Facebook
Order Product

Văn Học – Culture – Literature & Vietnamese Life

Posted by in , on 7-13-12

Thế kỷ   suy tư 564tr. Xb. Tú Quỳnh 2005 Tô   Hoàng $20.00
Hồi ký ngoài văn chương   258tr. Xb. Đồng Văn 1996 Thế Phong $13.00
Từ chốn lưu đày 292tr. Xb.   Thanh Văn 1990 Hoàng Ng. Nhuận $13.00
Những người thích dấu huyền   185tr. Xb. Văn Mới 1998 Đặng Trần Huân $10.00
Tân hình thức tứ khúc   &tiểu luận khác 176tr. Xb. Văn Mới 2003 Khế Iêm $12.00
Lịch sử báo chí ViệtNam   288tr. Xb. Trí Đăng Huỳnh Văn Tòng $12.00
Bút chiến ở miệt dưới dịch   thuật&đời sống mới 245tr.xb.tácgiả 1999 Nguyễn N.Phách $12.00
Đường vào biển học mênh mông   216tr. Xb. Lĩnh Nam 2007 Vương Kỳ Sơn $15.00
Nước Mỹ lạnh lùng 303tr. Xb.   Hương Văn 2004 Huy Phương $15.00
Nhìn xuống cuộc đời 307tr .   Xb. Hương Văn 2009 Huy Phương $20.00
Đi lấy chồng xa  300tr.xb. Hương Văn 2008 Huy Phương $15.00
Ấm lạnh quê người 280tr. Xb.   Hương Văn 2008 Huy Phương      $18.00Ph
Thế sự thăng trầm 219tr.   Xb.Văn Mới 2006 Tô Minh Tâm $12.00
Tạp ghi văn nghệ 622tr. Xb.   Người Việt 2007 Nguyễn Mạnh Trinh $24.00
Viết từ hang đá nhỏ lệ cùng   dân 391tr. Xb. Cội nguồn 2007 Trần K.Thanh Thuỷ $20.00
Tác giả, tác phẩm& sự   kiện 352tr. Xb. Văn Mới 2005 Trần Hữu Thục $15.00
Việt sử đương đại 348tr.bìa   cứng xb. Tác giả 2007 Nguyễn N.Phách $20.00
“Lối xưa xe   ngưạ”  2 tập 660tr. Xb. An Tiêm   1995&2002 Nguễn Thị Chân Quỳnh $28.00
Tuyết xưa Viết về văn hóa   320tr. Xb. Khởi Hành 2002 Trần Ngọc Ninh $25.00
Nhất Linh nguời nghệ sĩ-người   chiến sĩ 326tr.khổ lớn xb.Thếkỷ 2004 Nhiều tác giả $30.00
Dòng Thames thì thầm  212tr. Xb. Văn Nghệ 1997 Vĩnh Phúc $12.00
Đối thoại (13 văn thi sĩ nói về mình&văn học)210tr. Xb.VănNghệ 2001 Vĩnh Phúc $13.00
Lý luận và phê bình 20 năm   văn học Việt ngoài nước 759tr. Xb.VN 96 Bùi Vĩnh Phúc $27.00
Mục lục phân tích tạp chí Nam   Phong 464tr. Xb. Thuận Hoá 2002 Nguyễn Khắc Xuyên $14.00
Vẻ vang dân Việt 5tập   805tr/1t.(anh-việt) xb. Tác giả (1998-2003) Trọng Minh 1t.=$32.00
Viết về nước Mỹ 7tập   628tr/1t. Xb. Việt Báo (2000-2007) Nhiều tác giả $22.00
Chuyện đường rừng 522tr.khổ   lớn  Xb.tác giả 1999 Huỳnh văn Lang $25.00
Văn học ViệtNam 1900-1945   668tr. Xb. Giáo Dục 1999 Nhiều tác giả $25.00
Văn học ViệtNam (thế kỷ X-nửa   đầu thếkỷ XVIII) 620tr.xb.Giáodục 00 Đinh Gia Khánh & $25.00
Nguyễn Đình Chiểu về tác giả   và tác phẩm 900tr. Xb. Giáo dục 1998 Nguyễn Ngọc Thiện $25.00
Nguyễn Công Hoan tác giả và   tác phẩm 636tr. Xb.Giáo Dục 2001 Lê T. Đức Hạnh $17.00
Xuân Diệu tác giả và tác phẩm   459tr. Xb. 1998 Lưu Khánh Thơ $15.00
Tô Hoài tác giả và tác phẩm   608tr. Xb. Giáo Dục 2000 Văn Thanh $17.00
Nguyễn Huy Tưởng tác giả và   tác phẩm 703tr. Xb. Giáo Dục 2001 BíchThu&Tôn T.Miên $22.00
Nhà văn Vũ Trọng Phụng với   chúng ta 515tr.xb.T.p.H.C.M. 1999 Trần Hữu Tá $18.00
Chuyện của một người di cư   nhức đầu vừa phải 210tr.xb.VănNghệ93 Nguyễn bá Trạc $10.00
Văn Hoá Rượu 311tr. Xb. Xuân   Thu 2000 Thái Lương $12.00
Việt-Nam L’Âmet L’essence   139tr. Xb. Ý Việt 1997 Phạm Quỳnh $8.00
Kinh nghiệm để đời 441tr. Xb.   Tác giả 2000 Phan Vỹ $18.00
Ấn tượng một thời 228tr. Xb.   Hưng Đạo 1991 Vũ Ký $12.00
Việt Nam thương khúc 144tr.   Xb. An Tiêm 1999 Kiệt Tấn $7.00
Trăng hoàng cung 91tr. Xb.   Thanh Văn 1993 Phùng Quán $8.00
Ghi 1954-1960  466tr. Xb. Td mémoire 2001 Trần Dần $18.00
Thơ  290tr. Khổ lớn xb. Nhã Nam 2007 Trần Dần $20.00
Sáng trăng  180.tr xb. Cánh Én 2004 Hà sỹ Phu $10.00
Nguyễn Tường Bách và Tôi   245tr. Xb. Tác giả 2005 Hưá Bảo Liên $16.00
Phù thuật Việt Nam 334tr.xb.   Nam việt 2009 Lê văn Lân $25.00
Những tác phẩm cuối cùng của   Nhất Linh 257tr. Xb. Đại Nam 2003 Trọng Đạt $14.00
Kỷ Vật đầu tay và cuối cùng   2t65p 1095tr. Xb.Phượng hoàng 1998 Nguyễn Thạch Kiên $45.00
Trên sông Hồng cuồn cuộn   665tr. Xb. Tân Văn 1995 NguyễnTườngBách $25.00
Văn Học ViệtNam thế kỷ 20   663tr. Xb. Đại Nam 2004 Nguyễn Vy Khanh $22.00
40 năm văn học chiến tranh   (1957-1997) 161tr. Xb. Đại Nam 1997 Nguyễn Vy Khanh $13.00
Văn Học và thời gian 328tr.   Xb. Văn Nghệ 2000 Nguyễn Vy Khanh $15.00
Văn học hiện đại và hậu hiện   đại 629tr. Xb. Văn Nghệ 2002 Hoàng Ngọc Tuấn $25.00
Đó Đây (tùy bút) 236tr. Xb.   Văn học 1999 Trúc Chi $12.00
Gỗ và Đá (tùy bút) 315tr. Xb.   Văn Mới 2002 Trúc Chi $15.00
Đứng ngồi không yên 295tr.   Xb. Ý Trời 1999 Lê Mai Lĩnh $15.00
Mùa hạ hai mươi 143tr. Xb.   Làng văn 2000 Hoàng hải Thủy $8.00
Tại ngục vinh Kiều 211tr. Xb.   Làng Văn 1996 Hoàng hải Thủy $12.00
Đất Hồ ngàn năm 303 tr. Xb.   Tuổi Xanh 2001 Hoàng hải Thủy $15.00
Sống & Chết ở Sàigòn   371tr. Xb. Tiếng Quê Hương 2002 Hoàng hải Thủy $20.00
Viết ở rừng Phong  400tr. Xb. Tiếng quê Hương 2004 Hoàng hải Thủy $20.00
Thuở mơ làm văn sĩ  261tr. Xb. Tuổi Xanh 2000 Nguyễn Thụy Long $14.00
Một lần xuống núi(ký sự văn   học) 206tr. Xb. Viên Giác 1991 Nguyễn Tấn Hưng $12.00
Lý luận phê bình văn học miền   Trung 1038trkhổ lớn xb.Đà Nẵng 2001 Nhiều tác giả $40.00
Phiếm   1-2-3-4=399tr.,5=417tr.6=398tr.xb.Nhân Ảnh 2009 Song Thao $20.00
Những mùa xuân trở lại 251tr.   Xb. Như Mai 2007 SơnĐiền N.V.Khánh $20.00
Hồi ký Diệu Tần 303tr. Xb.   Làng Văn 2004 Diệu Tần $15.00
Từ Aỏ đến Thực (tạp bút)   258tr. Xb. Văn bút 2005 Trần Doãn Nho $13.00
Đỗ Ngọc Yến giữa bạn bè   412tr. Xb. Người Việt 2006 53 tác giả $15.00
Gối đầu lên chữ nghĩa 302tr.   Xb. Văn mới 2006 Hoàng khởi Phong $14.00
Dăm ba điều nghĩ về Văn học   nghệ thuật 377tr. Xb. VănNghệ 2001 Trần Hồng Châu $16.00
Nói chuyện với Hoàng X.Hãn   &Tạ T. Hiệp  376tr. Xb.Văn Nghệ   2002 Thụy Khê $17.00
Hương vị ngày xưa 209tr. Xb.   Xưa và Nay 2006 Trần Văn Chi $12.00
Nhân vật miền Nam một thời   vang bóng 346tr. Xb. Văn Mới 2008 Trần Văn Chi $17.00
Tình nghiã giáo khoa thư   272tr. Xb. Xưa và Nay 2006 Trần Văn Chi $15.00
Món ngon miền Nam 212tr. Xb.   Văn Mới 2008 Trần Văn Chi $14.00
Chân dung văn học ( Huỳnh   Văn-Đỗ long Vân) 196tr.xb Văn mới 2005 Nguyễn Quốc Trụ $12.00
Phác thảo 15 chân dung văn   học 219tr. Xb. Văn Mới 2007 Đoàn Nhã Văn $14.00
Sống với Chữ  202tr. Xb. Văn Mới 2004 Nguyễn Hưng Quốc $12.00
