Facebook
Order Product

Tôn Giáo – Religion

Posted by in , on 7-13-12

Bên kia cửa tử   183tr. Xb. Trần Ngọc Anh Padma Sambhava $13.00
Đạo lý cho thiên niên kỷ mới 283tr. Xb.   Văn nghệ 1999 Đức Đạt Lai Lạt Ma $13.00
Sống hạnh phúc Chết bình an 196tr. Xb.   Làng Cây Phong 2001 Đức Đạt Lai Lạt Ma $12.00
Nghệ thuật Hạnh Phúc -Cẩm nang đời sống   275tr.xb.Văn Mới 2002 Đức Đạt Lai Lạt Ma $12.00
Từ bi và Kẻ thù 212tr. Xb. Hồn Việt 2005 Đức Đạt Lai Lạt Ma $14.00
Vượt khỏi giáo điều 287tr. Xb. Tâm Hà   L.C.Đ 2005 Đức Đạt Lai Lạt Ma $15.00
Tăng sĩ và Triết gia 502tr. Xb. Văn nghệ   2000 Jean-F.Revel-M.R. $22.00
Vô tận trong lòng bàn tay 500tr. xb.Văn   Mới 2002 Matthew Ricard $22.00
Thiền ngữ (Meditations) 170tr. Xb.   Krishnamurti Foundation Vũ Toàn dịch $12.00
Về Tâm và Ý (On migh and thought)183tr.   Xb. Viện Triết lý VN 2003 Vũ toàn dịch $12.00
Cuộcđời huyềnthuật của MILAREPA 78tr.khổ   lớn bằng tranh -xb.Đ.T Eva Van Dam -1996 $12.00
Hành hương đất Phật 163tr.khổ lớn xb.   Southern Stars 1998 Phan Thiết $16.00
Chết vào thân trung ấm và tái sinh theo   P.G.T.T.143tr.xbTôn Giáo 08′ Lati Rinbochay-J.H. $8.00
Rộng như trời,sâu như biển 175tr.   Xb.Viện Triết lý VN 2000 Khunu Rinpoche $8.00
Đạt Lai Lạt Ma  & Tây Tạng 260tr. Xb. Đại Nam 1996 Thái Chính Châu $14.00
Thế giới Phật Giáo Tây Tạng 265tr. Xb.   Tự lực 2000 Đức Đạt Lai Lạt Ma $14.00
Lịch sử Phật Giáo Tây Tạng 333tr. Xb.   Phương Đông 2006 Ph.S. Thánh Nghiêm $10.00
Sự tái sinh của các Lạt ma Tây Tạng  480tr. Xb. Hồn Việt 2000 Phương Dung $22.00
Âm thanh của im lặng:Kim cương trong hoa   sen 607tr.xb.HàNội 89′ Osho $14.00
Bát nhã tâm kinh 380tr. Xb.2007 Thích nữ Minh Tâm $10.00
Con thuyền Rỗng 447tr. Xb. 2003 Osho $12.00
Con đường Tôi con đường mây trắng 344tr.   Xb. Osho $10.00
Đạo ba kho báu 397tr. Xb. Osho Rajneesh $12.00
ISAN: Không dấu chân trên trời xanh   286tr. Xb. 1989 Osho $12.00
Cương lĩnh Thiền-Tự do với chính mình   503tr. Xb. 2003 Osho $13.00
Kinh Kim Cương 431tr. Xb. Hà Nội 2003 Osho $12.00
Hành trình nội tại 255tr. Xb. Tổng Hợp   T.p 2004 Osho-Chánh Tíndịch $12.00
Hạt cải trời tập 1(Chúa Giêsu nhìn từ   phương đông)316tr. Xb. Osho-Vạn Sơn dịch $12.00
Maku-Tấm gương Trống rỗng 303tr. Xb.   2003 Osho $10.00
Mưa Hoa 295tr. Xb. 2006 Osho-Minh Nguyệt $13.00
Nhạc Cổ trong Rừng thông 383tr. Xb. 2003 Osho $11.00
Thiền :Con đường nghịch lý tập 1   412tr.xb.Osho ViệtNam 2005 Osho-T.H.Lê Công Đa $16.00
Thiền:Con đường nghịch lý tập 3- 416tr.   Xb Osho ViệtNam2008. Osho-Minh Nguyệt $14.00
Thiền trong đời sống  217tr. Xb. Vĩnh như 2007 Osho-Vĩnh Như $12.00
Sách Không 479tr. Xb. 2003 Osho $14.00
Tôi là lối cổng 305tr. Xb. 1990 Osho $10.00
Trùng dương sóng gọi  110tr. Xb. 1998 Osho-Minh Tâm $6.00
Từ dục đến siêu tâm thức 223tr. Xb. Osho $7.00
Từ thuốc tới Thiền 339tr. Xb.Văn Hoá   T.t. 2007 Osho-Ngô Tr.Việt $11.00
Tứ thập nhị chương kinh 4 cuốn 1596tr.   Xb.HàNội 2006&2007 Osho-Phương Việt $48.00
Trưởng thành -Trách nhiệm là chính mình   195tr. Xb Văn Hoá T.t. 07′ Osho- $7.00
Và Hoa đã mưa xuống 424tr.xb.Hà Nội 2000 Osho $11.00
Thập Mục Ngưu đồ 216tr. Xb. Osho ViệtNam   2009 Osho-Minh Nguyệt $12.00
Cuộc đời của Luận sư Rajneesh Chandra   432tr. Xb.Trẻ 2007 Đỗ Tư Nghĩa dịch $16.00
Bên giòng sông Hằng 324tr. Xb. Thế   kỷ Nguyễn V.Thực dịch $14.00
Thế giới nhật hoa (365 công án trong đời   sống)378tr. Xb.T.p.2001 Thiền Sư Sùng Sơn $12.00
Những hạt đậu biết nhảy 261tr. Xb. Văn   nghệ 1999 Lâm Thanh Huyền $13.00
Về miền sâu thẳm 204tr. Xb. VănHọc   N.T.Liên Mạng 2000 Đồng Vọng $12.00
Lời giáo huấn của Padmasambhava  384tr. Xb. Văn Mới 2005 Thích Giác Hải dịch $15.00
Đưa vào mật tông 212tr.xb. Xuân Thu 1999   (Lama Yeshe) Thích Giác Hải dịch $15.00
Đường vào nội tâm 374tr. Xb. Xuân Thu   1996 ThíchTrí Hải biênsoạn $13.00
Giải thoát trong lòng tay 2tập 966tr.   Xb. Xuân Thu 1998 Thích Trí Hải dịch $35.00
Nhập Bồ tát hạnh 328tr. Xb. Xuân Thu   2001 Thích Trí Hải dịch $12.00
Phật giáo truyền thống Tây Tạng 244tr.   Xb. Xuân Thu 2000 Thích Trí Hải dịch $15.00
Tạng thư sống chết 683tr. Xb. Xuân Thu   1996 Sogyal Rinpoche $22.00
Tiếng nhạc trời 157tr. Xb. Việt Time   1995 Lưu Thị Kỳ Nam $15.00
Tây Tạng Giọt hoa trong nắng 273tr.bìa   cưng xb. Trẻ 2004 Văn Cầm Hải $13.00
