Facebook
Order Product

Thiếu Nhi – Children Books

Posted by in , on 7-12-12

100 bài tập đọc   2tập( lớp nhứt & lớp nhì ) 2t.=210tr.xb.Xuân Thu Một nhóm giáo   viên $11.00
Chánh tả Việt ngữ 189tr. Xb. Trường   Thi Lê Ngọc Trụ $8.00
Chánh tả phân minh 384tr. Xb. Xuân   Thu Hoàng Lan $12.00
Giảng văn đệ lục 220tr. Xb. Việt Nam   tùng thư Đỗ Văn Tú $8.00
Giảng Văn đệ ngũ 213tr. Xb. Việt Nam   tùng thư Đỗ Văn Tú $8.00
Giảng Văn đệ tứ Kim văn-Cổ văn 343tr.   Xb. Sống Mới Xuân Tước-Thẩm Thệ Hà $10.00
Quốc văn giáo khoa thư lớp đồng   ấu100tr.xb.ViệtNam tiểu học Nhiều tác giả $6.00
Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị   124tr.Xb.ViệtNam tiểu học T.t. Nhiều tác giả $6.00
Quốc văn giáo khoa thư lớp sơ đẳng   104tr. Xb. V.N. tiểu học Nhiều tác giả $6.00
Luân lý giáo khoa thư 134tr. Xb. Việtnam   tiểu học tùng thư Nhiều tác giả $6.00
Quốc văn giáokhoa thư songngữ Việt-Anh   258tr.Xb.Xuân Thu 03′ Nhiều tác giả $12.00
Quốc sử lớp nhất 192tr. Xb. Xuân   Thu Phạm V.Trọng -Ngọc Nhung $9.00
Em học sử Việt 4tập=440tr. Xb.   T.T.V.N.Hồng Bàng Nguyễn T. Tuyết Long $28.00
Em học ViệtNgữ Q.1(tập đánh   vần)120tr.khổ lớn xb.T.t.V.G.H.B Nguyễn T,.Tuyết Long $8.00
Em học Việt ngữ Q.2(tậpđặt câu-đồng   dao)118tr. Nguyễn T.Tuyết Long $7.00
Em học Việt Ngữ Q.3 (Vần phức tạp-tập   đọc-chính tả) 127tr. Nguyễn T.Tuyết long $7.00
Em học Việt ngữ Q.4(chính tả-văn   phạm-tập làm văn)125tr. Nguyễn T.tuyết Long $7.00
Em học Việt Ngữ 5 (chinh tả-văn phạm-tả   cảnh-tả người)123tr. Nguyễn T.Tuyết Long $7.00
Em học Việt Ngữ 6(thuật sự-viết thư-văn   thể-bình giảng)119tr. Nguyễn T.Tuyết Long $7.00
Em học Việt ngữ 7(song ngữ Việt-Anh tập   đặt câu) 123tr. Nguyễn T.Tuyết Long $8.00
Em học Việt ngữ 8(song ngữ:đối thoại-ngữ   vựng-tập đọc-v.phạm Nguyễn T.Tuyết Long $8.00
Em học Việt ngữ 9(bình giảng truyện   cười-cổ tích-phong tục) Nguyễn T.Tuyết Long $7.00
Em học Việtngữ 10(bìnhgiảng   cadao-tụcngữ-ngụ ngôn-câu ví,đối Nguyễn T.Tuyết Long $7.00
Em học Việtngữ 12(Đạođức dântộc-hướng   dẫn nghị luận luân lý Nguyễn T.tuyết Long $7.00
Em học Việtngữ 13(bình giảng dân ca ba   miền,nếp sống) Nguyễn T.Tuyết Long $7.00
Giáo khoa Việt ngữ cấp 1-cấp 5   -112tr./1t.xb.Taviet-Lcs 2004 Nhiều tác giả $10.00