Mấy vấn đề phê bình và lý   thuyết văn học 388tr. Xb. Văn Mới 2007 Nguyễn Hưng Quốc $17.00
Văn hoá văn chương Việtnam   202tr. Xb. Văn Mới 2002 Nguyễn Hưng Quốc $12.00
Văn học ViệtNam từ điểm nhìn   H(ậu h)iện đại 412tr. Xb.VănNghệ 00′ Nguyễn Hưng Quốc $17.00
Nghĩ về Thơ 214tr. Xb. Văn   nghệ 1989 Nguyễn Hưng Quốc $9.00
Thơ con Cóc  357tr. Xb. Văn Mới 2006 Nguyễn Hưng Quốc $17.00
Nghĩ về văn học hải   ngoại  253tr. Xb. Văn Mới 2004 Nguyễn Mộng Giác $13.00
Những chuyện kể cuả người đi   giày chật 172tr. Xb.NhậtThanh 2006 Huỳnh Văn Phú $12.00
Phong Lan 352tr. Xb.Tủ sách   aó trắng 1995 Nhiều tác giả $15.00
Đếm bước quê người 241tr. Xb.   Tủ sách aó trắng 1996 Vi Đ.Nhân&Oanh   C. $12.00
Đếm bước quê người II 312tr.   Xb. Tủ sách aó trăng 2000 Nhiều tác giả $15.00
Câu chuyện văn chương 357tr.   Xb. HộiVănNghệsĩ Haỉ Ngoại 2004 NhậtThịnh-KhuêDung $15.00
Sóng từ trường1&2 (tiểu   luận phê bình)225tr.xb.VănNghệ 98′,02′ Thụy Khuê $27.00
Sóng từ trường# 3  296tr. Xb. Văn Mới 2004 Thụy Khuê $15.00
Chọn lựa cùng nguyên mẫu (10   chuyện chọn lọc)237tr. Xb. Văn Mới 10 nữ tác giả VN $13.00
Văn hóa trì trệ,nhìn từ HàNội   đầu thế kỷ 21 306tr. Xb.Văn Mới 2003 Lê Thị Huệ $14.00
26 nhà thơ ViệtNam đương đại   313tr. Xb. Tân Thư 2002 Nhiều tác giả $20.00
13 Năm tranh luận Văn học 3   tập 1656tr. Xb. Văn Học 1995 Thanh Lãng $50.00
Cuộc xâm lăng không tiếng   súng 384tr. Xb.Việt Thường 2005 Viĩnh Như $16.00
Con yêu bánh Nậm 235tr. Xb.   Kim Quang 2003 Trần Kiêm Đoàn $15.00
Tìm thơ trong tiếng nói   293tr. Xb. Thanh Vân 1992 Đỗ Qúy Toàn $14.00
Thư viết ở Sàigòn 311tr. Xb.   Văn uyển 2000 Thế Phong $20.00
ViệtNam ngày tôi trở về   109tr. Xb. Anh thư 1996 Lê thị Thấm Vấn $8.00
“Lưu đày và Quê nhà   305tr. Xb.Văn Mới  2002 Ngự Thuyết $15.00
Dấu Chân  274tr. Xb. Văn Mới 2003 Ngự Thuyết $14.00
Đoản văn xa nước 200tr. Xb.   An Tiêm 1995 Vũ Khắc Khoan $10.00
Tùy bút-Tạp bút-Thần thoại Hy   Lạp 198tr. Xb. Mưa nguồn 2001 Bùi Giáng $10.00
Làm người, làm văn, làm loạn   278tr. Xb. N.M.Ng 2000 Sơn Tùng $12.00
Nhìn cây thấy rừng (18bài   phỏng vấn)368tr. Xb. Văn Nghệ 1997 Đỗ Quyên $18.00
Những khuôn mặt văn nghệ đã   đi qua đời tội 391tr. Xb. Tác giả 1990 Tạ Tỵ $16.00
Những nhà văn hôm nay 310tr.   Xb. Đại học Đông Nam 1996 Nguyễn Đình Tuyến $20.00
Một chuyến ngao du 217tr. Xb   Xuân Thu 2000 Tạ Tỵ $10.00
Đội nét về Hàn Mặc Tử  212 tr. Xb. Quê Mệ 1988 Quách Tấn $12.00
Hồ Xuân Hương 158tr. Xb. Làng   Văn 1989 Dương Thượng Ngã $8.00
Hồ Xuân Hương (Poetic English   version of H.X.H.)159tr.xb.NgàyNay Hoài Văn Tử $10.00
Dư âm ngày cũ I 385tr. Xb.   Tác giả 2004 Nguyễn Thanh Ty $15.00
Ngãi hời (Dư âm ngày cũ 2)   365tr. Xb.S.NamViệt 2005 Nguyễn Thanh Ty $18.00
Mảnh đời luân lạc 239tr. Xb.   Văn bút VN Canada 2005 Nhiều tác giả $12.00
Câu hỏi lãng quên 371tr. Xb.   Xuân Thu 1997 Lã Mộng Thường $15.00
Hương hoa dân tộc 341tr. Xb.   Xuân Thu 1993 Lã Mộng Thường $15.00
Ước vọng mùa xuân 312tr. Xb.   Xuân Thu Lã Mộng Thường $14.00
Tu bụi  496tr. Xb. Titan Corp. 2006 Trần Kiêm Đoàn $18.00
Chân dung thơ Luân Hoán   269tr. Xb. Sông Thu 1991                          Nhiều tác giả $12.00
Trong dòng cảm thức Văn học   Miền Nam 533tr. Xb. Tác giả 2006 Trần Văn Nam $20.00
Pétr.TrươngVĩnh Ký nhìn từ   khiá cạnh&nhận thức 338tr.Giaođiểm 02 nhiều tác giả $16.00
Giải oan lập một đàn   tràng(danh dự H.Q.) 458tr Xb Tâm Nguyện 2001 Nhiều tác giả $15.00
Phạm Quỳnh 1892-1992 Tuyển   tập di cảo 416tr.xb. An Tiêm 1992 Phạm Quỳnh $17.00
Hành trình nhật ký  557tr. Xb. An Tiêm 2002 Phạm Quỳnh $20.00
Mảnh vụn suy tư 349tr. Xb.   Xuân Thu 1994 Lã Mộng Thường $15.00
Chân dung Hồ Biểu Chánh   338tr. Xb. Lửa Thiêng 1974 Nguyễn Khuê $11.00
Giữa đêm trường (hồi ký)   169tr. Xb. Tiếng quê hương 2000 Nguyễn Thụy Long $14.00
Những phản ảnh xã   hội&chính trị trong T.t.miềnBắc 126tr.xb.Q.T.91′ Hoàng Ngọc Thành $7.00
Thạch Lam văn và người 155tr.   Xb. Trẻ 2001 Nguyễn Thành Thi $6.00
Dương bá Trạc con người và   thơ văn 300tr. Xb. Phụ Nữ 2004 Chương Thâu $10.00
Hồi ký Đào Duy Anh (nhớ nghĩ   chiều hôm) 276tr.xb.Trẻ 2000 Đào Duy Anh $8.00
Đi tìm Nguyễn Huy Thiệp   549tr. Xb. Văn hoá T.t.2001 Phạm xuân Nguyên $15.00
Võ Phiến 218tr. Xb. Văn Nghệ   1996 Nguyễn Hưng Quốc $12.00
Cảm nhận  187tr. Xb. Văn Mới 1999 Võ Phiến $10.00
Đàm thoại  327tr. Xb. Văn Mới 2003 Võ Phiến $15.00
Tùy bút I  336tr. Xb. Văn nghệ 1993 Võ Phiến $15.00
Văn học miền Nam  Ký    427tr. Xb. Văn nghệ 1999 Võ Phiến $18.00
Văn học miền Nam  Thơ 425tr. Xb. 1999 Võ Phiến $18.00
Văn học miền nam  Truyện 1 435tr. Xb. Văn Mới 2005 Võ Phiến $15.00
Văn học miền Nam  Truyện 2 490tr. Xb. Văn nghệ 1999 Võ Phiến $18.00
Văn học miền Nam  Truyện    3  470tr. Xb. Văn Nghệ 1999 Võ Phiến $18.00
Hồi ký Trần Văn Khê 3 tập   1090tr. Xb. Trẻ 2001 Trần Văn Khê $39.00
Tú Mỡ 106tr. Xb. Xuân   Thu Lê Thanh $7.00
Tiếng cười Tú Mỡ 497tr. Xb.   Văn hoá T.t. 2000 Mai Hương $14.00
Nhớ và Ghi về Hà Nội 263tr.   Xb. Trẻ 2004 Nguyễn Công Hoan $12.00
Nam Cao đời Văn và tác phẩm   521tr. Xb. Văn học 1998 Hà Minh Đức $14.00
Nhớ  (hồi ức Phạm Duy ) 282tr. Xb. Trẻ 2005 Phạm Duy $14.00
Hồi ký bà Tùng Long  351tr. Xb. Phương Nam 2003 Tùng Long $15.00
Hồi ký Quách Tấn  473tr. Xb .Hội nhà Văn  2003 Quách Tấn $14.50
Chuyện cũ Hà Nội  775tr. Xb. Hà Nội 2003                                        Tô   Hoài $19.00
Nhớ và Ghi  137tr. Xb. Hải Phòng 2000 Nguyễn Công Hoan $6.00
Nguyễn Công Hoan cây bút hiện   thực xuất sắc 453tr.xb.Vănhoá 00′ Vũ Thanh Việt $12.00
Thơ Xuân Diệu và những lời   bình 452tr. Xb. Văn Hoá T.t. 1999            Mã Giang Lân $13.00
Hồi ký Nhớ Bạn 144tr. Xb. Văn   nghệ T.P 2001 NguyễnLươngNgọc $6.00
Trả lại chỗ đứng cho Vũ Trọng   Phụng 220tr. Xb.Phạm tộc tùng thư Phạm Lễ $10.00
Những năm tháng ấy (hồi   ký)400tr. Xb. Hồng Lĩnh 1993 Vũ Ngọc Phan $16.00
Trăm hoa đua nở trên đất Bắc   439tr. Xb.M.T.B.V.T.D.V.H. 1990 Nhiều tác giả $18.00
Những bậc thầy của tội 300tr.   Xb. Miền Đông Hoakỳ 1998 Xuân Vũ $15.00
Kim Văn tân tuyển 482tr. Xb.   Phạm Thế Phạm Thế Ngũ $12.00
Trò chuyện với văn nghệ sĩ   965tr xb. Thanh niên 2000 Lê Hoàng Anh $28.00