Đời sống trong thiền viện 144tr. Xb.   Tổng hợp 2004 Daisetzteitaro Suzuki $7.00
Mấy thầy tu huyền bí ở Tây Tạng   &Mông Cổ 143tr.xb.Tôn Giáo 05′ Đoàn Trung Còn $7.00
Người Tây Tạng nghĩ về cái chết 25otr.   Xb. Văn Hoá T.t. 2007 Bardo Thodol $10.00
Thi sĩ Thiền giả và Haiku 161tr. Xb.   T.H.Chu Thiên Hải 2007 Matsuo Basho $10.00
Bên rặng tuyết sơn  232tr. Xb. Làng Văn 1998 Nguyên Phong $13.00
Dấu chân trên cát 335tr. Xb. Làng Văn   2000 Nguyên Phong $17.00
Đường mây qua xứ tuyết 272tr. Xb. Làng   Văn 2008 Nguyên Phong $16.00
Đường mây trong cõi mộng 415tr. Xb. Văn   Nghệ 1998 Nguyên Phong $18.00
Đường mây trên đất hoa  241tr. Xb. Văn Nghệ 1996 Nguyên Phong $13.00
Hành trình về phương đông (VN) 223tr.   Xb. Nguyên Phong $9.00
Hoa trôi trên sóng nước 229tr. Xb. Làng   Văn Nguyên Phong $13.00
Huyền thuật và đạo sĩ Tây Tạng 287tr.   Xb. Làng Văn 1992 Nguyên Phong $16.00
Minh triết trong đời sống 246tr. Xb.   Làng văn 1998 Nguyên Phong $13.00
Tây Tạng huyền bí 129tr. Xb. Sao   nam Nguyên Phong $9.00
Trở về từ cõi sáng 223tr. Xb. Làng văn Nguyên Phong $8.00
Ngọc sáng trong hoa sen 354tr. Xb. Làng   Văn 1994 Nguyên Phong $20.00
Á châu huyền bí 282tr. Xb. Xuân Thu 1994 Nguyễn Hữu Kiệt $11.00
Ai cập huyền bí 195tr. Xb. Xuân Thu 1988 Nguyễn Hữu Kiệt $11.00
Các bậc chân sư Yogi Ấn Độ 242tr. Xb.   Xuân Thu 1993 Nguyễn Hữu Kiệt $11.00
Du hành Tây Tạng 383tr. Xb. Làng Văn   2004 Nguyễn Hữu Kiệt $19.00
Đông phương huyền bí 375tr. Xb. Xuân Thu   1995 Nguyễn Hữu Kiệt $11.00
Hồi ký H.S.Olcott(cố H.T.Hội Thông Thiên   học)248tr. Xb.XuânThu 94′ Nguyễn Hữu Kiệt $11.00
Những bí ẩn cuộc đời 359tr. Xb. Văn Hoá   T.T.2008 Nguyễn Hữu Kiệt $17.00
Những giai thoại huyền bí 257tr. Xb.   Xuân Thu 1994 Nguyễn Hữu Kiệt $11.00
Tây phương huyền bí 414tr. Xb. Xuân Thu   1993 Nguyễn Hữu Kiệt $18.00
Tây Tạng huyền bí 253tr. Xb. Xuân Thu   1996 Nguyễn Hữu Kiệt $11.00
Xứ Phật huyền bí 256tr. Xb. 1994 Nguyễn Hữu Kiệt $11.00
Qua cửa thiền đông phương 247tr. Xb.   Xuân Thu 1993 Trần Chung Thanh $12.00
Tử thư Tây Tạng 290tr. Xb. Xuân Thu 1997 Hoàng Thái dịch $14.00
Milarepa Con người siêu việt 192tr. Xb.   Hồng Lĩnh 1994 Đỗ Đình Đồng dịch $10.00
Vài vấn đề Thiền 272tr. Xb. Nhóm cư sĩ   PG.Hoa Sen 2001 Nhiều tác giả $10.00
Ba mươi ngày thiền quán 251tr. Xb. Sinh   Thức 1995 Nguyễn Duy Nhiên $14.00
Lời kinh xưa buổi xưa,buổi sáng này   168tr. Xb. Sinh Thức 2000 Nguyễn Duy Nhiên $10.00
Trái tim thiền tập 303tr. Xb. Sinh Thức   1999 Nguyễn Duy Nhiên $16.50
Nguồn thiền như Huyễn 230tr. Xb. Chùa   Việt Nam CA. 1997 Nghiêm Xuân Hồng $15.00
Giai thoại Thiền 266tr. Xb. Xuân Thu   2000 Viên Đức sưu tầm $12.00
Thiền tăng truyện ký 323tr. Xb. Tôn Giáo   2002 Thích Thanh Ninh $8.00
Ngôn ngữ Thiền,Thư pháp Thiền 168tr. Xb.   T.pHCM 2000 Eido Tai Shimano $9.00
Thiền luận 3 tập 1329tr. Xb. Tổng Hợp   T.pHCM 2005 DaisetzTeitaroSuzuki $37.00
Nguồn thiền giảng giải 301tr. Xb. Xuân   Thu 1997 Th.S.Thích Thanh Từ $12.00
Thiền trong nghệ thuật bắn cung 161tr.   Xb.Viện Triết lý VN 2001 Thích Viên Lý dịch $8.00
Vài chú giải về thiền đốn ngộ 173tr. Xb.   Văn Nghệ 1990 Phan Tấn Hải $8.00
Thiền Sư Zen Master 517tr. Xb.Tổ Đình   Minh Đăng Quang 2007 Thiện Phúc $20.00
Thiền đạo tu tập 442tr. Xb. Xuân Thu   1990 Như Hạnh dịch $12.00
Thiền học -Triết học 151tr. Xb. Xuân Thu   1990 Nawami-T.T.ThanhTừ $7.00
Thiền và Lão Trang 202tr. Xb. Xuân Thu   1991 Ngô Di-Đồ Nam dịch $7.50
Huyền học đạo Phật và Thiên chúa 232tr.   Xb. Xuân Thu 1990 D.T.Suzuki-NhưHạnh $8.00
Ba trụ Thiền 570tr. Xb. Thiền viện Sùng   nghiêm Philip Kapleau $20.00
Lịch sử thiền học tập1(Trung   Quốc)655tr.xb. Văn mới 2006 Ibuki Atsushi $25.00
Thiền sư Trung Hoa 2 tập 308tr. Xb.Thành   hội PGVN T.pHCM 1995 Thanh Từ dịch $20.00
Nguồn thiền Trung Hoa 113tr. Xb. Đồng   Nai  2000 Phạm Cao Hoàn $6.00
Thiền & Võ Đạo 243tr. Xb.Thuận   hoá  1999 Ngô A.Tuyết-V.Long $7.00
Phương pháp ngồi Thiền 346tr. Xb. Lao   động 2006 Nguyễn Tuệ Chân $11.00
Có và Không (Việt-Đức ngữ)440tr. Xb.   T.t.V.h.P.G.VN tại Đức 2000 Thích Như Điển $15.00
Tiếp kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma   (Việt-Đức ngữ)517tr.xb.PGVN 99′ Thích Như Điển $15.00
Mười điều Biện Ma 170tr. Xb. T.pHCM 2001 Thiền Sư Siêu Minh $6.00
Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20   354tr. Xb. T.pHCM 1998 Thích Thanh Từ $13.00
Thiền học Trần Thái Tông 379tr. Xb. Văn   Hoá T.t. 1996 Nguyễn Đăng Thục $13.00
Nghiên cứu về Thiền Uyển Tập Anh 84otr.   Xb. T.pHCM 1999 Lê Mạnh Thát $20.00
Thiền và Tẩu Hỏa Nhập Ma 368tr.xb. Khảo   luận siêu hình Bách Linh $22.00
Thiền và đấng Tạo hoá -Vô tự chân kinh   382tr. Xb. Khảo Luận S.H. Bách Linh $22.00
Xứ Phật tình quê tập2 308tr. Xb. Trung   tâm tu học Viên Giác 2000 Thích Hạnh Nguyện $18.00
Điểnquang biệnchứng pháp 2(7 luân xa bản   thể) 230tr. Xb.tác giả 93′ Lê Trung Trực $12.00
Điểnquang biệnchứng pháp 8(tiếungạo   gianghồ đời mới)227tr.Xb. 95 Lê Trung Trực Ph.D $12.00
Điểnquang biệnchứng pháp 10(cách mạng   đại dân tộc) 450tr.xb.95′ Lê Trung Trực Ph.D $14.00
Điển quang biện chứng pháp 14 206tr. Xb.   Tác giả 1997 Lê Trung Trực Ph.D $12.00
Kho tàng Tâm của các bậc giác ngộ 271tr.   Xb. Tịnh Luật 1999 Patrul Rinpoche $7.00
Cuộc đời siêu việt của 16 vị tổ Karmapa   Tây tạng 230tr.xb.TịnhLuật Karama Thinley #4 $7.00
Những con đường tâm linh phương đông   2tập 879tr.xb.VănHoá 00′ Theodore M.Ludwig $22.00
Mật Giáo Thậm thâm nội nghĩa 295tr. Xb.   Nguồn sống 1993 Nguyễn Pram $18.00
Thập Mục Ngưu Đồ tụng -luận giải 218tr.   Xb. An Tiêm 2000 Quảng Trí Thiền sư $12.00
Nhận thức và Không tánh 474tr. Xb. Tôn   Giáo 2001 H.D.Nguyễn Văn Hai $15.00
Người cư sĩ tìm học 129tr. Xb. Xuân   Thu Thuần Tâm $8.00
Triết lý Phật Thích ca 143tr. Xb. Xuân   Thu Thuần Tâm $8.00
Thượng đế,thiên nhiên,người,tôi&ta   182tr. Xb. T.pHCM 2000 Cao Huy Thuần $9.00
Đại cương Đạo Đức học Phật giáo 54tr.   Xb. T.t.VănHoá PGVN 1990 Thích Mãn Giác $5.00
Vạn Hạnh kẻ đi qua cầu lịch sử 106tr.   Xb. T.tVănHoá PGVNHK 1997 Thích Mãn Giác $8.00
Phật giáo và Tâm lý học hiện đại 108tr.   Xb. Viện triết lý VN 1998 Thích Viên Lý dịch $6.00
Phật Trời Đất Người 318tr. Xb. Tác giả   1998 Kiều Nguyên Tá $15.00
Chân dung người Phật tử 250tr. Xb. Tôn   giáo 2001 Thích Minh Quang $6.00
Hành trình vào nhất thể 2 tập 642tr. Xb.   Mekongtỵnạn 2003 Nguyễn Thùy&T.M.X. $31.00
Con đường phát triển tâm linh 149tr. Xb.   Hải Ấn 2002 Thích Trí Hoằng $8.00
Dẫn lối về nguồn 242tr. Xb. Tôn giáo   2000 Trà Giang Tử $8.00
Chìa khóa Đại Giác ngộ 240tr. Xb. Viện   Triết lý VN 2001 Linh Thụy dịch $12.00
Đại Tạng Kinh nhập môn 265tr. Xb. Viện   Triết lý VN 1999 Thích Viên Lý dịch $12.00
Đại cương triết học Trung quán 400tr.   Xb. Viện Triết lý VN 1998 Thích Viên Lý dịch $16.00
Tâm lý học Phật giáo 273tr. Xb. T.pHCM   2000 Thích Tâm Thiện $8.00
Dưới bóng từ bi 170tr. Xb. Văn nghệ 1999 Thiện Xuân-Ina M. $11.00
Lắng nghe tiếng hát sông Hằng 134tr. Xb.   Bồ đề tâm Thích Minh Quang $10.00
Nói chuyện với thượng đế 283tr. Xb. Neale Donald Walsch $12.00
Kinh ngọc -phương pháp tu tịnh tọa 29tr.   Xb. Phạm Thiên Thư $5.00
Nghiệp & Kết qủa 289tr. Xb. Tôn giáo   2005 Thích Chân Quang $10.00
Cách nhìn của Phật Giáo đối với vấn đề   luân hồi 215tr.xb.Tôngiáo 06′ Tinh Vân Đại Sư $8.00
Tâm và Ta 213tr. Xb. Phương Đông 2009 Thích Trí Siêu $8.00
Trung Luận  280tr. Xb. Viện Triết lý VN 1998 Thích Viên Lý dịch $14.00
Chết trong an bình 273tr. Xb. Tác giả   2005 ThíchTâm Quang dịch $15.00
Nghệ thuật đạt hạnh phúc 2tập   788tr.(Việt-Anh ngữ)xb.tác giả 2003 ThíchTâm Quang dịch $24.00
Chúng ta phải làm gì trước những tệ nạn   xã hội 391tr.xb.tác giả 99′ ThíchTâm Quangdịch $14.00
Khoa học dưới lăng kính Phật giáo   (Việt-Anh)371tr. Xb.tácgiả 2000 ThíchTâm Quangdịch $14.00
Như lời tơ than ..232tr. Xb. Viên thông   1999 Thiện Hỷ $14.00
Tư tưởng Phật giáo trong văn học thời Lý   148tr. Xb.Hiện đại 1996 Nguyễn Vĩnh Thượng $12.00
Đạo Phật và truyện Kiều 154tr. Xb. Nhóm   cư sĩ PG HoaSen 2000 TâmHuệ Đỗ H.Nam $6.00
Bước đầu học đạo 105tr. Xb. Giao Điểm   2001 Nhiều tác giả $7.00
Tìm Phật ở đâu 180tr. Xb. Văn nghệ 1988 Minh Tâm $9.00
Những hạt ngọc trí tuệ Phật Giáo 3 tập   1245tr. Xb. 2000 Thích Tâm Quang $50.00
Lưu Kỷ 414tr. Xb. Nguồn Sống 1991 Thích Giác Lượng $14.00
Lời Phật dạy 247tr. Xb. Văn Nghệ 2001 Đinh Sĩ Trang $12.00
Ma chướng trên đường tu 242tr. Xb.Xuân   Thu 1998 Nghiêm Xuân Hồng $12.00
Biện chứng giải thoát trong giáo lý   Trung Hoa 283tr. Xb.Xuân thu 91′ Nghiêm Xuân Hồng $9.00