Sách Giáo khoa Việt ngữ cấp 1-8 ,khổ lớn   xb.T.t.v.n.VănLang Nhiều tác giả $10.00
Em học tiếng Việt tập 1&2 -91tr/1t.   Xb. Đại Nam Một nhóm giáo viên $6.50
Em học ABC Việt-Anh 16tr.loại cứng hình   màu xb.tác giả 2006 Thúy Kelly Lương $8.00
Vần Việt ngữ tập 1&2-104tr./1t.   Tranh Lê V.Thiệu Xb. Zieleks Đỗ Đ.Tường-Nguyễn T.Lộc $8.00
Việt ngữ lớp 3 199tr. Xb. Xuân Thu Nhóm Lửa Việt $8.00
Việt ngữ lớp 5 251tr. Xb. Xuân Thu Nhóm Lửa Việt $8.00
Mẫu chữ Đẹp tập 1-5 xb. Thanh Hoá  1999 Hoàng Văn Cang $5.00
Tập viết Mẫu giáo tập 1&2  xb. Trẻ 2003 Gia Huệ-Minh Nhật $5.00
Tiên học lễ  360tr. Xb. Trẻ 1996 Nhiều tác giả $12.00
Bé viết văn Việt tuyển tập 1/111tr.bià   cứng xb. Việt Báo 2004 Nhiều tác giả $18.00
Bé viết văn Việt tuyển tập 2/112tr. Xb.   Việt Báo 2005 Nhiều tác giả $14.00
Bé viết văn Việt tuyển tập 3/112tr. Xb.   Việt Báo 2006 Nhiều tác giả $14.00
Xem tranh học thành ngữ tập 1&2   -53tr/1t. Xb. Trẻ 1998 Nguyễn T.Tân -Hiệp Hải $4.00
Đồng dao Việt-Anh 136tr. Khổ 6”x6” xb.   Văn Học 2003 Nguyễn Bách-Nguyễn Hạnh $5.00
Đồng dao Việt-Pháp 151tr.khổ 6”x6”xb.   Văn Học 2003 Nguyễn Bách-Nguyễn Hạnh $5.00
Từ điển tiếng Việt 1155tr.khổ 4”x7”   Xb. Thanh Niên 2002 Nhiều tác giả $14.00
1000 chữ khó viết thường dùng 124tr.khổ   4”x5.5”xb.Cửu L.Giang Phạm Thu Cảnh $4.50
Hình ảnh quê hương Việt-Anh 80tr. Xb.   Hương Việt Trần Văn Điền $10.00
Hương vị quê hương Việt-Anh 74tr. Xb.   Hương Việt Trần Văn Điền $10.00
Kỷ niệm quê hương Việt-Anh 82tr. Xb.   Hương Việt Trần Văn Điền $10.00
Ngày xưa ở quê hương tôi V-A.tập 1-4,   93tr./1t.xb.Hương Việt Trần Văn Điền $8.00
Giữ gìn tiếng Việt 126tr. Xb. Quê hương   1994 Bảo Vân $10.00
Lục bát đố vui học tiếng Việt 224tr.   Xb.tác giả 2005 Đỗ Quang Vinh $12.00
Thirty best short stories of   Việtnam&China 91tr. Xb. Zieleks Trương Văn Bình $6.00
Sự tích Tết Trung Thu -Mid-Autumn   Festival tale73tr.xb.LàngVăn Cung Vũ-Vi Vi-Thiều Dương $7.00
Ăn khế trả vàng 55tr. Xb. Làng Văn 1996 Cung Vũ -Vi Vi $5.00
Bích câu kỳ ngộ (Việt-Anh) 70tr.xb. Thế   giới 2001 Truyện dân gian $8.00
Phiêu lưu mạo hiểm (Anh-Việt)105tr. Xb.   Trẻ Hải Sư-Nguyễn T.Mỹ $7.00
Quan Âm Thị Kính (truyện thơ)62tr. Xb.   Văn Nghệ T.p.2001 Đoàn Trung Còn $4.00