Nhà thơ và nhà văn hải ngoại   623tr. Xb. Đại học Đông nam 1999 Nguyễn Đình Tuyến $30.00
T.T.KH. Nàng là ai   151tr.  Xb. Văn hóa T.t. 2001 Thế Nhật $7.00
Để tội đọc lại  238tr. Xb. Văn Học 2001 Nguyễn Hiến Lê $7.50
Nguyễn Hiến Lê con người và   tác phẩm 204tr. Xb. Trẻ 2003 Nhiều tác giả $9.00
Hồi ký Nguyễn Hiến Lê  3 tập=907tr. Xb. Văn Nghệ 1988-89′-90′ Nguyễn Hiến Lê $40.00
Đời viết văn của tôi  388tr. Xb. Văn Hóa 1992 Nguyễn Hiến Lê $12.00
Tiểu thuyết   1=315tr.2=400tr.xb. Văn Nghệ 1988&1993 Võ Phiến $30.00
Tiểu luận  363tr. Xb. Văn Nghệ 1988 Võ Phiến $14.00
Tạp luận  350tr. Xb. Văn Nghệ 1988                                                    Võ Phiến $16.00
Tuyển tập Võ Hồng  1231tr. Xb. Văn Nghệ (VN) 2003 Nhiều tác giả $30.00
Về những kỷ niệm quê hương   251tr. Xb. Phượng Hoàng 1996 Nguyễn Thạch Kiên $10.00
Nguyên Sa (hồi ký) 412tr. Xb.   Đời 1998 Nguyên Sa $18.00
Cuộc hành trình tên là lục   bát  277tr. Xb. Đời 1999 Nguyên Sa $14.00
Nguyên Sa Tác giả tác phẩm   I,II =740tr.xb.T.S.Tácgiả tácphẩm 1998    Nhiều tác giả $15.00
Long Ân Giã từ cõi tạm 415tr.   Xb. Hồn Việt 2003 Nhiều tác giả $16.00
Tôi ,ấu thơ và,mẹ (tùy   bút/hồi ký) Du Tử Lê $12.00
Du Tử Lê   1=200tr,2=292tr,3=320tr,4=413tr.xb.Vănhọcnhânchứng Nhiều tác giả $60.00
Tùy bút-Em và,mẹ và,tôi là   một nhé 126tr. Xb. V.H.Nhân chứng 1994 Du Tử Lê $8.00
Vườn tóc tiên  228tr. Xb. Hồn Việt 1991 Long Ân $12.00
Tôi làm ký giả thể thao   395tr. Xb. Ngày Nay 1999 Huyền Vũ $16.00
Viết và Đọc  272tr. Xb. Văn Học 1999 Trần Hữu Thục $13.00
Sự muôn năm cũ  323tr.    Xb. Làng Văn 1992 Trần Văn Tích $15.00
Sau bức màn tre  159tr. Xb. Mõ Làng Văn 1998 $8.00
Tuyết thư  203tr. Xb. Làng Văn Nguyên Hương $10.00
Hương sắc quê mình  328tr. Xb. Làng Văn 1993 Lãng Nhân $18.00
Đá đổ mồ hôi  209 tr. Xb. Làng Văn  1997 Sắc Không $12.00
Hồi ký 60 năm cầm bút  280tr. Xb. Văn hoá 2000 Xuân Tước $15.00
Nhìn lại một thập niên  311tr. Xb. 1996 Nguyễn Ngọc Ngạn $15.00
Sỏi đá bên đường 501tr. Xb.   Tác giả 2004 Nguyễn T.Hồng Diệp $25.00
Trời chưa cho nghỉ  506tr. Xb. Tuổi Xanh 2001 Nguyễn T. Hồng Diệp $24.00
Thi sĩ và Tôi  450tr. Xb. Lũy Tre Xanh 2002 Ngu Yên $16.00
Chân dung Việt Nam 1940-2000   656tr. Xb. Tác giả Nguyễn Long $20.00
CHÓE  400tr.bìa cứng xb. Tiếng quê Hương 2005 Nguyễn Hải Chí $25.00
Đường ta đi  341tr. Xb. Tác giả An Phong 2003 Nguyễn Văn Diễn $23.00
Chân dung 10 nhà văn nữ  335 tr. Xb. Tân Văn 2002 Hồ Trường An $14.00
Bảy sắc cầu vồng 297tr. Xb.   Gío Văn 2004 Hồ Trường An $12.00
Văn Bút Việt Nam hải ngoại   272tr. Xb. V.B.VN.H.N. 1996 Ban tổ Chức $10.00
Vui buồn nghề nghiệp  270tr. Xb. Làng Văn 1993 Phạm Thăng $14.00
Thắp nắng bên trời  260tr. Xb. Văn Học 2007 Hồ Trường An $12.00
Truyện và Ký  195tr. Xb. Mekong-tỵ nạn 1994 Vũ Ký $10.00
Các nhà văn nữ Việt nam   1900-1970 403tr. Xb. Xuân Thu 1991 Uyên Thao $12.00
Bè bạn gần xa  460tr. Xb. Văn nghệ 2000 Phan Lạc Phúc $22.00
Tuyển tập tạp ghi  470tr. Xb. Văn nghệ 2002 Phan Lạc Phúc $22.00
Hơn nửa đời hư  628tr. Xb. Trẻ 2003 Vương Hồng Sển $13.00
Nửa đời còn lại  434tr. Xb. Văn Nghệ 1996 Vương Hồng Sển $18.00
Con đường ngã ba  499tr. Xb. An Tiêm 1972 Bùi Giáng $14.00
Ngô Tất Tố toàn tập -5tập   3280tr. Xb. Văn Học 1996 Ngô Tất Tố $90.00
Tuyển tập Bình nguyên Lộc 4   tập 2195tr. Xb. Văn Học 2002 Nguyễn Quyết Thắng $65.00
Nguyễn Tuân toàn tập 5tập   4795tr. Xb. Văn Học 2000 Nguyễn Đăng Mạnh $119.00
Miếng ngon Hà Nội&món lạ   miền Nam 306tr. Xb. 2002 Vũ Bằng $11.00
Phan Kế Bính tác giả, tác   phẩm 1092tr. Xb. Thanh Niên 2004 Lê Thanh Bình $30.00
Văn học dân gian Việt   nam  840tr. Xb. Giáo dục 2000 Đinh Gia Khánh & $25.00
VănHọc dân gian tập1 (thần   thoại-truyền thuyết)624tr.xb.GiáoDục99′ Nhiều tác giả $25.00
VănHọc dân gian 2 tập   2(truyện cổ tích )1578tr. Xb. Giá0 Dục 1999 Nhiều tác giả $50.00
VănHọc dângian tập3 (truyện   cười,trạng,ngụ ngôn)851tr.xb.G.D.99′ Nhiều tác giả $25.00
VănHọc dângian 2   tập4(tụcngữ,cadao,dânca)1818tr.xb.G.D. 1999 Nhiều tác giả                    $50..00
VănHọc dân gian tập 5 (truyện   thơ&sử thi) 1106tr.xb.G.D. 1999 Nhiều tác giả $25.00
Văn nghệ 1948-1954 tập   2(1949)762tr.xb. Hội Nhà Văn 1999 Nhiều tác giả $22.00
40 năm tạp chí Văn Học tập 3   (hiện đại) 742tr. Xb. T.P 2000 Nhiều tác gỉa $25.00
40 năm tạp chí Văn Học tập 4   (nước ngoài) 614tr. Xb. T.P 2000 Nhiều tác giả $25.00
Văn xuôi Nam bộ nửa đầu thế   kỷ 20 694tr.xb.Văn nghệ (VN)1999 Nhiều tác giả $22.00
Nguyễn Đình Chiểu về tác giả   tác phẩm 700tr. Xb. Giáo Dục 2000 Nguyễn Ngọc Thiện $25.00
Nguyễn Khuyến về tác giả ,tác   phẩm 399tr. Xb. Giáo Dục 2001 Vũ Thanh Việt $15.00
Vốn cổ văn hoá Việt Nam   988tr. Xb. Văn Hoá T.T. 1995 Trương Sĩ Hùng $20.00
Nguyễn Trãi toàn tập 3 tập   2113tr. Xb. Văn Học 2000 Nhiều tác giả $80.00
Truyện Nôm khuyết danh 2 tập   2169tr. Xb. Văn Học 2000 Nhiều tác giả $49.00
Kho tàng truyện cổ tích 2 tập   1856tr. Xb. Giáo Dục 2000 Nguyễn Đổng Chi $48.00
Kho tàng tục ngữ người Việt 2   tập 3328tr. Xb. Văn Hóa 2002 Nhiều tác giả $60.00
Kho tàng ca dao 2 tập 3080tr.   Xb. Văn Hóa 2000 Nhiều tác giả $95.00
Kho tàng vè xứ Nghệ 4tập   2719tr. Xb. Nghệ An 1999 Nhiều tác giả $55.00
Câu cửa miệng 264tr. Xb. Văn   H05c 1999 Nhàn Văn Đính $15.00
Khởi thảo kinh thư Việt nam   294tr. Xb. Lạc Việt 2005 Nguyễn Xuân Khoan $25.00
Lược sử triết lý giáo dục   Việt nam 403tr.khổ lớn xb. Ý Linh 1997 Ngô Thị  Qúy Linh $30.00
Tự điển biểu tượng Văn Hoá   thế giới 2tập 1139tr. Xb. Đà Nẳng 1997 Jean Chevalier $60.00
Tự điển triết học  1600tr. Xb. Văn Hoá T.t. 2002 Cung kim Tiến $65.00
Truy tầm triết học  749tr. Xb. Văn H01a T.t. 2001 Lưu Văn Huy $39.00
Nguyễn Trãi Quốc Âm thi tập   374tr. Xb. Thuận Hóa 2000 Nguyễn Thạch Giang $10.00
Nam Thi hợp tuyển  443tr. Xb. Văn Hóa T.t. 2000 ÔnNhư NguyễnV.Ngọc $12.00
Nguyễn Công Trứ tác giả,tác   phẩm,giai thoại 446tr.xb.ĐHQG 2002 Nguyễn Viết Ngoạn $16.00
Đạo sống của tiền nhân nhà   nho làng UyViễn363tr.xb.Thằng Mõ  06′ Vũ Ký $15.00
Thể tánh của thi ca 287tr.   Xb. Seacaef 2000 Lê Tuyên $12.00
3 Mối tình (tư tưởng   Biến,Hoá-Thăng hoa-Hòa đồng)256tr.xb.V.T.06′ Vĩnh Như $12.00