Biện chứng giải thoát trong tư tưởng Ấn   Độ 264tr. Xb. Xuân thu Nghiêm Xuân Hồng $8.00
Luyến ái quan 355tr. Xb.Xuân Thu 1991 Nghiêm Xuân Hồng $11.00
Hoa tạng trầm tư  57tr. Xb. Thanh Văn 1993 Nghiêm Xuân Hồng $6.00
Nhập Pháp giới 4tập 1120tr. Xb. Xuân Thu   1996 Nghiêm Xuân Hồng $40.00
Trang Tôn kinh huyền hoặc 4 tập 1147tr.   Xb. Xuân Thu 1992 Nhgiêm Xuân Hồng $54.00
Vì sao tin Phật 3 tập 1100tr.(Việt-Anh   ngữ)xb. 1998 Thích Tâm Quang $36.00
Nhữngngày và nhữnglời dạy cuối cùng của   ĐứcPhật 142tr.xb.XT 97′ Thích Munh Châu $8.00
Phậtgiáo cho người mới học   203tr.(Việt-Pháp-Anh) Xb.Chùa K.A. Đ.Đ. Narada Thera $13.00
Phật giáo cho người đầu thai chuyển kiếp   417tr. Xb. ĐạiNam 2002 Thái Chí Thuần&H.H. $18.00
Sơ đẳng Phật Học giáo khoa thư 384tr.   Xb.T.h.PG.T.p.HCM 1997 Thích Hành Trụ $10.00
Phật Pháp thực hành trong cuộc sống   235tr. Xb. Việt Phật 1996 Nhiều tác giả $12.00
8 Sự tích Phật Lực 233tr. Xb. Tôn giáo   2001 Theravàda $6.00
Truyện Phật Thích ca 223tr. Xb. Thuận   Hoá 1998 Đoàn Trung Còn $7.00
Lịch sử nhà Phật 251tr. Xb Tôn giáo 2001 Đoàn Trung Còn $10.00
Tích truyện Pháp cú 3 tập 1358tr.   Xb.T.p.HCM 2000 Viên Chiếu dịch $36.00
Học Phật chánh pháp 95tr. Xb. Tôn giáo   2002 Đoàn Trung Còn $6.00
Phật pháp xây dựng thế gian 39tr. Xb.   Tôn giáo 2001 Thích Thanh Từ $3.00
Phật giáo  127tr. Xb. Đà Nẵng 2002 Trần Trọng Kim $6.00
Phật Giáo một ngàn năm đầu 233tr. Xb.   C.T.QG. 1996 Daisaku Ikêda $8.00
Đường tu không hai 197tr. Xb. Thanh Văn   1991 Minh Tâm $9.00
Lược giải Kinh Duy Ma 245tr. Xb. Thích Trí Quảng $12.00
Kinh Duy Ma Cật 212tr. Xb. Tôn Giáo 2007 Đoàn Trung Còn $9.00
Kim Cương Thừa 115tr. Xb. ViệtNam   Press Hoàng Hà-H.V.Nguên $8.00
Tâm Kinh Bát Nhã Ba la mật đa 126tr. Xb.   An Tiêm 2000 Mai Thọ Truyền $7.00
Tranh chăn trâu 136tr. Xb. Viện Triết Lý   VN 1993 Thích Kế Châu $6.00
Khói nước trăm thành 131tr. Xb. Viện   Triết Lý VN 1993 Thích Kế Châu $6.00
Hạnh phúc trong tầm tay 292tr. Xb.   T.t.V.H.PGVN.Đức 2003 Thiện Xuân $15.00
Đến để thấy bây giờ và ở đây 164tr. Xb.   Nguyên Tâm 2002 Ni Sư Aỳa Khema $8.00
Sư tử tuyết bờm xanh 239tr. Xb. T.p HCM.   1999 Suryadas $8.00
Rèn luyện tâm thuật huyền linh 137tr.   Xb. Đại Nam 1991 Phạm Công Thiện $10.00
Quan điểm về ăn chay của đạo Phật 162tr.   Xb. T.p HCM 2001 Tâm Diệu $8.00
Vực sâu không đáy 299tr. Xb. Viện triết   lý VN 1995 Thiện Hỷ $15.00
Tuyệt Quán luận 116tr. Xb. Tổng hợp   T.pHCM 2006 Bồ Đề Đạt Ma $7.00
Đọc Kinh   60tr. Xb. An Tiêm 1990 Vũ Khắc Khoan $6.00
Cẩm nang tu đạo 362tr. Xb. Tôn giáo 2005 H.T.Quảng Khâm $10.00
Cẩm nang nhân sanh 224tr. Xb. Viện Triết   lý VN 1999 Thích Viên Lý $10.00
Đại Ấn Thiền xoá tan bóng tối của vô   minh 187tr. Xb.Thiện T.Th.2001 Wangchug Dorje $7.00
Nụ cười tuyết lãnh 73tr. Xb. Vô Ưu 2000 Toại Khanh $10.00
Vũ trụ trong một nguyên tử đơn 219tr.   Xb. Tổng hợp T.pHCM 2007 Đức Đalailama $7.00
Chuyện trò trước lúc đi xa 180tr.   Xb. Trần Viết Đại Hưng $12.00
Hé mở cửa giải thoát 87tr. Xb. T.p.HCM   1999 Thích Thanh Từ $4.00
Luân Hồi 68tr.xb. T.p.HCM 1999 Thích Thanh Từ $3.00
Vào cổng chùa 61tr. Xb. T.p.HCM.1999 Thích Thanh Từ $4.50
Quy sơn cảnh sách giảng giải 158tr. Xb.   T.h.PG Tp.HCM 1993 Thích Thanh Từ $6.00
Tu là chuyển nghiệp 224tr. Xb. Xuân Thu   1997 Thích Thanh Từ $11.00
Các tông phái Đạo Phật 165tr. Xb. Thuận   Hóa 1995 Đoàn Trung Còn $6.00
Đạo Phật và thế gian 376tr. Xb. Hà Nội   1998 Bùi Biên Hòa $8.00
Gương lành Thánh Đại Ca Diếp 122tr. Xb.   T.pHCM 1999 Hellmuth Hecker $6.00
Sự tích Tu Đà Cấp Cô Độc xb. T.pHCM 1999 Hellmuth Hecker $6.00
Sơn cư Bách Vịnh 210tr. Xb. 2000 Thích Nhật Quang $6.00
Truyện cổ Sự tích Cứu Vật phóng sinh   xb.T.pHCM 2000 Phápsư Tịch Không $5.00
Bồ Tát Quán Thế Âm trong các chùa vùng   ĐBS.Hồng xb.KHXH 04′ nhiều tác giả $17.00
Chạnh lòng tiếng Thơ rơi 85tr. Xb. Chiêu   hà 1996 Vĩnh Hảo $8.00
Con đường ngược dòng 190tr. Xb. Chiêu Hà   1998 Vĩnh Hảo $10.00
Ngõ thoát  350 Xb. Chiêu Hà 1996 Vĩnh Hảo $15.00
Phương trời cao rộng 355tr. Xb. Vĩnh Hảo   1993 Vĩnh Hảo $15.00
Sân trước cành mai 214tr. Xb. Vĩnh Hảo   1994 Vĩnh Hảo $12.00
Thiên thần quét lá 209tr. Xb. Vĩnh hảo   1993 Vĩnh Hảo $10.00
