Facebook
Order Product

Kiếm Hiệp – Kung Fu

Posted by in , on 7-12-12

Ân thù kiếm lục   3t.=9cuốn xb. Đại Nam Kim Dung $45.00
Anh hùng xạ điêu 8t=2800tr. Xb. Xuân Thu   (Phan Cảnh Trung dịch) Kim Dung $64.00
Thích Ngô Thiên $12.00
Bẻ kiếm bên trời 2t.=648tr.xb.Đại   Nam Kim Dung $20.00
Bích huyết can vân 2t.xb.(VN.) Y Thanh $22.00
Biên cương nhất quái 7t.=1350tr.xb. Đại   Nam (Thương Lan dịch) Nam Kim Thạch $45.00
Bích huyết kiếm 8t=1804tr. xb. Đại   Nam  (hàn Giang Nhạn ) Kim Dung $60.00
Bích huyết kim thoa 6t.xb.Đại Nam (Trần   Ngọc dịch) Kim Dung $63.00
Cô gái áo vàng 2t.=693tr.xb. Xuân thu   (tiền Phong ) Kim Dung $17.00
Cô gái đồ long 6t.=2411tr.xb. Đại Nam   (Tiền Phong dịch) Kim Dung $52.00
Bạch cốt lâm 3t.=880tr.xb.Xuân thu Cổ Long $30.00
Cô gái Mãn Châu 5t.=1995tr. Xb. Lao Động   2003 Nhất Giang $48.00
Cô lâu quái kiệt 3t.=1154tr. Xb.Đại nam   (Phương Thảo) Cổ Long $39.00
Cô nhi tuyết hận (Ngũ tuyệt ma vương )   6t.xb. (VN.) Y Thanh $59.00
Cổ phật tâm đăng 4t.=1308tr. Xb. (VN.) Nhất Giang $48.00
Cự linh thần chưởng 6t.=2176tr. Xb. Đại   Nam Kim Dung $56.00
Chỉ đao 9t. Nam Kim Thạch $72.00
Cửu nguyệt ưng phi 2t. Cổ Long $24.00
Âm dương quái diện 2t. Trần thanh Vân $20.00
Bí thư tiên kiếm  4t.. Trần Thanh Vân $35.00
Di hoa tiếp ngọc  4t. Nam Kim Thạch $39.00
Dao trì long nữ  4t. Y Thanh $37.00
Đại địa phi ưng  5t. Cao Tự Thanh $32.00
Địa ngục Thành  3t. Trần thanh Vân $25.00
Càn khôn tâm pháp  6t.=1254tr. Trần Thanh Vân $6.00
Đàn chỉ thần công 5t.=1727tr. Xb. Đại   Nam (Hàn Giang Nhạn ) Ngọa Long Sinh $48.00
Điệu sáo mê hồn 8t.=2880tr. Xb. Văn học   2004 Ngọa Long Sinh $63.00
Đế ma huyết 4t. Y Thanh $49.00
Đồ ma giáo chủ  7t. Nhất Giang $54.00
Đường gươm tuyệt kỹ 4t.=1063tr. Tuyết Sơn $44.00
Đơn kiếm diệt quần ma 2t.=410tr. Xb. Đại   Nam Kim Dung $24.00
Đoạt hồn kỳ 2t.=400tr. Gia Cát Thanh Vân $18.00
Độc cô quái khách 2t.=776tr.xb. Đại nam   (Hàn Giang Nhạn) Kim Dung $24.00
Độc nhãn hắc quái 2t.=623tr. Phương Thảo $16.00
Đoạt hồn tuyệt cung 2t. Trần thanh Vân $18.00
Độc cô cửu kiếm 4t.=1352tr. Xb. Thể Dục   Thể Thao 2006 Kim Dung $39.00
Giang hồ ân cừu ký 2t.=512tr. Xb. Xuân   Thu (Từ Khánh Phụng) Kim Dung $20.00
Giang hồ thập ác 5t.=1713tr.xb.Đại nam   (Thương Lan) Nam Kim Thạch $52.00
Giang hồ tứ quái 3t.=959tr.xb. Đại nam   (Thương Lan) Nam Kim Thạch $33.00
Giang hồ đoạt kiếp 3t. Liễu Tàn Dương $30.00
Giáng tuyết huyền sương  7t. Hồ Tiến Huân $57.00
Hào hoa kiếm khách 3t.=575tr. Xb. Xuân   Thu (Thương Lan) Nam Kim Thạch $24.00
Hậu anh hùng xạ điêu 4t.=1400tr. Xb.   Xuân Thu (Nhất Quỳnh Mai) Kim Dung $39.00