Tình tự dân tộc 362tr. Xb.   Xuân Thu 1999 Võ Thu Tịnh $14.00
Nguyễn Trãi Sinh thức và Hành   Động 282tr. Xb. Quê Mẹ 1992 Võ Văn Ái $18.00
Chân dung và đối thoại  375tr. Xb. Thanh Niên 1999 Trần Đăng Khoa $10.00
Nghệ thuật văn chương và chân   lý 249tr. Xb. Văn Học 1999 Võ Gia Trị $6.00
Qúa trình hiện đại hoá VănHọc   ViệtNam 1900-1945 478tr.xb.VHTT 00 Mã Giang Lâm $14.00
Kho tàng truyện Trạng ViệtNam   6tập 1446tr. Khổnhỏ xb.KHXh 1999 Nhiều tác giả $16.00
Lạc Việt sử ca  275tr. Xb. T.PHCM 2003 Lê Gia $10.00
Nguồn suối nho học và thơ ca   BạchVân cưsĩ 317tr. Xb.ThuậnHoá 00′ Lê Nguyễn Lưu $8.00
Nguyễn Bỉnh Khiêm trong lịch   sử văn hoá dân tộc 299tr. Xb.ĐN. 00′ Nhiề tác giả $11.00
Nhà Nho tài tử và văn học   ViệtNam 370tr. Xb. ĐạihọcQuốcGia 1999 Trần Ngọc Vượng $10.00
Mấy vấn đề trong văn học hiện   đại ViệtNam 385tr. Xb.Khoahọc 1999 Lê T. Đức Hạnh            $12.00. $12.00
Văn học ViệtNam dòng riêng   giữa nguồn chung 403tr.xb. Giáodục 98 Trần Quốc Vượng $12.00
Về một mảng văn học dân tộc   185tr. Xb. Văn Hoá 1999 Lâm Tiến $6.00
VănHóa thẩmmỹ và sự pháttriển   trong thếkỷ mới 539tr.Xb.VănHoá 02 Nguyễn Văn Huyên $15.00
Văn Học đời Lý  117tr. Xb. Đại Nam Ngô Tất Tố $5.00
Văn Học đời Trần 216tr. Xb.   Đại Nam Ngô Tất Tố $7.00
Văn Học dân gian Tây Sơn   251tr. Xb. Trẻ 1999 Nguyễn Xuân Nhân $8.00
Văn Hoá ViệtNam truyền thống   và hiện đại 634tr. Xb. VănHoá 2000 Nhiều tác giả $20.00
Văn hoá gia đình  331tr. Xb.Văn Hóa 2002 Bùi Đình Châu $10.00
Văn Hóa tâm linh  313tr. Xb. Hà Nội 1996 Nguyễn Đăng Duy $10.00
Văn chương và người thưởng   thức 521tr. Xb. Hội nhà Văn 2000 Ngô Văn Phú $13.00
Quần thể Văn Hoá Phả lại –   Đại Phúc xb. Văn Hoá dân tộc 2000 Trần Quốc Thịnh $15.00
Luận giải Văn học và Triết   học 643tr. Xb. Văn hoá T.t.2003 Phạm Quỳnh $17.00
Một cách nhìn khác về Văn Hóa   ViệtNam 319tr. Xb. Tin Vui 2004 Mặc Giao $15.00
Thử xét Văn hóa-Văn học bằng   ngôn ngữ học 514tr. Xb.T.N 2000 Phan Ngọc $14.00
Tiếp cận văn hoá  306tr. Xb. Văn hoá T.t. 2000 Trần Lê Sáng $10.00
Một cách tiếp cận Văn   Hoá  459tr. Xb. Thanh Niên 2000 Phan Ngọc $12.00
Văn Hóa dân gian Nam Bộ những   phác thảo 319tr. Xb.Giáodục 97′ Nguyễn Phương Thảo $10.00
Nhận diện mấy vấn đề văn hóa   401tr. Xb.Văn Hoá 1999 Phạm Vũ Dũng $11.00
Theo dòng văn học 302tr. Xb.   Khoa học xã hội 1998 Bích Thu $12.00
Bảotồn và pháthuy gía trị   danhnhân vănhóa truyềnthống VN 463tr. VH  98′ Diêm Thị Đường $10.00
Nghệ thuật Nhân sinh  605tr. Xb. Văn Hoá T.t. 2000 Thiếu Sơn $18.00
Toàn tập Trần Nhân Tông  585tr. Xb. T.p HCM 2000 Lê Mạnh Thát $18.00
Nho học tinh hoa  673tr. Xb. Văn Hóa T.t. 2002 Tống Nhất Phu $16.00
Luận về Quốc học  708tr. Xb. Đà Nẵng 1999 Nhiều tác giả $15.00
Tính cách ViệtNam trong thơ   Nôm luật Đường 236tr. Xb.VănHọc 01′ Lê Chí Dũng $9.00
Một nét đặc sắc của VănHóa   phương Đông 124tr. Xb. T.pHCM 01′ Chisan Koho $6.00
Trở về cội nguồn  215tr. Xb.Tác giả 2000 Nguyễ Đức Can $12.00
Đi tìm một đường lối viết   truyện ngắn 267tr. Xb. Tác giả 1994 Phạm Tố Vân&P.T.Lưu $12.00
Tiểu luận Văn Hoá và Giáo dục   225tr. Xb. Trúc Lâm 2000 Nguyễn Sỹ Tế $10.00
Lột trần Việt ngữ 407tr.   Xb.Xuân Thu 1990 Bình Nguyên Lộc $13.00
Sơ thảo tính danh học Việt   Nam 364tr. Xb. Thằng Mõ 2003 Nguyễn Long Thao $25.00
Tội tập viết tiếng Việt   154tr. Xb. Văn nghệ 1988 Nguyễn Hiến Lê $7.00
Sử dụng từ ngữ trong Tiếng   Việt 278tr. Xb. Khoa Học Xh. 2002 Hồ Lê&Lê Trung Hoa $11.00
Cơ sở tiếng Việt 201tr. Xb.   Giáo Dục 1998 Hữu Đạt-T.T.D.-Đ.T.L. $6.00
Chữ nghĩa tiếng Việt 210tr.   Xb. Dòng Việt 1996 Nhiều tác giả $15.00
Tiếng lóng Việt Nam 235tr.   Xb. Khoa Học X.H 2001 Nguyễn Văn Khang $9.00
Đi tìm bản sắc tiếng Việt   247tr. Xb. Trẻ 2001 Trịnh Sâm $8.00
Tiếng Việt tuyệt vời 261tr.   Xb. Tác giả 2000 Đỗ Quang Vinh $15.00
Hội ý hoà âm trong ngôn tự   Việt Nam 204tr. Xb. Tác giả 2003 Chuẩn Tú Huệ Nguyên $8.00
Mười bài học vỡ lòng tiếng   Việt chữ Việt 132tr. Xb. Tác giả 2006 Chuẩn Tú Huệ Nguyên $6.00
Nghệ thuật Viết văn & Đọc   văn 796tr. Bìa cứng xb. Nguồn Sống 1988 Vũ Ký $35.00
Đạo sống của tiềnnhân nhà Nho   làng Uy-Viễn 363tr. Xb.ThằngMõ 06′ Vũ Ký $15.00
Múa bút thuật Viết văn,viết   Báo,Hồi ký 307tr. Xb.ViệtNam books 04′ Vũ Thụy Hoàng $20.00
Lược khảo vấn đề chữ Nôm   237tr. Xb. Ngày Nay 2002 Trần Văn Giáp $12.00
An Nam dịch ngữ 196tr. Xb. Đà   Nẵng 1997 Vương Lộc $15.00
Văn thơ Nôm thời Tây Sơn   472tr.khổ lớn Xb. Khoa Học XH. 1997 Nguyễn C.Thúy-N.P.H. $15.00
VănHọc dângian những tácphẩm   chọnlọc 489tr.khổlớnxb.Giáodục00′ Nhiều tác giả $14.00
Giao lưu Văn Hóa&Ngôn ngữ   Việt-Pháp 328tr. Xb.T.p HCM 1999 Nhiều tác giả $20.00
Sáng Tác THƠ 217tr.khổ lớn   xb. Nghệ Thuật 2004 Nhiều tác giả $20.00
Truyện Kiều 199tr.khổ lớn bià   cứng xb. Văn Hoá T.t. 1999 Nguyễn Du $25.00
Đường vào văn nghệ 254tr. Xb.   Việt Thi 1997 Hoàng Phùng Miên $12.00
Mấy nẻo đường của nghệ thuật   và chữ nghĩa 279tr. Xb.VănNghệ 99′ Huỳnh Hữu Ủy $13.00
Nhìn lại mình 300tr. Xb. Tác   giả 2003 Lê    Khôi $15.00
Tìm tòi và Suy nghĩ 301tr.   Xb. Của Tin 2005 Thu Tứ $18.00
Khoa cử Việt nam Thi Hương   431tr.khổ lớn xb.An Tiêm 2002 Nguyễn T.Chân Quỳnh $18.00
Tố Như Thi 253tr. Xb. An Tiêm   1995 Nguyễn Du $12.00
Thượng Tân Phụ (10 bài khuê   phụ thán) 192tr. Xb.Văn Mới 1999 Phan Đình Liễu $12.00
Cổ truyện lược ca 143tr. Xb.   Việt Chi tùng thư 1999 Hoàng Phùng Thư $8.00
Mẫn tiệp thần đồng 216tr. Xb.   Việt chi tùng thư 2003 Hoàng Phùng Miên $16.00
Tiếng nói Đoàn T.Điểm trong   Chinh Phụ ngâm khúc 303tr. VN.CA. 01′ Lê Hữu Mục&P.T.N. $15.00
Đào Nguyên nơi đâu ? 148tr.   Xb. Tác giả 1995 Nguyễn Đức Hiển $10.00
Trở về cố hương 230tr. Xb.   Viên Thông 1999 Thiện Hỷ $14.00
Như lời tơ than …232tr. Xb.   Viên Thông 1999 Thiện Hỷ $14.00
Nho y Nguyễn Đình Chiểu   192tr. Xb. An Tiêm 1993 Trần Văn Tích $8.00
Mai Viên cố sự 176tr. Xb. Văn   Lang 1994 L.X.Đặng Qúi Dịch $10.00
Câu hỏi văn chương 1112tr.   Xb. Á Châu 1992 Vũ V.Thanh&V.Huy Bá $6.50
Nguyễn Công Trứ Ông hoàng hát   nói 145tr. Xb. Trẻ 2001 Nguyễn Viết Ngoạn $6.00
Giảng luận về TảnĐà Nguyễn   Khắc Hiếu 265tr. Xb. Văn Học 2001 Bùi Giáng $10.00