Giấc mơ và huyền thoại 217tr. Xb. Chiêu   hà 2001 Vĩnh Hảo $10.00
Truyện tích Quán Thế Âm Bồ Tát 506tr.   Xb. An Tiêm 2003 Minh Đức $18.00
Phật Tích Di Truyền Thiền Tông Bát Nhã   200tr. Xb. Trí Tuệ Thích Thiện Nguyệt $10.00
Đức Phật và Phật Pháp 677tr. Xb. Xuân   Thu 1991 Phạm Kim Khánh $20.00
Phật Giáo Sử (Phật Giá0 Nam Tông)466tr.   Xb. Vô Ưu 1998 Giác Nguyên dịch $14.00
Phật Giáo Khái Luận 215tr. Xb. Thích Mật Thể $8.00
Phật Học tinh hoa 311tr.xb Xuân Thu Nguyễn Duy Cần $12.00
Phật Học tinh hoa -Một tổng hợp đạo lý   448tr. Xb. Xuân Thu 1990 Đức Nhuận $14.00
Phật học tinh yếu 3 tập 1160tr.tr. Xb.   T.pHCM 1999 Thích Thiền Tâm $21.00
Phật Giáo thánh điển 166tr. Xb. Xuân   Thu Thái Đạm Lư $9.00
Phật Giáo trong thế kỷ mới 2 tập 736tr.   Xb.Giao Điểm 1996&1997 Nhiều tác giả $29.00
Phật Pháp với Thiền Tông 20tr. Xb. 1990 Thích Duy Lực $2.00
Truyện cổ Phật Giáo 3 tập 1117tr. Xb.   Văn Hoá T.t.1999 Nhiều tác giả $32.00
Bồ Tát đạo (Con đường lý tưởng )2 tập   1578tr. Xb.T.HCM.1999 Minh Đức-Th. Lương $29.00
Luật xuất gia (Tứ thanh tịnh giới   )491tr. Xb. Xuân Thu Vansarkkhita Bhikkhu $17.00
Cốt tủy nghi lễ Phật Giáo 458tr. Xb. Đại   nam 1983 Tín Nghĩa soạn $10.00
Con đường lý tưởng thi hoá Kinh Hoa   Nghiêm2tr. Xb. Nguồn Sống Vân Nương $10.00
Câu chuyện về thi ca 88tr.xb. Phật học   viện Quốc tế 1981 Huyền Không $2.50
Ánh đạo vàng 149tr. Xb. Phật học viện   Quốc tế 1982 Võ Đình Cường $5.00
Kinh Thủy Sám 289tr. Xb. Phật học viện   quốc tế 1982 Thích Trí Quang $7.00
Dược sư Kinh & Sám 266tr. Xb. Thích Trí Quang $5.00
TừBi ĐạoTràng SámPháp LươngHoàngSám   679tr.biàcứng xb.PD 94 Thích Viên Giác $15.50
Hiện tình Phật giáo ViệtNam 213tr. Xb.   PHVQT. 1981 Tín Nghĩa $4.00
Đóa Sen và Nụ Cười (Việt-Anh-Pháp)   97tr.khổ lớn xb.VănNghệ 1990 Võ Đình Kể&Vẽ $12.00
Kinh Pháp Hoa đại cương 318tr. Xb. 1990 Thích Hồng Đạo $10.00
Phật Pháp (chương trình của gia đình   Phật Tử) 363tr. Xb. PHVQT.83 Nhiều tác giả $6.00
Lịch sử gia đình Phật Tử ViệtNam 205tr.   Xb. PHVQT 1981 Kiêm Đạt $6.00
Thích Ca Mâu Ni 527tr. Xb. Văn hóa   T.t.1999 Tịnh Vân Đại Sư $16.00
Bên lề Phật Giáo 607tr. Xb. Trúc Lâm   2000 Nguyễn Trần Ái $20.00
Vầng sáng từ phương Đông 157tr. Xb. Lao   động 2007 Đức Dalai Latma $6.50
Ý nghĩa sự sống Luân hồi và tự do 177tr.   Xb. Văn Hóa Saigon 2006 Đức Dalai Latma $7.00
Tứ Diệu Đế (Nền tảng những lời Phật   dạy)391tr. Xb. Tôn Giáo 2008 Đức Dalai Latma $20.00
Ta Là Cái Đó(I Am That)  783tr. Khổ lớn xb. Phương Đông 2008 Vũ Toàn dịch $35.00
Những bí mật của dãy Hi Mã Lạp Sơn   304tr.khổ lớn xb.Tân Văn 09′ Thinh Quang $20.00
Ngón tay chỉ trăng 342tr. Xb. Trẻ 2009 Osho $11.50
Con đường mây trắng 399tr.xb.Trẻ 2009 Nguyễn Tường Bách $13.00
Mùi hương trầm (du hành Ấn Độ,Trung   Quốc,Tây Tạng)399tr.Trẻ 08′ Nguyễn Tường Bách $13.00
Cuộc đời bí ẩn của các Pháp sư Tây Tạng   373tr.xb.Bách Khoa 09′ Baird Spalding $10.00
Hành trình nội tại 255tr. Xb. Tổng Hợp   T.p 2009 Osho $9.00
Khai thị (4 cuốn)1302tr.xb. Tôn Giáo   2008 H.T. Tuyên Hóa $29.00
Nhận thức cái chết để sống tốt hơn   149tr.xb.Phương Đông 2009 Dalai Lạt Ma $7.00
Tâm kinh những bài học về trí tuệ 213tr.   Xb. Tổng Hợp 2007 Dalai Lat ma $7.50
Mật mã Tây Tạng tập 1 481tr. Xb. Nhã Nam   2008 Hà Mã $13.50
Mật mã Tây tạng tập 2/574tr. Xb.Nhã Nam   2008 Hà Mã $16.00
Maật mã Tây Tạng tập 3/ 582tr. Xb.Nhã   Nam 2010 Hà Mã $16.00
Pháp sư- Bí mât của Nicholas Klamel bất   tử 547 tr. Xb. Trẻ 2009 Michael Scott $15.50
Thiền thư Tây Tạng 327tr. Xb. Phương   Đông 2009 LMa Christie McNally $11.50
Thiếu thất lục môn 415 tr. Xb. Tôn Giáo   2006 Nguyễn Minh Tiến $13.00
Lửa giác ngộ 435 tr. Xb. Thời Đại 2010 Krishnamurtri $12.50
Phật giáo VN trên đường mê chấp 517   tr.bià cứng Xb.tác giả 2010 Trần Nhã Nguyên $32.00
CÔNG GIÁO – CATHOLIC
Con biết con cần Chúa 173tr. Xb. Nguyễn   Tầm Thường 2000 Nguyễn Tầm Thường $10.00
Mùa chay và con sâu bướm 191tr. Xb. Tác   giả 2002 Nguyễn Tầm Thường $10.00
Mùa hoa trên thánh gỗ 98tr. Xb. Tác giả   1998 Nguyễn Tầm Thường $7.00
Những trang nhật ký của một linh mục   250tr. Xb. Tác giả 2002 Nguyễn Tầm Thường $15.00
Nước mắt và Hạnh phúc 178tr. Xb. Tác giả   1995 Nguyễn Tầm Thường $10.00
Tình Thơ Thập Giá 97tr. Xb. Tác giả 1998 Nguyễn Tầm Thường $7.00