Thông gia với trời 142tr. Xb.Văn Hoá dân   tộc 2000 Đức Hùng sưu tầm $5.00
Ba người tài 135tr. Xb. Phụ Nữ 2005 Tô Hoài $5.00
Lý Công Iẩn (tranh vẽ màu)   16tr.xb.Trẻ Nguyễn V.Mùa-Nguyễn Hoàng $2.00
Trung Thu Trăng & Cuội 102tr. Xb. Về   Nguồn 2000 Nguyên Châu $10.00
Truyện cổ tích Ba điều ước 144tr.khổ nhỏ   xb.Thanh niên 2003 Bích Thủy $5.00
Chú Mèo đi hia 141tr. Khổ nhỏ xb. Thanh   niên 2002 Bích Thủy $5.00
Cô bé quàng khăn đỏ 143tr. Xb. Thanh   niên 2003 Bích Thủy $5.00
Alibaba & 40 tên cướp 144tr.khổ nhỏ   Xb. Thanh niên 2003 Bích Thủy $5.00
Bạch tuyết & Hồng Hoa 144tr.khổ nhỏ   xb.Thanh niên 2002 Bích Thủy $5.00
Cây tre trăm đốt 144tr.khổ nhỏ xb.Thanh   niên 2002 Bích Thủy $5.00
Bé mồ côi và chim én non 107tr.khổ   nhỏxb.Mũi Cà Mau 2001 Thoại Sơn $3.00
Chàng nho sĩ và cóc thần 107tr.khổ nhỏ   Xb.Mũi Cà Mau 2001 Vương Trung Hiếu $3.00
Chiếc quạt thần 107tr. Xb.khổ nhỏ Mũi Cà   Mau 2001 Vương Trung Hiếu $3.00
Chàng đốn củi và con tinh 107tr.khổ nhỏ   Xb.Mũi Cà Mau 2001 Vương Trung Hiếu $3.00
Chàng nghèo tát biển 107tr.khổ nhỏ Xb.   Mũi Cà Mau 2001 Vương Trung Hiếu $3.00
Công chúa ngủ trong rừng 144tr.khổ nhỏ   xb.Thanh niên 2002 Bích Thủy $5.00
Nàng tiên thứ chín 107tr.khổ nhỏ xb.Mũi   Cà Mau 2001 Vương Trung Hiếu $3.00
Nỏ thần Kim Quy 144tr.khổ nhỏ xb.Thanh   niên 2002 Thiên Thiên $5.00
Quan Âm Thị Kính 144tr.khổ nhỏ xb. Thanh   niên 1999 Thiên Thiên $5.00
Sáu người đi khắp thế gian 141tr.khổ nhỏ   xb.Thanh niên 2003 Bích Thủy $5.00
Sợi bấc tìm ra thủ phạm 107tr.khổ nhỏ   xb.Mũi Cà Mau 2001 Vương Trung Hiếu $3.00
Sự tích Chú Cuội 144tr.khổ nhỏ xb.Thanh   niên 2002 Thiên Thiên $5.00
Sự tích bánh dày bánh chưng 144tr.khổ   nhỏ xb Thanh niên 2002 Thiên Thiên $5.00
Sự tích dưa hấu 144tr.khổ nhỏ xb.Thanh   niên 2002 Thiên Thiên $5.00
Tờ di chúc bí mật 144tr.khổ nhỏ xb.Thanh   niên 2002 Thiên Thiên $5.00
Thạch Sanh chém chằng 144tr.khổ nhỏ   xb.Thanh niên 2003 Thiên Thiên $5.00
Việt Sử bằng tranh tập 4 Cách sinh hoạt   về đời cổ và nhà Triệu Bảo Vân Bùi Văn Bảo $9.00
V.S.bằng tranh Việt-Anh-Pháp tập 7 Vua   đồng lầy 87tr.xb.Q.H Bảo Vân Bùi Văn Bảo $9.00
V.S.bằng tranh Việt-Anh-Pháp tập 22 Nhà   Hậu Trần 87tr.xb.Q.H. Bảo Vân Bùi Văn Bảo $9.00