Tuyển tập ngôn ngữ và Văn học   ViệtNam 242tr.xb.Dòng Việt 1994 Nhiều tác giả $15.00
Tưởng niệm G.S. Búi Xuân   Bào(1916-1991)303tr. Xb. 1998 Nhiều tác giả $15.00
Đại học văn khoa Saigon   299tr. Xb. Dòng Việt 1999 Nhiều tác giả $15.00
Vietnamologica 187tr.   Xb.T.t.ViệtNam học Canada 1996 Nhiều tác giả $12.00
Vietnamologica 285tr. Xb.   T.t.ViệtNam học Canada 1998 Nhiều tác giả $14.00
VietNamologica 334tr. Xb.T.t.   ViệtNam học Canada 2001 Nhiều tác giả $14.00
Việt-Nam L’Âme et L’Essence   139tr. Xb. Ý Việt 1997 Phạm Quỳnh $8.00
Người Việt   têndân-tênnước-ngữảnh-ngữnghĩa 287Xb.HồngLĩnh 1999 Hồng Kim Linh $15.00
Việt Thi  160tr. Xb. Xuân Thu Trần Trọng Kim $7.50
Ngụ ngôn Trùng ngôn (tiểu   luận) 12tr. Xb. Mekong-Tỵnạn 1990 Nguyễn Thùy $7.00
Bútthuật của NguyễnDu trong   ĐoạnTrường tânthanh 360tr.xb.tácgiả Đỗ Quang Vinh  03′ $20.00
Lời quê chắp nhặt 409tr. Xb.   Khoa Học Xh. 2001 Nguyễn Thạch Giang $12.00
Việt Nam hàn thi bình chú   403tr. Xb. Việt chi tùng thư 2002 Hoàng Phùng Miên $20.00
Giấc mộng Đình Mai 25otr. Xb.   Làng Cây Phong 2001 Hạnh Cơ $12.00
Ca dao quyện lấy miếng ngon   dân tộc 198tr. Xb.Vũ Trung Hiền 1995 Duyên Anh $16.00
Về với ca dao 214tr. Xb. Vũ   Trung Hiền 1995 Duyên Anh $16.00
Vỡ lòng ca dao 196tr. Xb. Vũ   Trung Hiền 1995 Duyên Anh $16.00
Ca dao đố vui học tiếng Việt   224tr. Xb. Đa Hoa Gia 1996 Đỗ Quang Vinh $10.00
Hát ru ba miền 239tr. Xb. Tác   giả Lệ Vân $10.00
Câu hò tiếng hát xứ Huế  254tr. Xb. An Tiêm 2002 Bửu Biển $12.00
Bút khảo về ăn 193tr.   Xb.  Làng Văn 1993 Lê Văn Lân $10.00
Bút khảo về Xuân 2 tập 634tr.   Xb. Văn nghệ 1999 Lê Văn Lân $28.00
A.De Rhodes và chữ Quốc ngữ   299tr. Xb. Giao Điểm 1998 Nhiều tác giả $14.00
ThơMới  lãng mạng những lời bình 639tr. Xb. Văn Hoá   T.t. 2000 Vũ Thanh Việt $16.00
Bể dâu trong họ Nguyễn Du   216tr.khổ lớn xb.Miền Đông HK.2002 Đặng Cao Ruyên $18.00
Truyện Kiều và tuổi trẻ   (Việt-Anh ngữ)694tr. Xb. Làng Văn 1998 LêHữuMục&PTN.-ĐQC $32.00
Đọc kỹ truyện Kiều 519tr. Xb.   Làng Văn 1998 Hồng Huy $24.00
Lên rừng đếm lá  490tr. Xb. Văn Mới 2005 Triều Hoa Đại $25.00
Văntế thập loại chúngsinh   (Hoàng X.Hãn hiệuđính)74tr.xb.AnTiêm 95′ Nguyễn Du $10.00
Tập kiều ,Vịnh kiều 106tr.   Xb. Văn Học 2002 Nguyễn Quảng Tuân $6.00
Từ lẩy Kiều Đố kiều đến các   giai thoại về kiều 214tr. Xb Văn học 00 Phạm Đan Quế $8.00
Tại ngục vịnh Kiều 211tr. Xb.   Làng Văn 1996 Hoàng Hải Thủy $12.00
Truyện Kiều và các nhà Nho   thế kỷ XIX 376tr. Xb. Văn Học 2000 Phạm Đan Quế $12.00
Bạn nghĩ gì về cuốn   “Truyện Kiều và Tuổi Trẻ”330tr. Xb. Y Tế 2001 HồngHà-Tr.N.A-Tr.T.N. $15.00
Truyện Kiều chú giải 604tr.   Xb. Zieleks 1998 Vân Hạc $25.00
Thi ca Tiền chiến và Hiện đại   208tr. Xb. Quê Hương 1978 Bảo Vân $15.00
Văn nghệ dân gian Việt Nam   2tập 1733tr. Xb. Văn Hoá Dt.1997 Nhiều tác giả $35.00
Hà Nội những ngày tháng cũ   222tr. Xb. NGB 1994 Nguyễn Gia Bảo $12.00
Hà Nội trong mắt tội 185tr.   Xb. Thế Kỷ 1994 Phạm Xuân Đài $10.00
Hà Nội văn hoá và phong tục   594tr. Xb. 2000 Lý Khắc Cung $17.00
Dòng sông Hà Nội 347tr.   Xb.Thanh niên  2002 Băng Sơn $10.00
Những nẻo đường Hà Nội 529tr.   Xb. Xuân Thu 1999 Băng Sơn $17.00
Thú ăn chơi người Hà Nội   450tr. Xb Xuân Thu 2001 Băng Sơn $13.00
Tinh hoa Hà Nội 280tr. Xb.   Văn Hoá  2000 Mai Thục $10.00
Những nét đan thanh 362tr.   Xb. Đại nam 1993 Thái Văn Kiểm $13.00
Việt nam Gấm hoa 335tr. Xb.   Làng Văn 1997 Thái văn Kiểm $18.00
Việt nam Quang hoa 368tr. Xb.   Xuân Thu Thái Văn Kiểm $13.00
Việt Nam thăng hoa 464tr. Xb.   Làng văn 2005 Thái Văn Kiểm $20.00
Chim Việt Cành Nam 191tr.   Xb.Văn nghệ T.p  2001 Bảo Định Giang $7.00
Văn hoá ẩm thực Việt nam   (Miền Bắc) 555tr. Xb.Thanh niên 2001 Nhiều tác gỉả $14.00
Văn hoá ẩm thực Việt Nam   ((miền Nam )533tr. Xb. Thanh Niên 2002 Nhiều tác giả $14.00
Tiếp cận nghệ thuật thơ ca   253tr. Xb. Văn Hoá T.t. 2000 Bùi Công Hùng $7.00
Trường xuyên thi thoại 191tr.   Xb. Văn Nghệ T.p. 2000 Quách Tấn $7.00
Văn Khảo 162tr. Khổ vuông xb.   Cỏ thơm 2000 Trần Bích San $15.00
Biệt ly qua thi ca 191tr. Xb.   Xuân Thu 1988 Nguyễn Hữu Chì $7.50
Hồn thơ nước Việt thế kỷ XX   242tr.xb. Sơn Quang LamGiang &Vũ T.Phúc $12.00
Bích câu kỳ ngộ 58tr. Xb.   Xuân Thu Vô Danh Thị $6.00
Cung oán ngâm khúc (Việt-Anh   ngữ)124tr. Xb. Xuân Thu Ôn Như Hầu $7.00
Cung oán ngâm khúc (dẫn giải   và chú thích)97tr. Xb.Zieleks 1995 V.B.Tôn Thất Lương $6.50
Phan Trần truyện Nôm   122tr.bià cứng xb. Văn nghệ T.p1998 Khuyết danh $10.00
Truyện Hoa tiên 115tr.bìa   cứng  Xb. Văn Nghệ T.p. 1998 Nguyễn H.Tự&N.Thiện $10.00
Truyện Nhị Độ Mai 173tr. Xb.   Xuân Thu Vô Danh Thị $7.00
Truyện Thúy Kiều 210tr. Xb.   Xuân Thu Nguyễn Du $9.00
Kim Vân Kiều (Việt-Anh   ngữ)438tr. Xb. Khai Trí 1968 Nguyễn Du $12.00
Chinh phụ ngâm (Hán Nôm hợp   tuyển)246tr. Xb. Thuận Hóa 2000 Đặng Trần Côn $9.00
Chinh phụ ngâm diễn âm tân   khúc(PhanH.Ích) 203tr. Xb. Lá Bối 1972 Nguyễn Văn Xuân $8.00
Giảng luận Chinh Phụ Ngâm   Khúc 198tr. Xb. Cẩm Sa Vũ Tiến Phúc $8.00
Dương Từ Hà Mậu 168tr. Xb.   Xuân Thu 1990 Đồ Chiểu $6.50
Truyền Kỳ Mạn-Lục 263tr. Xb.   Xuân Thu Nguyễn Dữ $7.50
Ngư Tiều vấn đáp Y-Thuật  410tr(Phan V.Hùm&Nhượng   Tống)xb.X.T Đồ Chiểu $12.00
Phong tục Miền Nam qua mấy   vần ca dao 86tr. Xb. Xuân Thu Đào Văn Hội $7.00
Hoa đồng cỏ nội (thi ca   truyền miệng)309tr. Xb. Đại Nam Minh Hương $8.00
300 câu phong dao 126tr. Xb.   Định hướng tùng thư 1995 S.Đ.Nguyễn V.Thích $10.00
Tục ngữ phong dao 2tập 608tr.   Xb.Tân Việt ÔnNhư NguyễnV.Ngọc $22.00
Kể chuyện thành ngữ tục ngữ   539tr.xb. Khoa Học Xh.2002 Nhiều tác giả $15.00
Buồn vui đời viết  188tr. Xb. Hội nhà văn 1999 Vương Trí Nhàn $8.00
Dí dỏm đời văn  220tr. Xb. Văn Nghệ T.p 1999 Hoàng Minh Châu $8.00
Những khuynh hướng trong thi   ca ViệtNam (1932-1962)295tr.xb KT. Minh Huy $9.00
Đồng dao Việt Nam 434tr. Xb.   Thanh niên 2005 Lê Thanh Bình $12.00
Ca dao Trung nam Bộ 496tr.   Xb. Khoa H05c Xh. 2002 ThạchPhương-N.Q.H. $12.00
Tục ngữ-ca dao-dân ca ViệtNam   831tr. Xb.Khoa học Xh. 1998 Vũ Ngọc Phan $15.00
Giai thoại dân gian Việt Nam   475tr. Xb. 2003 Kiều Văn $15.00
Thi nhân Việt nam 386tr. Xb.   Xuân Thu Hoài Thanh& H.Chân $12.00