Tiếng gọi phía bên trong 170tr. Xb. Tác   giả 2000 Nguyễn Tầm Thường $10.00
Nói với chính mình 159tr. Xb. Phương   đông 2007 J.B Bùi Tuần $6.00
Làm chứng cho Đức Kitô đến tận cùng trái   đất 197tr. Xb.Logos 2000 J.B.Bùi Tuần $10.00
Những tâm tình dấu chỉ  165tr. Xb. Logos 1999 JB. Bùi Tuần $10.00
Đường Hyvọng và Dẫngiải  404tr.Khổ nhỏ xb.N/STrái Tim ĐứcMẹ 95 F.X.Nguyễn V.Thuận $12.00
Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá 124tr.   Xb.N/S.Trái Tim ĐứcMẹ 1997 F.X.Nguyễn V.Thuận $6.00
Những người Lữ Hành trên đường Hy Vọng   554tr. Xb.Regina 2003 F.X.Ngutễn V.Thuận $20.00
Chân dung Đức KiTô 196tr. Xb. Dân Chúa   1991 Rev.Nguyễn P.Thuần $8.00
Tự do KiTô giáo và giải phóng 120tr. Xb.   Định Hướng 1993 Huấn Thị của T.B.Đ.T $7.00
Tình yêu và trách nhiệm 328tr. Xb. Youth   Btter Foundation 1999 ĐGH.Gioan Phaolô II $15.00
Việt Nam Giáo Sử 2 tập 1398tr. Xb. Tác   giả tái bản PhanPhát Huồn CssR $25.00
Nghe trong thinh lặng Nguyễn Khảm
Thếnào là nhà lãnhđạo KitôGiáo trong   kỷnguyên 21?141trxb.T.T.07. Lm.Henri J.M.Nouwen $7.00
Bước theo Đức KiTô 255tr. Xb. Dấn Thân   2001 Nguyễn Thái Hợp $12.00
Một nửa hành trình  288tr. Xb. Chân Lý 1997 Nguyễn Thái Hợp OP. $12.00
Con đường tình yêu 223tr. Xb. Thời Điểm   2000 Theresa Thanh Thủy $10.00
Những ngày cuối đời Chúa GiêSu 198tr.   Xb. Tác giả 1996 Lm.Nguyễn Văn Kiệm $10.00
MARTIN Niềm hy vọng của những kẻ khốn   cùng (Anh-Việt)481tr.xb. Vũ V.Qúy dịch 1992 $22.00
Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi 2   tập1285tr.. Xb. CORFDA  2007 J.M.Võ Hữu Hạnh $30.00
Một phút cho bạn 257tr. Xb. Rusconi   Milano 2000 Gabriele Adani $12.00
Vườn Vạn Tuế 646tr. Xb. Họ Hoàng Bồ Ngọc   2006 Hoàng Đức Trinh $20.00
Tin Yêu 168tr. Xb. Tác giả 1995 Đỗ Quang Vinh $10.00
Đạo Thiên Chúa Dân nước Việt 471tr. Xb.   Tác giả 2005 ĐườngThi Trương Kỷ $20.00
Tìm đâu ra ssự thật 95tr. Xb. 1995 P.Clement Péréira $5.00
Nhịp Múa sông Thanh 364tr. Xb. Thời Điểm   2000 Lm.Trần Cao Tường $15.00
Ngôn Sứ Thời đại mới 317tr. Xb. Hy Vọng   2001 Nguyễn Chính Kết $12.00
Thôngđiệp tìnhyêu nhânhậu gửi các hồn   nhỏ 2tập 655tr Xb.NSTTĐM. Nhật Ký Margarita $15.00
Tội tràn lan ..Phúc ngập lụt! 2tập   920tr. Xb.Tác giả 1995 Cao Tấn Tỉnh $20.00
Ơn gọi làm người 362tr. Xb. Cao-Bùi 2006 Cao Tấn Tỉnh $20.00
Jêsus Cứu Chúa tôi-Phép lạ Ngài làm   320tr. Xb. Tác giả 2008 MS.Phan Thanh Bình $15.00
Thủ bản chính thức Leigio Mariae 392tr.   Xb. Nhiều tác giả $10.00
Chủ Nhật Hồng giữa mùa Tím 358tr. Xb. Hy   Vọng 2002 Nguyễn Ngọc Lan $16.00
Không ai là một hòn đảo 300tr. Xb. Kinh   Đô 1998 Thomas Merton $10.00
Hãy đến với ta trong bí tích Thánh Thể   278tr. Xb.Kinh Đô 2003 Josefino S.Ramirez $10.00
Cậu Bé phi thường (Đaminh Saviô)194tr.   Xb. Kinh Đô 1998 Thu Lâm dịch $8.00
Lý tưởng toàn hiến 429tr. Xb. Kinh   Đô Lm.Phạm Kim Xuyến $12.00
Cuộc đời cha PIÔ 285tr. Xb. Người Tín   Hữu Trần Nhật Hồng dịch $15.00
Cuộc đời Chúa Cứu Thế 684tr. Xb. Zieleks   Co. 1985 J.Lâm Quang Trọng $17.00
Tìm hiểu đạo Chuá 296tr. Xb. Xuân Tâm   1996 LM.Vũ Hùng Tôn $12.00
Dân Chúa 388tr. Xb. Cứu Thế tùng thư   1993 Vũ Minh Nghiễm $15.00
Người tínhữu CôngGiáo của thiên niênkỷ   mới 270tr Xb Dânchúa 00′ Lm.Nguyễn Văn Tùng $12.00
Tình yêu biết tôi 364tr.xb. Les Amis de   Văn 1997 Lm.Marie-Michel $10.00
Những ânlành Chúa ban qua cha   PhanxicôTrươngB.Diệp 3t.1435tr. JM.Võ Hữu Hạnh 99′ $45.00
Huấn dụ và ghi niệm Thánh nữ Têrêsa Hài   Đồng Giêsu 237tr.t.b.1993 Lm.Chu Quang Minh $10.00
Sứ điệp của Têrêsa thành Lisieux   198tr.T.b.Hương Việt 1997 M.M.Philipon $8.00
LinhMục Damien giữa thếgiới những người   cùi 190tr Xb.ThăngTiến Hoàng Qúy dịch 94′ $10.00
Đứa bé mồ côi với qủa tim nồng 116tr.   Xb. Thảo Trâm 2004 Jose M.SanchezSilva $8.00
Thánh Phanxicô Assisi 325tr. Xb.   N/S.TTĐM. AnTôn $11.00
Người chứng thứ nhất Thầy Giảng ANDRÊ   Phú Yên 258tr. Xb. Phạm Đình Khiêm $12.00
Máu tử đạo trên đất Việt  158tr. Xb. 1987 Trịnh- Việt -Yên $8.00
Thánh Gioan Maria Vianney với giáo hội   ngày nay 54tr. Xb.Roma 86′ VinhSơn Trần N.Thụ $7.00
Hạnh các Thánh   (tháng10)137tr.T.b.N/S.ĐMHCG 1992 Hương Việt $8.00
Những ngày đẫm máu 226tr.xb.Đông Phương   1988 Hồ Linh $10.00
Cha tôi trong cuộc đời của tôi 2tập   385tr. Xb.Roma 2004 Đ.Ô.Phan Văn Hiền $20.00