Hiệp khách hành 4t.=1160tr. Xb. Đại Nam   (Hàn Giang Nhạn) Kim Dung $42.00
Hồng bào quái nhân 6t.=2184tr. Xb. Xuân   Thu  (Hàn Giang Nhạn) Cổ Long $56.00
Hậu cô gái đồ long 3t.=588tr.xb.Đại   Nam Kim Dung $42.00
Hắc thánh thần tiêu 3t.=1679tr. Xb.Đại   nam Kim Dung $42.00
Hoá huyết thần công 6t.=1760tr. Xb. Đại   Nam (Hàn Giang Nhạn) Trần thanh Vân $52.00
Huyết ảnh thần 4t.=1225tr. Xb. Xuân Thu   (Thương Lan) Nam Kim Thạch $36.00
Huyết kiếm ma hoa 4t.=1286tr. Xb.Xuân   Thu (Phan Cảnh Trung) Trần thanh Vân $36.00
Huyết trì đồ(hậu Nhất thủ kim liên hoa)   3t.=1168tr. Xb.Xuân Thu (Quân Ngọc) Ngọa Long Sinh $30.00
Huyết sử võ lâm 3t.=1661tr. Xb. Đại Nam   (Thương Lan) Kim Dung $42.00
Huyết chưởng thánh tâm 3t.=930tr.   Xb.Xuân thu 2002 Cổ Long $29.00
Huyết thiếp vong hồn ký 2t.= Trần Thanh Vân $27.00
Hoả thiêu Hồng liên tự 304tr.xb.Xuân Thu Thân Văn $10.00
Huyết anh vũ 3t.=867tr. Tr. Xb. Hội Nhà   văn 2004 (Cao Tự Thanh ) Cổ Long $26.00
Huyền mật thiên thư (Viên ngọc thần)   5t.=890tr. Lã Phi Khanh $24.00
Hoàng nhan đoạt phách 3t.=1026tr. Xb.   Xuân thu 2002 Cổ Long $30.00
Kim kiếm lệnh 4t.=1214tr. Xb. Xuân Thu Đông Phương Ngọc $32.00
Kim xà kiếm 3t.=676tr.xb. Xuân Thu Từ Khánh Phụng $20.00
Kiếm rồng sáo phượng 3t.=1078tr. Xb.Xuân   Thu Từ Khánh Phụng $30.00
Kỳ thư tàng long 2t. Y Thanh $22.00
Lệnh xé xác 7t.=2370tr. Xb.Xuân Thu Lã Phi Khanh $62.00
Lạc hồn cốc  6t. Ngô Vi Lan $54.00
Long hổ phong vân 5t.=1879tr.xb Đại Nam   (Thương Lan) Kim Dung $48.00
Lục mạch thần kiếm 6t.=2400tr. Xb. Đại   Nam (Hàn Giang Nhạn) Kim Dung $60.00
Lưu hương đạo soái 2t.=507tr. Xb.Đại Nam   (Thương Lan ) Kim Dung $25.00
Lưu hương tử lệnh 2t.=790tr. Xb. Đại Nam   (Thương Lan) Kim Dung $28.00
Long hình quái khách 2t.=628tr.xb.Xuân   thu Lý Ngọc Hưng $15.00
Lưỡng thủ  quái nhân 4t.=1344tr. Xb. Xuân thu (Tiền   Phong ) Từ Khánh Phụng $40.00
Lộc đỉnh ký 10t.=3ó0tr. Xb. Văn Học (Cao   Tự Thanh dịch) Kim Dung $70.00
Lư sơn kỳ nữ 3t.=978tr. Xb. Đại Nam   (Tiền Phong) Từ Khánh Phụng $36.00
Lục tiểu phụng 2t.=477tr. Xb. Đại   Nam  (Hàn Giang Nhạn ) Kim Dung $16.00
Liên thành quyết 2t.= 704tr. Xb. Đại   Nam  (Hàn Giang Nhạn ) Kim Dung $26.00
Lưu tinh hồ điệp 3t.=794tr. Cổ Long $29.00
Ma cung bí kiếp 3t.=576tr. Xb. Xuân thu   (Thương Lan) Nam Kim Thạch $25.00
Ma đạo sát tinh 4t.=1578tr. Xb. Xuân thu   (Phương thảo ) Cổ Long $36.00
Ma diện ngân kiếm 2t.=592tr. Xb. Xuân   thu (Kim Vũ) Vũ Ngọc $16.00
Mặc vũ thanh thông 2t.=778tr.xb. Xuân   Thu (Gia Cát Thanh Vân) Lão Sơn Nhân $22.00