Thi nhân Việt Nam hiện đại   2tập  778tr. Xb. Đại Nam Phạm Thanh $20.00
Văn thi sĩ tiền chiến 513tr.   Xb. Khai trí Nguyễn Vỹ $14.00
Kim văn tân tuyển  482tr. Xb. Phạm Thế Phaạm Thế Ngũ $12.00
Danh ngôn tình yêu 289tr.   Xb.Khai Trí 1993 Nguyễn Hoài Thương $15.00
Câu đối trong văn hóa Việt   Nam 273tr. Xb. Tổng hợp T.pHCM 2004 Nguyễn Hoàng Huy $11.00
Đố tục giảng thanh và giai   thoại chữ nghĩa 379tr.xb.Văn Hóa T.t.2006 Nguyễn Trọng Báu $11.00
Câu đố Việt Nam 415tr. Xb.   T.H.T.pHCM 2007 Nguyễn Văn Trung $14.00
647 câu đố vui thông minh   155tr. Xb. Văn Hoá T.t. 2007 Phạm Nam Thành $6.00
282 câu đối  154tr. Xb. T.H.T.p HCM 2007 Nam Anh $6.00
1001 câu ca dao về phụ nữ VN.   180tr.khổ nhỏ xb.Thanh Niên 1999 Võ Thành Tân $5.00
Câu đố Việt Nam 243tr.khổ nhỏ   Xb. Thanh Hoá 2000 Võ Hồng Thiên Lữ $6.00
Tục ngữ Đức 108tr. Xb. Trẻ   1999 Lương văn Hồng $6.00
Khảo về tiểu thuyết (trước   1945) 430tr. Xb. Hội nhà Văn 1996 Vương Trí Nhàn $8.00
Khảo luận văn chương (thể   loại-tác giả)701tr. Xb. Khoa học Xh. 1998 Hà Minh Đức $15.00
Thi văn quốc cấm (thời Pháp   thuộc) 521tr. Xb. Đại Nam tái bản Thái Bạch $12.00
Nguồn gốc văn học Việt Nam   141tr. Xb. Xuân Thu 1990 Lê Văn Siêu $6.50
Tác giả tác phẩm (tiêu biểu   văn học hiện đại)222tr. Xb.Xuân Thu 1990 Trần Tuấn Kiệt $6.00
Kỷ niệm văn thi sĩ hiện đại   232tr. Xb. Xây Dựng Bàng Bá Lân $7.00
Văn học sử thời kháng Pháp   (1858-1945)399tr. Xb.Xuân Thu 1991 Lê Văn Siêu $12.00
Vănchương NamBộ và cuộc kháng   Pháp(1945-1950)295tr.xb.X.T.88′ Nguyễn Văn Sâm $8.00
Mảnh vụn văn học sử 298tr.   Xb. Chân Lưu 1974 Bằng Giang $9.00
Nhà văn tiền chiến Hà Nội hôm   nay 334tr. Xb. Xuân Thu 1991 Kim Nhật $10.00
Văn học từ điển (tiểu sử tác   giả) 362tr. Xb. Xuân Thu 1990 Thanh Tùng $11.00
Mấy chàng trai thế hệ trước   225tr. Xb. Xuân Thu tái bản Dương thiệu Thanh $8.00
Văn học phân tích toàn thư   668tr. Xb.Lá bối 1973(XT tái bản) Thạch Trung Giả $18.00
Giai thoại văn học 338tr. Xb.   Văn Hóa T.t. 2002 Hiền Mai-Phương Linh $12.00
Giai thoại văn học Việt nam   420tr. Xb. Văn Học 2001 Hoàng Ngọc Phách $14.00
Giai thoại Làng văn Việt nam   399tr. Xb. Văn hoá dân tộc 1999 Xuân Tùng $10.00
Giai thoại văn học Thanh   483tr. Xb. Thanh Hóa 1997 Lê Văn Đình $12.00
Giai thoại văn chương 262tr.   Xb. Văn Hoá 1997 Nguyễn Đông Thành $14.00
Việt Nam văn học sử yếu   688tr.bìa cứng xb. Trẻ 2005 Dương Quảng Hàm $24.00
Văn học Việt Nam 236tr. Xb.   Đại Nam tái bản Dương Quảng Hàm $7.50
Thầy giáo Việt Nam mười thế   kỷ 727tr. Xb. Thanh Niên 2000 Vũ Ngọc Khánh $25.00
Tản Đà Vận Văn 2tập 618tr.   Xb. Institut de L’Asie du Sud-Est 1986 Nguyễn Khắc Hiếu $18.00
Giai thoại làng Nho 233tr.   Xb. Nam Chi tùng thư 1964 Lãng Nhân $8.00
Chuyện Cà kê  274tr. Xb. Zieleks 1983tr. Lãng Nhân $10.00
Chuyện Vô Lý  191tr. Xb. Zieleks 1983 Lãng Nhân $10.00
Trước đèn  269tr. Xb. Zieleks Lãng Nhân $10.00
Để thành nhà văn  142tr. Xb. Xuân Thu tái bản TG.Nguyễn Duy Cần $7.00
Nghề Viết Văn 222tr. Xb. Tác   giả Nguyễn Hiến Lê $7.00
Luyện Văn 3 tập 700tr. Xb.   ĐaịNam&Xuân Thu tái bản Nguyễn Hiến Lê $24.50
Thuật Viết Văn  282tr. Xb. Xuân Thu 1989 Nguyễn Văn Hầu $8.00
Hơn nửa đời hư  682tr. Xb. Xuân Thu 1992 Vương Hồng Sển $16.00
Sài Gòn năm xưa  328tr. Xb. Xuân Thu  1992 Vương Hồng Sển $10.00
Sàigòn Tạp Pín  lù    506tr. Xb. Xuân Thu 1994 Vương Hồng Sển $16.00
Phong lưu cũ mới  298tr. Xb.( 1972)  Xuân Thu tái bản 1989 Vương Hồng Sển $12.00
Thú xem truyện Tàu 329tr.   Xb.(1970) Xuân Thu tái bản 1989 Vương Hồng Sển $9.00
Thú chơi cổ ngoạn 338tr. Xb.   (1972)Xuân thu tái bản  1989 Vương Hồng Sển $9.00
Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa   494tr. Xb. Xuân Thu tái bản 1989 Vương Hồng Sển $9.00
Cảnh đức trấn đào lục 390tr.   Xb. Xb. Xuân Thu tái bản 1989 Vương Hồng Sển $9.00
Cuốn sổ tay của người chơi cổ   ngoạn 380tr. Xb. Xuân Thu tái bản Vương Hồng Sển $12.00
Tuyển tập Vương Hồng Sển   1206tr.khổ lớn xb.Văn Học 2002 Nguyễn Quyết Thắng Quyết Thắng $38.00
Nửa đời còn lại 426tr. Xb.   Văn nghệ 2004 Vương Hồng Sển $18.00
Văn nghiệp&cuộc đời Minh   Đức Hoài Trinh 122tr.khổ lớn xb.N.Q. 04′ Nguyễn Quang $35.00
Từ điển nghệ thuật hát bội   667tr. Xb.Khoa Học X.H. 1998 Nguyễn Lộc $25.00
Nghệ thuật sân khấu Hát Bội   327tr. Xb. Trẻ 2008 Lê Văn Chiêu $12.00
Tìm hiểu cải lương Tâm tình   người lục tỉnh 208tr.xb. Văn Mới 2005 Trần Văn Chi $12.00
Dân Ca Thừa Thiên- Huế  342tr. Xb. Thuận Hoá 2004 Trần Thùy Mai $9.00
Đặc khảo về Dân Nhạc ở Việt   Nam 203tr. Xb. Xuân Thu 1989 Phạm Duy $8.00
Nghệ thuật sân khấu Việt Nam   265tr. Xb. Xuân Thu tái bản Trần Văn Khải $7.00
Phương pháp sáng tác Múa   274tr. Xb. Văn nghệ T.pHCM 2001 Đặng Hùng $10.00
Để thưởngthức Âmnhạc Cổ Điển   Tâyphương 505tr Xb.Hiện đại 1973 Tiến Bách $15.00
BíchThuận   từ làng VânHồ đến UNESCO280tr Xb. MiềnĐông HK 20     Bích Thuận $20.00
Tôi Đi và Sống hồi ký sự   nghiệp 50 năm ca sĩ 190tr.xb.tác giả 2008. Bạch Yến $10.00
Tình sử nhạc khúc 300tr. Xb.   Thứ tư 1991 Lâm    Tường Dũ $15.00
Một thời nhạc trẻ  (bút ký) 384tr.xb. Tác giả 2001 Trường Kỳ $25.00
Hồi ký Nhạc sĩ Tùng   Giang  200tr. Xb. Tác giả 2005 Tùng Giang $15.00
Chân dung những tiếng hát   1=443tr. Xb. Tân Văn 2000 Hồ Trường An $18.00
Chân dung những tiếng hát 2   382tr. Xb. Tân Văn 2001 Hồ Trường An $18.00
Màn nhung đã khép 426tr. Xb.   Tân Văn 2003 Hồ Trường An $17.00
Theo chân những tiếng hát   385tr. Xb. Miền Đông Hoa Kỳ 1998 Hồ Trường An $20.00
Bảy đêm huyền thoại 171tr.   Xb.Xuân Thu Vũ Bằng $7.00
Món lạ miền Nam  128tr. Xb. Xuân Thu 1989 Vũ Bằng $7.00
Cai  306tr. Xb. Văn Hóa Thông tin 2001 Vũ Bằng $10.00
Thương nhớ 12  288tr. Xb. Sống Mới Vũ Bằng $6.00
Rượu  & Văn hoá Trung Hoa 238tr. Xb.Văn hóa   T.t.2005 Đông A Sáng $8.00
Trà Đạo  106tr. Xb. Thuận Hóa 2003 Nguyễn Bá Hoàn $5.00
Trà Đạo 111tr. Xb. Đại Nam   1994 Okakura Kakuzo $7.00
Trà Kinh 209tr. Xb. Văn Nghệ   2006 Vũ Thế Ngọc $9.00
Tuyển tập văn thơ-văn bút Nam   Hoa Kỳ 546tr. Xb. VBNHK. 1993 Nhiều tác giả $15.00
Câu chuyện một chiếc tượng   vàng 120tr. Xb. Đông Phương 1988 Nhiều tác giả $5.50