Đức Gioan Phaolô II:”Sống là Chúa   Kitô-Chết là vinh thắng”268tr.-05′ Cao Tấn Tĩnh $13.00
Một thoáng nhìn về G.HViệtNam qua biểu   tượng ĐứcGioanPhaolô II Trần Phong Vũ $24.00
Hạt giống Chiêm Niệm 271tr. Xb. Kinh Đô   2002 Thomas Merton $10.00
Linh địa Trà Kiệu 345tr. Xb. Tác giả   1995 Lê Công Đắc $18.00
Chúng ta sống lại từ tâm lý đến đức tin   157tr. Xb. Định Hướng 1995 Nguyễn Văn Thành $10.00
Những lần hiệnra ngàynay của Đức TrinhNữ   Maria 264tr.xb.YBF.98 Reéné Laurentin $12.00
Hành hương quê Mẹ ViệtNam 176tr.xb.   Thánh Linh 2000 Nguyễn Sông Núi $10.00
Bảy nỗi đau buồn cuả Mẹ (Thánh   Martin&Đức Mẹ)141tr. Xb. M.H 02′ Lm.Eđie Doherty $10.00
Thông điệp Medjugorje 355tr.xb.   Paraclete Press 1989 Wayne Weible $12.00
FATIMA Dấu lạ vĩ đại 227tr. Xb. Youth   Better Pb.1994 Francis Johnston $10.00
Leigo Mariae Dấn thân vào lịch sử cứu   rỗi 293tr.xb.Kinh đô 1990 ĐHY Joseph Suenens $10.00
Ơn gọi của Tôi chính là tìnhyêu   TêrêxaLisieux 252tr.xb.N/STTĐM 97′ Jean Lafrance $14.00
ThánhGioan Thánh Gía Tập trung vào tình   yêu 141tr.xb.Kinh Đô 2001 S.Mary Teresa $8.00
Thánh nữ Têrêxa Bênêdicta 201tr. Xb.Kinh   Đô 2001 Maria Amata Neyer $9.00
Cha Thánh VEN chú họami của Mẹ ĐồngTrinh   222tr.xb.N/STTĐM 98 Lương Minh-Đ.Thành $12.00
EVE Lavallière cuộcđời chứngnhân   sốngđộng ChúaKitô N/STTĐM Lm.Phạm Châu Hải $10.00
Thánh Giuse trong Dân Chúa 566tr. Xb.   Regina 2003 DĐ.Phạm Đình Khiêm $22.00
Nữ thánh tử đạo Anê Lê Thị Thành (bằng   tranh)66tr.xb.Tin Vui Văn Đạt $6.00
Mẹ ơi, Con muốn đời mình khá hơn 294tr.   Xb. Tác giả 1994 Vũ Thị Loan $10.00
Tuổi biết buồn 187tr. Xb. N/STTĐM. 1993 Lệ Vũ $7.00
Sinh lý trong hôn nhân dưới nhãn quan   một Kitô hữu 174tr.xb.TT.94′ Trần Mỹ Duyệt $14.00
Suối nguồn tình yêu 179tr. Xb. Lên đường   1989 Trần Cao Tường $8.00
AKITA Nướcmắt và Sứđiệp của Mẹ Maria   250tr Xb.HolyMary’sM.99′ Lm.Teiji Yasuda $12.00
Mẹ Maria trong ánh sáng đức tin 285tr.   Xb. Liên Lưu 2000 N.N.Lưu Ấu Nhi $10.00
Năm Thánh Mẫu Lavang 180tr. Xb. Tác giả   1998 Trần Văn Trí $10.00
Như lời kinh nguyện 3tập  330tr. Xb. ĐMHCG 1991 Michel Quoist $16.50
Hướng về Mẹ 151tr. Xb. Kinh Đô 1994 M.Nguyễn Thế Trình $5.00
Cầu nguyện kinh Mân Côi là sống Đức Tin   196tr. Xb. Liên Lưu 1999 N.N.Lưu Ấu Nhi $8.00
Mẹ Maria Sứ giả tình yêu Thiên Chúa   239tr. Xb. Thời điểm 1999 N.N.Lưu Ấu Nhi $12.00
Maria Mẹ Con 2 tập 554tr. Xb.Sunflower   1989 Rev.Nguyễn Công Lý $24.00
Trái tim Đức Mẹ 332tr. Xb. N/S.TTĐM.1996 Lm. Jean Galot $13.00
Phép lạ vẫn xảy ra 142tr. Xb. Người Tín   Hữu 1997 Briege Mc Kenna $10.00
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp -Lamã Bến Tre   VN.119tr. Xb. Tác giả Lm. Hồng Phúc $8.00
Kính mừng Maria 211tr. Xb. Văn Hóa   &Tinh thần 1998 Lm.Tiến Lãng $8.00
Những ngày của Mẹ 2 tập 500tr. Xb.   N/STTĐM. 1998 Lm.Phêrô,CmC $30.00
Học thuyết Trinh Nữ Maria 576tr. Tái bản   Tác giả 2003  Trần Khắc Khoan $20.00
Phúc âm theo Thánh Gioan 103tr. Xb. Kinh   Đô GM.Trịnh Văn Căn $5.00
Lòng Chúa Cha 218tr. Xb. N/STTĐM. 1999 Jean Galot,S.J. $12.00
Sống dưới con mắt Chúa  177tr. Xb. Tác giả Nguyễn Hồng Giáo $8.00
Mầu nhiệm Kitô Hữu 200tr. Xb. Cao Bùi   1994 Cao Tấn Tĩnh $10.00
Nhớ nguồn  145tr. Xb. Định Hướng 1995 Nguyễn Đăng Trúc $8.00
Lời Thánh -Phúc âm Thánh Mathêu   141tr.xb. Tác giả Lm.Bùi Đức Tiến $8.00
Cảm nghiệm sống lời Chúa 109tr. Xb.   Thăng Tiến 1992 Hoàng Qúy&N.A.B. $6.00
Tình Cha -Sống làm vinh danh Cha 247tr.   Tb.N/STTĐM.1989 Dòng Nữ Tu ThừaSai $8.00
Huấn giáo theo tin mừng 170tr. Tb.Kinh   Đô 1993 Francois Monfort $8.00
Giới trẻ vượt qua ngưỡng cửa hy vọng   176tr. Xb.Cao Bùi 1996 Cao Tấn Tỉnh $7.00
Nhà Đức chúa Trời 249tr. Xb. Diễm 1995 Nguyễn Huy Tưởng $8.00
Tràng Châu Mân Côi 237tr. Xb. Hội hữu   1988 Lm.Vũ Đình Trác $10.00
Đường vào tân ước thời đã mãn 165tr.   Tb.Kinh Đô Nguyễn Văn Hòa,OP $8.00
Tình trời – ,tình đời -  tình tôi 200tr. Xb. Tác giả 2001 P.Nguyễn cao Sâm $10.00
Hành trang lên đường 195tr. Xb. Tác giả   2004 Đỗ Quang Vinh $10.00
Linh Mục HồngPhúc mở vào huyền nhiệm   172tr. Xb. Lavang F. 1999 Nguyễn Sông Núi $10.00
Tìm về găp gỡ 99tr. Xb. Đàn Chim Việt   1992 Hoàng Qúy $6.00
Sức mạnh tình yêu 121tr. Xb. Tác   giả Rev.Lê Văn Quảng $10.00