V.S.bằng tranh tập 25 Mấy giai thoại   trong thời chống Minh Bảo Vân Bùi Văn Bảo $9.00
Truyện cổ dân gian chọn lọc 298tr.   Xb.Thanh Hoá 2001 Trọng Miễn $8.00
Ngụ ngôn chọn lọc 342tr. Xb. Thanh niên   2003 Dương Văn Thoa $10.00
Thần thoại Việt Nam ( 32 truyện   )265tr.xb.Zieleks 1980 Nguyễn Tử Năng $10.00
Truyện dângian ViệtNam Việt-Anh   181tr.khổ nhỏ xb.Đà Nẵng 05′ Võ V.Thắng-Jim Lawson $7.00
Học trong tích cũ 263tr.xb. Hải Phòng   1996 Dương thu Ái $11.00
Xem tranh học thành ngữ tập1&2  106tr.xb.Trẻ 1998 Nguyễn Thị.Tân & Hiệp Hải $8.00
Nước Văn Lang truyện tranh Việt-Anh   12tr. Xb.Văn nghệ 2006 Việt Yên $3.00
Ngụngôn ÊDốp và danhngôn cổ ngữ Anh-Việt   423tr.xb.Văn Học Bùi Phụng 1999 $8.00
Thần thoại Hy Lạp 2 tập 1422tr.xb. Văn   Hoá D.t.1998 Nguyễn Văn Khoả $28.00
168 câu đố luyện trí thông minh 207tr.   Xb. Hải Phòng 2003 Ngô Quang Sơn $6.00
Trăng quê em đẹp nhất (những bài luận   văn xuất sắc) 73tr. Nhiều tác giả giả 1986 $5.00
Đất rừng phương Nam 399tr.khổ nhỏ xb.Kim   Đồng 2002 Đoàn Giỏi $8.00
Gia đình Cún 185tr. Xb. Làng Văn 1994 Ngô Nguyên Dũng $10.00
Truyện cổ Mễ Tây Cơ 303tr.xb. Xuân   thu Đỗ Quân $6.50
Truyện cổ Thụy Điển 265tr.xb. Khai   Trí Andersen-Nguyễn Xuân Hiếu $7.00
Truyện cổ Thụy Sĩ 195tr.xb.Xuân Thu André Cuvillier-Tế Xuyên $6.00
Truyện cổ Tây Ban Nha 412tr.xb. Khai   Trí M.Soupey-Đặng Phan $9.00
Truyện cổ viễn xứ 101tr. Xb.Xuân   Thu Như Tuyết $6.00
Cổ tích Việt Nam 3tập 1100tr. Xb. Thư   Viện ViệtNam 2002 Trần Lam Giang $50.00
Truyện cổ Anđecxen 643tr. bià cứng  Xb. Đà Nẵng 2002 Nguyễn V.Hải-Vũ M.Toàn $18.00
Truyện cổ năm châu  5 tập 2350tr.xb.Văn Hoá T.t.2001 Nhiều tác giả tuyển $55.00
15 truyện mạo hiểm 138tr.xb.Xuân   thu Nguyễn Mạnh Tuấn $8.00
15 truyện miền dồng tuyết 167tr.xb.Xuân   Thu Nguyễn Mạnh Tuấn $8.00
15 truyện mùa xuân 230tr.xb.Xuân   Thu Nguyễn Mạnh Tuấn $8.00
15 truyện săn bắn 190tr.xb.Xuân Thu Nguyễn Mạnh Tuấn $8.00
15 truyện nghỉ hè 151tr.xb. Xuân   Thu Nguyễn Tú An $8.00
15 truyện biển 134tr.xb. Xuân Thu Nguyễn Tú An $8.00
Cuộc săn đuổi trong không gian 223tr.   Xb. Xuân Thu Edward E.Swith-Hoàng Chấn $8.00
Con quạ đầu đàn (truyện loài vật)   226tr.xb. Xuân thu Trường Sinh $6.00
Đưòng kiếm họ Chu 147tr.xb. Sống   Mới Ngọc Ngà $4.00