Một dặm tương thân 198tr. Xb.   Thế Hệ 1987 Đăng P.Quân&Hàn ST. $8.00
Vụ Đông Xuân tuyển tập 152tr.   Xb. Hưng Ca Việt Nam 1992 Triệu Phổ $8.00
Tuyển truyện Sáng Tạo 139tr.   Xb. Sống mới Mai Thảo chọn&giới th. $4.50
Truyện ngắn giải thưởng   T.t.Văn bút VN 1965-186tr. Xb. Sống Mới Nhiều tác giả $4.50
Văn Bút Âu Châu  597tr. Xb. Viên Giác 1994 Nhiều tác giả $15.00
Xóm đình Đa Cát 120tr. Xb.   Trần Huy Sao 2000 Trần Huy Sao $10.00
Những kỷ niệm thời Hậu chinh   chiến 308tr. Xb.Nguyễn H.Hiệp 2004 Nguyễn Hữu Hiệp $20.00
Những hồng nhan của một thời   218tr. Xb. Sầu Đông 2001 Sầu Đông $12.00
Nỗi nhớ khôn nguôi 481tr. Xb.   Hương Văn 1994 Nhiều tác giả $20.00
Hai thế hệ (T.t.truyện ngắn   )319tr. Xb.Nguyễn L.Tưởng,Tr.Q.N.,Ph.Vỹ Nhiều tác giả $15.00
Quê hương ngàn dặm (t.t.thơ   văn)171tr. Xb.Người Việt Lưu Vong 90′ Nhiều tác giả $8.00
Quê hương ngàn dặm 2   1975-1995 538tr. Xb. Người Việt L.V.1995 Nhiều tác giả $18.00
Ảo tượng  178tr. Xb. Lá Bối (X.T tái bản)1991 Nhiều tác giả $7.00
Ánh trăng (t.t.truyện   ngắn)188tr. Xb. Hồng Lĩnh 1993 Nhiều tác giả $12.00
Vùng Yêu đương 1988tr. Xb.   Nguyễn Hải Bình 1988 Nguyễn H.Bình&H.P. $8.00
Rừng phong thu đã 264tr. Xb.   Võ Doãn Nhẫn 2000 Võ Doãn Nhẫn $12.00
Tuyển tập truyện ngắn 156tr.   Xb. Vũ Linh 2002 Vũ Linh $10.00
Tuyển tập thơvăn 90 tácgiả VN   hảingoại 75-81 431tr. Xb.VănHữu 82′ Nhiều tác giả $9.00
Niềm riêng 264tr. Xb. Trung   Tâm.Văn Bút HK 1996 Nhiều tác giả $14.00
T.T. truyện ngắn hay nhất cuả   QuêHương (54-73)2tập 789tr.xb.Sóng Nhiều tác giả (1974) $24.00
Con đường cầu tre 244tr. Xb.   Mekong tỵnạn 2002 Huy Phong&Yến Anh $13.00
Tuyển tập truyện ngắn Phụ nữ   Việt 182tr. Xb. Văn Hóa 1995 Nhiều tác giả $10.00
Thơ văn trên đất tuyết 227tr.   Xb. Văn Bút VNHN.1997 Nhiều tác giả $12.00
Thung lũng hoàng hôn (tập   truyện)315tr. Xb. Y Tế 2002 Nhiều tác giả $19.00
Biển vẫn dạt dào(truyện   ngắn-tùy bút) 350tr. Xb.Minh Triệu 2004 Nhiều tác giả $15.00
Tiếng vĩ cầm xưa (truyện ngắn   &tùy bút)279tr. Xb. Phi Anh 2002 Hoa Hoàng Lan $12.00
Mừng lễ thượngthọ nhàvăn Doãn   Quốc Sĩ T.t.2004 384tr.xb.VBNHK Nhiều tác giả $18.00
Võ Đình tuyển tập 328tr. Xb.   Văn Mới 2007 Võ Đình $16.00
Nửa đêm sực tỉnh (hồi ký   )206tr. Xb. Mr. Trần Lưu Trọng Lư $9.00
Rực rỡ đời thường (thi văn   hợp tuyển)176tr. Xb. Kẻ Sĩ 2005 Túy Hà $12.00
Nương tựa ở giữa đời   (truyện,thơ,phỏng vấn,nhận định)535tr.xb.VM Hồ Minh Dũng 2004 $20.00
Tuyển tập Văn Bút VN Ontario   1999-259tr. Xb.VBVN.1999 Nhiều tác giả $12.00
Trong cơn vật vã (Tuyển tập   Văn học)303tr.xb.VBVN 1998 Nhiều tác giả $15.00
Cỏ thơm (nguyệt san văn học   nghệ thuật 9)158tr.xb. Cỏ thơm 1998 Nhiều tác giả $5.00
Tuyển tập những cây bút nữ   356tr. Xb. Đồng Tâm 2008 Nhiều tác giả $15.00
Tuyển tập văn học thời nay   (từ 350tr/1tập)xb.VHTN (từ năm2004…) Nhiều tác giả $15.00
Lai láng dòng phù sa qua văn   thơ 268tr. Xb. Hoa Ô Môi 2001 Hồ Trường An $12.00
Thể tánh của thi ca  288tr. Xb. Seacaef 2000 Lê Tuyên $12.00
Thi văn viễn xứ 631tr. Xb.   Tình Thơ Hải ngoại 2007 Nhiều tác giả $25.00
Văn hoá &lối sống 184tr.   Xb. Thanh Niên 2000 Thanh Lê $6.00
Văn hiến làng xã vùng đất tổ   Hùng Vương 695tr. Xb. Unesco 1999 Vũ Kim Biên $18.00
Lần giở trước đèn 407tr. Xb.   Thanh Niên 2003 Nguyễn Khắc Thuần $10.00
Việt Nam sắc hương xưa 173tr.   Xb. Thanh Niên 1998 Lý Khắc Cung $6.00
Lệ Làng 261tr. Xb. Hà Nội   1999 Hồ Đức Thọ $8.00
Lễ hội Thăng Long 290tr. Xb.   Hà Nội 1998 Nhiều tác giả $8.00
60 Lễ hội truyền thống Việt   Nam 587tr. Xb Khoa Học X.H.1995 Thạch Phương $12.00
Đình chùa lăng tẩm nổi tiếng   Việt Nam 960tr.bìa cứng xb.Văn Hoá 1999 Nhiều tác giả $30.00
Tìm hiểu Thủ công điêu khắc   cổ truyền 187tr.xb. Mỹ Thuật 2000 Chu Quang Trứ $8.00
Truyện xưa Nay (phiếm luận)   294tr. Xb. Xuân thu 1996 Đông Ngàn $12.00
100 điều nên biết về phong   tục ViệtNam 186tr. Xb. Văn Hiến 1994 Tân Việt $10.00
Từ điển lễ tục Việt Nam   615tr. Xb. Văn Hoá Phạm Minh Thảo $18.00
Những tục lệ Việt Nam 191tr.   Xb. Tác giả Phúc Gia Ninh $12.00
Nghi thức hôn lễ 82tr. Xb.   Kinh đô Nguyễn P.Bửu Bang $8.00
Người Việt cao qúy 105tr. Xb.   Mũi Cà Mau 1999 Vũ Hạnh $5.00
Cầm ca Việt Nam 270tr.   T.b.Xuân thu Toan Ánh $9.00
Cao nguyên miền Thượng   2t.=556tr. T.b. Toan Ánh &CửuL.Giang $16.00
Hội hè đình đám   2t=659tr.T.b.Đại Nam Toan Ánh&CửuL.Giang $18.00
Hương nước hồn quê $67tr. Xb.   Xuân Thu 2000 Toan Ánh $14.00
Làng xóm Việt Nam 471tr.   T.b.Đại nam Toan Ánh $16.00
Người Việt đất Việt 528tr.   T.b. Đại Nam Toan Ánh $16.00
Phong lưu đồng ruộng 158tr.   T.b. Xuân Thu Toan Ánh $7.00
Phong tục Việt Nam 532tr. Xb.   Xuân Thu Toan Ánh $14.00
Đất lề quê thói 572tr. Xb.   Văn Hoá T.t.2001 Nhất Thanh $15.00
Tiếp cận tín ngưỡng dân dã   Việt Nam 390tr. Xb. Văn Hoá Dt. 1998 Nguyễn Minh San $10.00
Tục thờ cúng của ngư phủ   Khánh Hoà 208tr. Xb. Xuân Thu Lê Quang Nghiêm $6.00
Việt nam phong tục 484tr. Xb.   Văn Hoá Tt. 2001 Phan Kế Bính $13.00
Hầu thánh ( tập ký sự) 270tr.   Bià cứng xb. Văn Hoá Tt. 2002 Nhiều tác giả $13.00
Lên Đồng -Hành trình của Thần   linh và thân phận 332tr.xb. Trẻ 2007 Ngô Đức Thịnh $12.00
Mẫu Thượng ngàn 807tr.bià   cứng xb. Phụ Nữ 2007 Nguyễn Xuân Khánh $25.00
Truyện tích đồng quê 264tr.   Xb. Xuân Thu Lâm Thế Nhân $7.50
Bìnhgiảng sấm ký Trạng Trình   Nguyễn B.Khiêm 174tr.xb.LàngĐạoVN 04′ Kiều Nguyên Tá $15.00
Việt Nam Thất sơn thánh địa   200tr.xb. Tác giả 2001 Kiều Nguyên Tá $16.00
Chú nghĩa (Huấn luyện đạo đức   nơi Tây An cổ tự)322tr. Xb. Ban Hoằng Pháp $10.00
Sấm truyền Đức Phật Thầy Tây   An (tác phẩm Nôm)132tr. Xb. Tòng Sơn Nguyễn Văn Hầu $6.00
Thất sơn mầu nhiệm 323tr. Tb.   Thiền Lâm 1998 Nguyễn Văn Hầu $10.00
Sấm giảng thi văn của Đức   Huỳnh Giáo Chủ 505tr.T.b.Ban Giáo lý T.Ư G.H.Phật Giáo HoàHảo $14.00
Sấm ký và giáng bút với Việt   Nam 1925-2025 249tr. Xb.Xuân Thu 1993 Nam Thiên $13.00
Thánh địa quê tôi 241tr. Xb.   Tác giả 2006 Huỳnh Kim $15.00
Tận thế & hội Long Hoa   250tr. Xb. Long Hoa Vương Kim $11.00
Phép xuất hồn (pháp lý vô vi   K.h.H.b.của Phật) 108tr. Xb. Đại Nam 1994 Đỗ Thuần Hậu $8.00
Phù Thuật Việt Nam 333tr. Xb.   S.Nam Việt 2009 Lê Văn Lân $25.00