Ma nữ đa tình 4t.=1316tr. Xb. Đại Nam   (Thương Lan ) Kim Dung $44.00
Máu quan trường 6t. Ngọa lLong Sinh $55.00
Ma chưởng ân cừu 4t. (Y thanh ) Trần thanh Vân $41.00
Ngũ âm phụng kiếm 7t.xb. Đại Nam  (Hàn Giang Nhạn ) Kim Dung $42.00
Ngũ long tuyệt mệnh 7t.=1400tr. Xb. Tú   Quỳnh Trần Thanh Vân $63.00
Ngũ tuyệt ma vương 7t.=1476 tr. xb. Đại   Nam  (Thương Lan ) Nam Kim Thạch $52.00
Ngọa hổ tàng long 3t. Vương Đô Lư $29.00
Nhất kiếm trấn thập tứ châu 3t.=670tr.   Xb. Xuân thu (Trần Khánh Vân ) Cổ Long $30.00
Nhất thủ kim liên hoa 2t.=790tr. Xb.   (Quân Ngọc ) Ngọa Long Sinh $22.00
Nhất kiếm động giang hồ 4t.=800tr. Xb.   Xuân Thu (Triều Sinh) Cổ Long $24.00
Nửa cõi sơn hà 6t.=2586tr. Xb. Lao Động   2003 Nam Kim Thạch $60.00
Nhiếp hồn ma công 6t. Kim Dung $54.00
Ô long đảo 2t.=500tr.xb.Đại Nam Tiểu Kim Dung $18.00
Phong vân đệ nhất đao 4t.=400tr.xb. Đại   Nam  (Hàn Giang Nhạn) Cổ Long $40.00
Phong vũ trùng trùng 9t=1971tr.. Xb. Tú   Quỳnh Độc Cô Hồng $81.00
Phù lục chân kinh 4t.=600tr.xb. Đai   Nam  (Lão Sơn Nhân) Kim Dung $42.00
Phượng gáy trời Nam (Lục Tiểu Phụng   2)2t.=400tr. Xb. Đại Nam (Hàn Giang Nhạn) Cổ Long $18.00
Quái kiếm dị nhân 4t.=4t.=1250tr.xb.   Xuân thu (Phan Cảnh Trung ) Trần thanh Vân $35.00
Quạt lôi phong 3t.=1154tr. Xb. Xuân   Thu  (Nhất Quỳnh Mai) Túy Lạc Thiền $32.00
Qủy bảo 4t.= 1428tr. Xb. Xuân thu Trần Thanh Vân $40.00
Quái khách muôn mặt 4t. Y Thanh $32.00
Quỳnh Anh nữ hiệp (Lưu hồng nhuyễn kiếm)   Lão Sơn Nhân Kim Dung $12.00
Rừng tử vong 3t.=300tr. Xb. Xuân   Thu Nam Kim Thạch $22.00
Song nữ hiệp hồng y 3t.=1040tr. Xb. Xuân   Thu (Tiền Phong ) Từ Khánh Phụng $27.00
Tàn chi tuyệt thủ  6t. Nhất Giang $54.00
Tăng kiếm giai nhân 2t.=767tr. X. Đại   Nam (Tần Hoài) Cổ Long $24.00
Tế kiếm đài 4t.=1118tr. Xb. Xuân Thu (Từ   Khánh Vân) Từ Khánh Phụng $32.00
Thái A kiếm 2t.=700tr. Xb. Đại Nam Kim Dung $24.00
Tục thái A kiếm 3t. Xb. Đại Nam Kim Dung $30.00
Thần châu tam kiệt 3t.=1012tr.xb.Xuân   Thu Cổ Long $30.00
Thần đao hồ đại đởm (Lãnh nguyệt bảo   đao) 3t.=1398tr. Xb.Đại Nam Kim Dung $42.00
Thần điêu đại hiệp 7t.=2240tr. Xb. Xuân   Thu Kim Dung $60.00
Thần trượng loạn giang hồ 7t.=1569tr. Kim Dung $70.00
Thần võ bí kíp  7t. Kim Dung $60.00
Thảo mãn long xà  7t. Hồng Quang $60.00
Thập tam lang  6t. Tào Nhược Bang $60.00
Thất cầm chưởng  3t. Trường Cung $33.00
Thất tuyệt ma kiếm 6t.=2320tr. Xb. Đai   Nam (Hàn Giang Nhạn ) Ngọa long Sinh $52.00
Thiên địa càn khôn 2t.=^58tr.xb. Xuân   Thu Cổ Long $19.00
Thiên kiếm tuyệt đao 5t. Trần Thanh Vân $54.00
Thiên long bát bộ 2t.=791tr. Xb. Đại Nam   (Hàn Giang Nhạn) Kim Dung $24.00