Một cuộc hồi sinh 136tr. Xb. Xuân   Thu Chân Phương $7.00
Chiếc mõ sừng trâu (thần thoại ViệtNam)   212tr.Văn Hoá Vũ Ngọc Đỉnh $6.50
Mây trên đỉnh núi 152tr.xb. Xuân   Thu Thùy An $7.00
Ngọc báu ngai vàng 189tr. Xb.Sống   Mới Nam Quân $7.00
Lữ quán giết người 206tr. Xb. Sống   Mới Minh Quân-Mỹ Lan $7.00
Trinh thám tài tử 107tr. Xb. Xuân   thu Thanh Châu $7.00
Vầng trăng lạnh 141tr. Xb. Xuân Thu Trùng Dương $7.00
Dế Titi vô địch (tranh truyện) 16tr.khổ   lớn xb. Xuân Thu Từ Ái – Anh Xuân $6.00
Harry Potter: Trận Quiđitch quái ác   124tr.xb.Trẻ 2000 J.K.Rowling-Lý Lan dịch $3.00
Harry Potter: Người kế vị Slytherin   125tr.xb.Trẻ 2000 J.K.Rowling-Lý Lan dịch $3.00
Harry Potter: Món thuốc đa dịch 124tr.   Xb. Trẻ 2000 J.K.Rowling -Lý Lan $3.00
Harry Potter: Hòn đá phù thủy 125tr. Xb.   Trẻ 2000 J.K.Rowling -Lý Lan $3.00
Harry Potter &khu rừng bí ẩn 106tr.   Xb. Trẻ 2000 J.K.Rowling-Lý Lan dịch $3.00
Harry Potter: Tiếng nói lạ trong lâu đài   125tr.xb.Trẻ 2000 J.K.Rowling _Lý Lan $3.00
Harry Potter: Cuốn nhật ký bí ẩn   124tr.xb.Trẻ 2000 J.K.Rowling-Lý Lan dịch $3.00
Harry Potter: Theo chân đàn nhện 125tr.   Xb. Trẻ 2000 J.K.Rowling-Lý Lan dịch $3.00
Internet cho thiếu nhi 48tr.khổ lớn bià   cứng xb. Trẻ 1999 Cao Thụy – Cao Bình $10.00
Thần tháp rùa  Việt-Anh 40tr. bià cứng tranh màu Xb.Xuân   Thu Dân gian Việt Nam $11.00
Sơn tinh Thủy tinh ( tranh, để dán và tô   màu)16tr.khổ lớn Mai Long -Võ Quảng $7.00
Âu Cơ & Lạc Long Quân (tranh để dán   và tô màu)16tr.khổ lớn Mai Long – Võ Quảng $7.00
Năm hũ vàng Việt-Anh 32tr.tranh màukhổ   lớn,bià cứng KimĐồng Phạm Tuấn – Thụy Anh 2006 2006 $14.00
Sự tích con dã tràng Việt-An 32tr.tranh   màu khổ lớn Kim Đồng Phạm Minh Trí-Diêm Điền 06′ $14.00
Sự tích Hồ gươm Việt-Anh 32tr.tranh   màu,khổ lớn bià cứng Vũ Duy Nghiã – Minh Trang 06′ $14.00
Sự tích Trầu Cau Việt-Anh 32tr,tranh   màu,khổ lớn bià cứng Nguyễn Công Hoan-Hoài Nam $14.00
Tấm Cám Việt-Anh 32tr.tranh màu khổ   lớn,bià cứng Kim Đồng Minh Quốc -Mai Long 2006 $14.00
Từ Thức gặp Tiên Việt-Anh 32tr.tranh   màu,khổ lớn bià cứng Nguyễn Ngọc Ngạn ọc Ngạn dịch 94′ $15.00
Ông khổng lồ và muà xuânV-A 32tr.tranh   màu khổ lớn bià cứng Nguyễn Ngọc Ngạn ọc Ngạn dịch 94′ $17.00