Bí ẩn về hầu bóng và nhập   đồng 515tr. Xb. Đại Nam 1997 Đoàn Văn Thông $18.00
Bí ẩn về Tiền kiếp Hậu kiếp   470tr. Xb. Nguồn Sống 2008 Đoàn Văn Thông $18.00
Hành trang của những kiếp đời   nối tiếp 96tr. Xb. Hải Ngoại 2007 Đoàn Văn Thông $10.00
Những người có năng lực siêu   phàm 300tr. Xb. Nguồn Sống 1994 Đoàn Văn Thông $16.00
Thế giới tâm linh 201tr. Xb.   Hải ngoại 2000 Đoàn Văn Thông $15.00
Trước cơn giông tố (giáo hội   công giáo ) 70tr. Xb. Tác giả 1995 Trương Tiến Đạt $10.00
Hiện tượng huyền bí nơi con   người 51tr.khổ nhỏ xb.tác giả Trường Sơn $4.00
Vu thuật thần bí 379tr. Xb.   Văn Hoá T.t.1996 Diêu Chu Hy $12.00
Ở ngưỡng cửa thế giới bí ẩn   440tr. Xb. Thanh Niên 1999 VlaĐimir Keler $15.00
Nortradamus Thếchiến thứ 3   khởi sự từ TrungĐông?298tr.xb.HồnViệt 01′ VũQuân&NguyễnM.Di $18.00
Cuộc đời ly kỳ của   Nostradamus 628tr. Xb. Văn Học Michel Zévaco $17.00
Satan vẫn cònsống và đang   tunghoành trên mặt đất 220tr.Xb. Thế giới 93 Linh Giao phóng tác $12.00
Chuyện dị thường (quái   nhân,quái chí,quái dị ) Nhiều tác giả $7.00
Chuyện kể về Hồ Ly tinh   405tr. Xb. Văn Học 1991 Vương Thái Tiệp $14.00
Thiếp bạc mệnh 216tr. Xb. Văn   Hoá 2002 Phạm Xuân Hy $12.00
Truyện lạ liêu trai 376tr.   Xb. Nam Á 1994 Đàm Quang Hưng $16.00
Liêu trai chí dị 3t=450tr.   Xb. Cành Nam 1987 ( Bồ Tùng Linh) KimY Phạm Lệ Oanh $21.00
Liêu trai Chí dị 193tr. Xb.   Thằng Mõ 2000 (Bồ tùng Linh) Mõ Thư Sinh $14.00
Liêu trai chí dị   2t=1412tr.khổ lớn xb.Văn Hoá SG. 2006 (Bồ Tùng Linh) Cao Tự Thanh dịch $60.00
Haậu Liêu trai 248tr. Xb. Văn   Hoá 1997 (Hoà Bang Ngạch) Phạm Xuân Hy dịch $13.00
Liêu trai Việt Nam 288tr. Xb.   Văn Hoá 1997 Xuân Tước $15.00
10 truyện tân liêu trai   141tr. Xb. Tân Thư Thăng Long Văn Sĩ $8.00
Truyện ngắn kỳ dị đường rừng   516tr. Xb. Thanh Hoá 1999 Hà Thái-NgọcAnh chọn $14.00
Các nhà văn kể chuyện cổ tích   820tr. Xb. Văn Hoá T.t. 1998 Nhiều tác giả $17.00
Đời người dưới con mắt nhà   chiêm tinh 342tr. Xb. Văn Hoá T.t.2000 Nhiều tác giả $8.00
Những nhà tiên tri thế giới   318tr. Xb. Văn Hoá T.t. 2000 Lê Nguyễn-Lê X. Sơn $10.00
Hiện tượng tâm linh 256tr.   Xb. Trẻ 2001 Đỗ Kiên Cường $9.00
Truyện kỳ ảo thế giới   6tập=2715tr. Xb. Văn Học 2000 Ngô Tự Lập sưu tầm $60.00
Tuyển tập truyện kinh dị   2tập=442tr. Xb. Văn Học 2001 Alfred Hitchcock $14.00
Truyện kinh dị nước ngoài   2tập= 545tr. Xb. Văn Học 2002 Hoàng Quân sưu tầm $16.00
Tấm gương ma qủy (kinh   dị)506tr. Xb. Văn Học 2000 Giaham Masterton $16.00
Đêm kinh dị (tuyển tập)   110tr. Xb. Xuân Thu Nhiều tác giả $7.00
Bóng ma Manhattan 351tr. Xb.   Văn Học 2004 Frederick Forsyth $11.00
Địa đạo máu 194tr. Xb. Trẻ   2006 Darren Shan $8.00
Tiếng sáo gọi hồn 167tr. Xb.   Đà Nẵng 2007 Người Khăn Trắng $6.00
Hòn đảo Ba mươi chiếc quan   tài 458tr. Xb. Văn Học 2001 Maurice Leblanc $12.00
Ma thuật & Phù thủy ở   Philippin 245tr. Xb. Văn Hoá T.t.1999 Richard W.Lieban $7.00
Biến cố đại cảnh báo 84tr.   Xb. Tác giả 1997 Trương Tiến Đạt $5.00
Những ngày đẫm máu 226tr. Xb.   Đông Phương 1988 Hồ Linh $10.00
Thét giữa hoàng hôn 241tr.   Xb. Đại nam 1995 Hồ Linh $12.00
Hoa tang cho ngày cưới 142tr.   Xb. Thanh Niên 2007 Người Khăn Trắng $6.00
Qủa báo nhãn tiền 159tr. Xb.   Thanh Joá 2008 Nam thanh $7.00
Ngôi nhà truyền kiếp 262tr.   Xb. Văn Học 2002 Hồng Lĩnh $8.00
Ma qủy yêu tinh Thiên hình   vạn trạng 2t.=620tr. Xb. Thằng Mõ 2004 Xuân Tước $30.00
Ma thần trùng 264tr. Xb. Tác   giả 2006 Phạm Phong Dinh $15.00
Ngôi cổ mộ nhà Họ Hứa 320tr.   Xb. Tác giả 2006 Phạm Phong Dinh $15.00
Tuyển tập truyện Trạng Thế   Giới 994tr. Xb. Văn Hoá 1998 Ngô V.Doanh sưu tầm $20.00
Gia Phả (Biểu mẫu và lược   biên hướng dẫn)246tr.xb.Văn Hoá D.t.2004 Phạm Côn Sơn $18.00
Phù tang tạp lục 214tr. Xb.   Làng Văn 1994 Vi An $10.00
Rock HàNội &Rumba CửuLong   (Câu chuyện âm nhạc)275tr.Tri Thức 08 Jason Gibbis $14.00
Đường xưa lối cũ (T.t.tạp   bút)434tr. Xb. Millennium 2009 S.D.Vũ Ngọc Ánh $20.00
Non nước đá vàng (bút ký)   301tr. Xb. Văn Học Cỏ Thơm2007 Nguyễn T.Ngọc Dung $10.00
Là biết xa ngàn trùng (Tâm   bút ) 282tr. Xb. Tác giả 2006 Mai Nguyên $18.00
Đã mang lấy nghiệp (Tâm   bút)470tr. Xb. Tác giả 2008 Mai Nguyên $22.00
Chân dung Nhất Linh 219tr.   Xb. Đại Nam Nhật Thịnh $7.00
Văn chương đối kháng quốc nội   223tr. Xb. Văn Uyển 223tr. Xb. 1990 Văn Uyển $12.00
Khởi đi từ ngây thơ để đến   gần sự thật (tùy bút)127tr Xb.Lũy tre xanh 95 Lê Thịi Huệ $10.00
Du Tử Lê & tác phẩm   1963-1966 414tr. Xb. H.T.2000 Nhiều tác giả $18.00
Người nhón gót:thả diều chưa   nói hết . (tùy bút,hồi ký.120tr.xb.H.T.2002 Du Tử Lê $12.00
Một thế kỷ văn minh nhân loại   837tr. Xb. Văn Hoá 1999 Nhiều tác giả $28.00
Almanach Những di sản nổi   tiếng thế giới 694tr.bìa cứng Văn Hoá 2008 Nguyễn Mạnh Thường $26.00
Almanach lịchsử vănhoá   truyềnthống ViệtNam 984tr.bìa cứng xb.T.N.08 Nhiều tác giả $40.00
Phong tục tập quán các nước   trên thế giới 883tr. Xb.Văn Hóa 2003 Nhiều tác giả $32.50
Huyền thoại thế giới   675tr.bià cứng lớn xb. Mỹ thuật 2004 C.Scott Littleton $42.00
100 năm phát triển tiếng Việt   180tr. Xb.Văn Nghệ 1999 Phụng Nghi $10.00
Phùng Quán còn đây (Di cảo và   hồi ức) 358tr.bià cứng xb. Văn Nghệ 08 Vũ Bội Trâm $15.00
Tính cách là số phận   2c=476tr. Xb. Trẻ 2008 John Mc.Cain $20.00
Kỷ niệm sân khấu 338tr.bià   cứng xb. Thúy nga 2010 Nguyễn Ngọc Ngạn $30.00
Theo dòng thời gian 167tr.   Xb. Bùi Đông Triều 2010 Bùi Đông Triều $15.00
Thiên thần trong địa ngục (ký   sự Cam Bốt)153tr. Xb.TVEN Media 2010 Ngô Tịnh Yên $15.00
Thăng Long xưa Hà Nội nay 475   tr. Xb. Nguồn Sống 2010 Trần Nhu $20.00
Cuốn sách và Tôi 277 tr. Bià   cứng Xb. Trẻ 2010 Vương Hồng Sển $14.00
Âm nhạc của một thời 369tr.   Xb. Lê Hữu 2011 Lê Hữu $20.00
Bạn có biết Văn Hóa_Khoa Học   (tạp khảo,2 tập) 800tr.Xb.Tân Văn 2012 Đỗ Thông Minh $30.00
Hành trình chữ nghĩa 240 tr.   Xb. Huyền Trân 2012 Nhật Tiến $15.00
Nhà giáo một thời nhếch nhác   287 tr. Xb. Huyền Trân 2012 Nhật Tiến $15.00
Ảnh trường kịch giới 413   tr.khổ lớn Xb.Miền đông Hoa Kỳ 2012 Hồ Trường An $22.00
Động đất- Sóng thần-Phóng xạ   477tr. Xb. Tân Văn 2012 Đỗ Thông Minh $20.00