Thiên tinh thần chưởng 3t. Nhất Giang $33.00
Thiết thư trúc kiếm 8t.=1900tr. Trần Thanh Vân $72.00
Thiết cốc môn 3t.=993tr. Xb. Quỳnh Mai $33.00
Thiếu hiệp hành 3t =.975tr.xb.Đại   Nam Lã Phi Khanh $33.00
Thiếu lâm nữ hiệp 2t. Thần Phong $18.00
Thiếu lâm trường hận 317tr. Thần Phong $12.00
Thiên nhai hiệp nữ 5t. Ngọa long Sinh $39.00
Thôn tinh cô kiếm 7t.=1400tr. Độc Cô Hồng $63.00
Thư kiếm xuân thu 6t. (Tiền Phong ) Từ Khánh Phụng $45.00
Thuận trị bí sử  3t.734tr. Xb.Đại Nam Cổ Long $27.00
Tiền chiến hậu chiến (Lục Tiểu Phụng 3)   425tr. Xb. Đại nam (Hàn Giang Nhạn) Cổ Long $18.00
Tiên hạc thần kim 6t.=2594tr. Xb. Xuân   Thu (Phan Cảnh Trung) Kim Dung $52.00
Tà công phật chưởng 4.xb. Văn Học 2004 Cổ long $34.00
Tiêu diệt lệnh 5t.xb. Đại Nam Lã Phi Khanh $42.00
Tiêu hồn cốc 6t. Lã Phi Khanh $54.00
Tiếu ngạo giang hồ  7t. =2686tr.xb.Đại Nam (Hàn Giang   Nhạn) Kim Dung $64.00
Tiểu tà thần 7t. Kim Dung $63.00
Tố tâm kiếm 2t.xb. Đại Nam (Tường Anh ) Kim Dung $24.00
Tố thủ Kiếp 3t. Xb.Đại Nam (Lão Sơn Nhân   ) Ngọa Long Sinh $30.00
Trảm lư bảo kiếm 3t.xb. Xuân thu (Tiền   Phong ) Từ Khánh Phụng $26.00
Trường hận động đình hồ   2t.=692tr.xb.Xuân thu (Vũ Ngọc ) Gia Cát Thanh Vân $16.00
Tứ hải quần long 4t.=1277tr. Xb. Đại Nam   (Lão Sơn Nhân ) Gia Cát Thanh Vân $40.00
Túy tâm kiếm 2t.=614tr. Xb. Xuân Thu   (Đăng Khoa) Trần Trung Bình $18.00
Tuyệt đại song hùng (Di hoa tiếp ngọc )   4t.=1720tr. Xb.Lao động 2003 Nam Kim Thạch $45.00
Tuyết sơn phi hồ  314tr. Xb. Xuân thu (Tiền phong ) Từ Khánh Phụng $10.00
Tuyệt tình nương 3t.=669tr.xb. Xuân thu   (Thương Lan ) Nam Kim Thạch $25.00
U linh yêu nữ (Phụng hoàng thần )   5t.=1500tr. Xb. Xuân Thu Hàn Giang Nhạn $42.00
Uy phong cổ tự 2t.=630tr. Xb. Xuân thu   2002 Cổ Long $19.00
U vương qủy điện 4t. Xb. Xuân thu Phan Cảnh Trung $28.00
Vạn tượng tâm pháp 8t. Thượng quan Định $80.00
Võ lâm ngũ bá 4t.xb.Đại Nam Kim Dung $38.00
Võ lâm phong thần bảng 5t.=1728tr.xb.   Xuân thu (Thương Lan) Độc Cô Hồng $45.00
Võ Lâm tam tuyệt 2t.=7t.=2362tr. Xb. Lao   Động 2006 (Cổ Nguyệt) Lương Vũ Sinh $59.00
Võ Lâm thập tự quân 3t.=872tr. Xb. Xuân   Thu Kim Dung $26.00
Võ lâm thập tam kỳ 3t. Từ Khánh Phụng $24.00
Võ lâm tuyệt địa 6t.= 2148tr. Đạt Phong $54.00
Vô tướng thần công 5t. Ngọa long Sinh $30.00
Vong tình cốc 4t.= 960tr. Lã Phi Khanh $36.00
Xác chết loạn giang hồ 8t.=3384tr.   Xb.Lao Động (Hồng Linh Sơn ) Ngọa Long Sinh $70.00
Yến thập tam 2t.=762tr. Xb. Xuân Thu   2003 Cổ Long $20.00
Tầm tần ký 6t.=3960tr. Xb. Văn Học 2004 Huỳnh Dịch