Múa lên đi Chuột ơi ! Việt-Anh   32tr.tranh màu khổ lớn bià cứng Nguyễn Ngọc Ngạn ọc Ngạn dịch 94′ $17.00
The Legend of Mulan 30tr tranh màu khổ   lớn bià cứng xb.Victory Jiang, Wei and Gen Xing 92′ $14.00
Children of Dragons Grandchildren of   Fairies 44tr.tranh màu Qúy Linh Thi Ngô $17.00
Lý Thường Kiệt (truyện lịch sử) 31tr.khổ   lớn KimĐồng 2000 Tạ Huy Long $14.00
Sơn tinh – Thủy tinh  Anh-Việt 30tr.khổ lớn KimĐồng 2002 Mai Long-An Cương $15.00
Ông khổng lồ ích kỷ Anh-Việt  30tr.khổ lớn xb.Kim Đồng 2000 Oscar Wilde $15.00
Tôi yêu quê tôi (truyện cổ tích Việt)   48tr.khổ lớn xb.Ýlinh 1989 Ý Linh $10.00
TET ! The Vietnamese Newyear 142tr.tranh   vẽ,khổ lớn EastCoat. Nguyên Ngoc Bích 2003 $25.00
Sử xanh lưu truyền 212tr.khổ lớn xb. Ý   Linh 1991 Qúy Linh Thi Ngô $25.00
Donald và bạn hữu: Săn vàng truyện   tranh  Việt-Anh 36trkhổ lớn Waly Disney&Saigon Time $8.00
Danald và Bạn hữu-Sự tích đồng xu may   mắn Việt-Anh khổ lớn Waly Disney’s& Saigon Time $8.00
Donald và bạn hữu:Tên trộm rô-bô truyện   tranh Việt-Anh 36tr. Waly Disney’s&Saigon Time $8.00
Astérix và người Goths  truyện tranh 49tr.khổ lớn xb.K.Đ.1998 Goscinny – Uderzo $10.00
Đấu sĩ Astérix truyện tranh 50tr.khổ   lớn  Xb.Kim Đồng 1999 Goscinny – Uderzo $10.00
Lưỡi hái vàng truyện tranh 48tr.khổ   lớn  Xb. Kim Đồng 1998 Goscinny – Uderzo $10.00
Astérix Người Gaulois truyện tranh   50tr.khổ lớn xb.Kim Đồng Goscinny – Uderzo $10.00
Cuộc phiêu lưu của Tintin-Phi vụ   Calculus truyện tranh 62tr. Hergé $9.00
Dalton City -truyện tranh Pháp văn   46tr.khổ lớn bià cứng Lucky Luke $15.00
7 Histoires de Lucky Luke truyện tranh   Pháp 46tr.khổ lớn Lucky Luke $15.00
Tờ báo muôn hình truyện tranh 48tr.khổ   lớn xb.Trẻ 1998 Lucky Luke $8.00
Khe vực Apache truyện tranh 48tr.khổ lớn   xb.Trẻ 1998 Lucky Luke $8.00
Kỵ sĩ áo trắng truyện tranh 48tr.khổ lớn   xb. Trẻ 1998 Lucky Luke $8.00
Nhện chân dài truyện tranh 48tr. Xb. Trẻ   1998 Lucky Luke $8.00
Rượu bổ thần kỳ của bác sỹ Doxey truyện   tranh 48tr.xb.Trẻ 99′ Lucky Luke $8.00
Dalton chuộc tội truyện tranh 48tr. Khổ   lớn xb. Trẻ 1999 Lucky Luke $8.00
Mỏ vàng của Dick Digger truyện tranh   48tr.khổ lớn xb.Trẻ 1999 Lucky Luke $8.00