẫn về bên anh 263tr. (Liêu Q.Nhĩ) xb.   Hội nhà văn 2003 Quỳnh Dao $10.00
Vườn Thúy 147tr. (Hoàng Diễm Khanh) xb.   Đại Nam Quỳnh Dao $13.00
Ngũ đại Sử diễn nghĩa 921tr.bìa cứng   xbVăn Hóa T.t. 2003 Sái Đông Phiên $12.00
Đường Sử diễn nghĩa 2tập 1624tr.bìa   cứng  Xb. Văn Hoá T.t. 2003 Sái Đông Phiên $10.00
Mưu Lươc Gia Tinh Tuyển 7 tập  3715tr. Xb. C.A.N.D.1999 Sài Vũ Cầu $8.00
Bút ký đường tăng 806r. Khổ lớn  Xb. Phương đông 2007 T.T.Trần Huyền Trang $10.00
Đắc Kỷ 472tr. Xb. Văn Hoá T.t. 2001 Tạ Duy Chân $10.00
Tây Thi 36 Kế mỹ nhân 289tr. Xb. Văn Hóa   T.t.2003 Tăng Chính Vi $12.00
Xin lỗi , Em chỉ là con đĩ 142tr. Xb.   Hội nhà văn Tào Đình $12.00
Mạnh Tử Truyện 2 tập 1295tr. Xb. Văn Học   1999 Tào Nghiên Đức $12.00
Hồng Lâu Mộng  2 tập 1746tr. Khổ lớn xb. Văn Nghệ T.p 2003 Tào Tuyết Cần $8.00
Đạt Ma Đông du Ký 1193tr. Xb. Văn Hóa   T.t.2004 Thanh Khê Đạo Nhân $10.00
Đại Hồng Bào haỉ thoại 2tập 379tr. T.b.   Xuân thu Thanh Phong $12.00
Đông Hớn diễn nghĩa 280tr. T.b.Xuân   Thu Thanh Phong $10.00
Tống Từ Vân  312tr. T.b. Xuân Thu Thanh Phong $13.00
Càn Long hạ Giang Nam 2 tập 544tr.   T.b.Xuân Thu Thanh Phong $10.00
Tam Hạp Bửu Kiếm  228tr. T.b. Xuân Thu Thanh Phong $8.00
Thủy Hử    4tập 1406tr. T.b. Đại nam Thị Nại An $35.00
Hậu Thủy Hử  3 tập 980tr. T.b.Xuân Thu Thị Nại An- La Qtrung $66.00
Phong thủy Đại Sư Gia Cát Lượng 2 tập   2015tr bìa cứng. Xb. Văn Hóa T.t. 2002 Tiêu Hiển $8.00
Kim Bình Mai 4 tập 1930tr. T.b.Xuân   Thu Tiếu Tiếu Sinh dịch $10.00
Anh Hùng Náo tam môn giai 228 tr.   T.b.Xuân Thu Tô Chẩn $12.00
Hậu Anh Hùng  235tr. T.b. Xuân Thu Tô Chẩn $9.00
Dương Văn Quảng 144tr. T.b.Xuân Thu Tô Chẩn $13.00
Ngũ Hổ Bình Tây  504tr. T.b. Xuân Thu Tô Chẩn $14.00
Phong Kiếm Xuân thu  2 tập 732tr. T.b Tô chẩn $8.00
Tiết Nhơn Qúy chinh Đông 257tr. T.b.Xuân   thu Tô Chẩn $12.00
Những danh tướng vang bóng một thời   318tr. Xb. Văn Hóa T.t. 1997 Tô Thị Khang $11.00
Trung Hoa cổ sử -Thiên hạ tranh hùng   283tr. Xb.Văn hóa T.t.2003 Tống Nguyệt Hoa $13.00
Tiếng hát của người dân chài (25 truyện   ngắn Quốc Tế)331tr. Xb. Tác giả 2009 Trần Hồng Văn $8.00
Lịch sử Tiền trang 347tr. Xb. Trẻ 2001 Trần Minh Quang $9.00
Mộng Trung  Ngũ -Mỹ Duyên 167tr. T.b.Xuân Thu Trần Văn Bình $9.00
Lục Mẫu Đơn 378tr. T.b. Xuân Thu Trần Văn Bình $13.00
Thuận Trị Qúa Giang 91tr. T.b.Xuân   Thu Trần Văn Bình $15.00
Mưu Lược và Kế sách của Tần Thủy Hoàng   315tr. Bìa cứng xb. Mũi Cà Mau 2004 Trí Tuệ $13.00
Tam Thập Lục Kế 194 tr. Xb. Long an Trọng  Tâm $13.00
100 vị hoàng đế tiêu biể 248tr. Xb.   Tp.HCM 2002 Trung Phương $11.00
Phi Long diễn nghĩa 2 tập  1220tr. Tb. Xuân Thu Trương Minh Chánh $13.00
Bí mật gia đình Lâm Bưu Trương Vân Sinh $11.00
Tam Quốc Chí lược thuật 466tr. Xb.   Zeileks 1977 Từ Mỹ-Viên Đình $12.00
Qùy Trước Hoa Mai 879tr. Xb. Hội nhà Văn   1999 Tu Ngọc Tường $13.00
10 Đại Văn Hào Trung Quốc 766tr. Xb.   Thanh Niên 2000 Từ Tập Huy $12.00
Hán Cung hai mươi Tám Triều 2tập 1464tr.   Xb. Văn nghệ T.p 2002 Từ Triệt Thân $11.00
Nũ Kiệt Tống Khánh Linh 283tr. Xb. Lao   Động Tưởng Hồng Bân $11.00
Truyện cổ Trung Hoa 267tr. Xb. 2002 Văn Hòa $14.00
Nhân quả báo ứng 107tr. Xb. Tôn Giáo   2006 Văn Xương Đế Quân $9.00
Tư Lệnh Đại Quân Khu những điều chưa   biết 46otr. Xb. Thanh niên 2001 Vĩnh Khang $8.00
Triều Thanh Nghi Án & Giai Thoại   415tr. Xb. Thanh Niên 2003 Vũ Phong Đạo $9.00
Nói chuyện Tam Quốc 354tr. Xb. Xuân   thu Vũ Tài Lục $8.00
Thông dụng Thành ngữ cố sự 303tr. Xb.   Xuân Thu Vương An $7.00
Binh Thánh Tôn Vũ  733tr. Xb. Văn Nghệ T.p. 2002 Vương Phi Chấn $16.00