Đấng CứuChuộc NhânThế thôngđiệp đầu tiên   72tr Xb.N/SĐMHCG.91 ĐGH.Gioan Phaolô II $5.00
Tìm hiểu chương trình Giúp bệnh nhân   chết bằng an 179tr.xb.Tg.06′ Lm.Giuse Vũ Đức $8.00
Tìm về nguồn sống (giáo lý dự   tòng)264tr. Xb. N/S.TTĐM. 1999 Lm. Đoàn Quang $15.00
Giáo lý Công Giáo 337tr. Xb. Zieleks   1983 Hoài Chiên&N.K.X. $12.00
Mục vụ cho bệnh nhân 254tr.khổ nhỏ xb.   Tác giả Lm.Giuse Vũ Đức $7.00
Đau khổ vì mất người thân yêu 184tr. Khổ   nhỏ xb.tác giả Lm.Guise Vũ Đức $7.00
Đường Hy Vọng và dẫn giải 404tr.khổ nhỏ   xb.N/S.TTĐM.1995 FX.NguyễnVănThuận $12.00
Cầu nguyện theo truyền thống Công Giáo   137tr.khổ nhỏ xb.Logos 93 Lm. Dao Kim $5.00
Quen Chúa trong mùa vọng 188tr.khổ nhỏ   xb.Pt.Sống lời Chúa Lm. Guise Dậu $5.00
Giải quyết vấn đề nhân sinh 443tr.khổ   nhỏ Tb. Kinh Đô F.Lelotte S.J. $8.00
Gương Chúa Giêsu 405tr.khổ nhỏ Tb.Kinh   Đô Dịch giả ở Hà Nội $6.00
Gương Đức Mẹ 415tr.khổ nhỏ Tb.Kinh   đô Lm.Trần Đức Huân $5.00
Tình yêu & tôn giáo 182tr.khổ nhỏ   xb.Dân chúa 1987 Lm.Nguyễn Thắng $5.50
Mầu nhiệm ánh sáng Năm Sự Sáng 120tr.khổ   nhỏ xb.ĐMHCG 2003 Lm.M.J.Trường Luân $6.00
Một thời mê hoặc 295tr. Xb. Tin Vui 1998 Trần Phong Vũ $15.00
Bên vực tử sinh  189tr. Xb. Tin Vui 1998 Trần Phong Vũ $12.00
Lời khuyên duy nhất 134tr. Xb. Cứu Thế   tùng thư 1998 G.Hồ Tiên $7.00
Sứ mạng tông đồ giáo dân 49tr.   Xb.N/S.ĐMHCG.1991 Lm.Nguyễn Văn Thư $3.50
Nghệ thuật thăm viếng &làm trưởng   111tr. Tb.Kinh đô 1999 Legio Mariae $8.00
Giáo lý Giáo hội công giáo (phần tóm   lược) 151tr. Tb.Kinh đô 1996 Một Giáo Dân $8.00
Giáo lý Bí tích sức sống mới 151tr.   Xb.Dân Chúa 1993 Nhiều Linh Mục $6.00
Ngắm & Giảng Sự Thương Khó Đức Chúa   Giêsu 119tr.Tb.Kinh đô Các Địa Phận VN $4.50
Tấm lòng vàng  Martin De Porres 118tr.khổ nhỏ  Tb.Kinh đô FX.Trần Thanh Khâm $2.50
Tin mừng Chúa Nhật Năm B   (Anh-Việt)135tr.khổ nhỏ xb.Tôn Giáo Lm.Nguyễn Hữu Vịnh $3.00
Sống đạo trưởng thành  40tr. Xb.N/SĐMHCG 1991 Lm.Nguyễn Văn Thư $4.00
Bồ câu trắng hiện 155tr. Xb. Thánh Linh   1995 Nguyễn Sông Núi $10.00
Khám phá kho tàng Thánh kinh 1 190tr.   Xb. Thánh Linh 1995 Nguyễn Sông Núi $10.00
Hãy hát mừng Giavê một bài ca mới 142tr.   Xb. Thánh Linh 1997 Nguyễn Sông Núi $10.00
Lòng con hương trầm 198tr. Xb. Thánh   Linh 1995 Nguyễn Sông Núi $10.00
Lời hằng sống Năm phục vụ B 180tr. Xb.   Thánh Linh 1996 Nguyễn Sông Núi $10.00
Lời nguyện chiều buông 182tr. Xb. Thánh   Linh 1996 Nguyễn Sông Núi $10.00
Tình yêu -thơ tuyển chuyển ngữ tập2   128tr. Xb. Thánh Linh 2001 Nguyễn Sông Núi $10.00
Tình yêu và định mệnh 117tr. Xb. Thánh   Linh 1999 Nguyễn Sông Núi $10.00
Từ bỏ hết những gì mình có 183tr. Xb.   Thánh Linh 1996 J.Nguyễn Thanh Sơn $10.00
Từ đáy lòng con dâng Ngài tối cao 180tr.   Xb. Thánh Linh 1995 J.Nguyễn Thanh Sơn $7.00
Từ tro bụi thượng đế nhấc con phận   hèn J.Nguyễn Thanh Sơn $10.00
Hành hương năm thánh hồng ân   277tr.xb.Thánh Linh 2000 J.Nguyễn Thanh Sơn $10.00
Ai sẽ lên núi Giavê ?Nhật ký tâm linh   184tr. Xb.Thánh Linh 1996 Nguyễn Sông Núi $10.00
Dấu ấn tình yêu  125tr. Xb. Thánh Linh Nguyễn Sông Núi $7.00
Dẫn đàng mến Chúa 338tr.khổ nhỏ Tái bản.   Kinh đô Thánh Anphong sô $5.00
Gia đình đền tạ Đức Mẹ&Tôn Nữ Vương   48tr.khổ nhỏ tb.Kinh đô Trinh Cát $1.50
Giờ Thánh suy niệm-nnửa giờ chầu chúa   91tr. Tb.Kinh đô Lm.Nguyễn Hồng $3.00
Nhựt Khóa -Địa phận Huế 378tr.khổ   nhỏ  tb.Kinh đô J.B. Hoàng $6.00
Sách kinh công giáo 316tr.khổ nhỏ   tb.Kinh đô F.X.TrầnThanh Khiêm anh Khâm $5.00
Sách kinh địa phận Hà Nội 336tr khổ nhỏ   t.b.Kinh đô 1996 JosephNguyễn Hà $6.00
Sách kinh địa phận Vinh 207tr. Khổ nhỏ   t.b.Kinh đô 1993 GM.Nguyễn Năng $4.00
Thủ bản dòng Ba Đa-Minh VN 285tr.khổ nhỏ   t.b.Kinh đô FR.J Chu Cung $4.00
Thủ bản liên minh Thánh Tâm 275tr.khổ   nhỏ t.b.Kinh đô Lm.Đào Hữu Thọ $4.50
Thủ bản hội các Bà Mẹ Công Giáo   239tr.khổ nhỏ t.b.Kinh đô GM.Nguyễn Văn Bình $4.00
Tập dụng thần công 204tr.khổ nhỏ   t.b.Kinh đô 1995 F.X.Trần Thanh Khâm $4.00
Tiếng gọi của Thánh Tâm 96tr.khổ nhỏ   t.b.Kinh đô Lm.Trần Công Hoán $3.00
Tiếng gọi tình yêu 174tr.khổ nhỏ   t.b.Kinh đô Hương Bá dịch $3.00
Tháng Đức Bà 160tr.khổ nhỏ t.b.Kinh   đô P.Nguyễn Huy Mai $2.50
Tháng cầu cho các linh hồn 168tr.khổ nhỏ   Tb.Kinh đô $4.00
Tháng Mân Côi 246tr.khổ nhỏ T.b.Kinh   đô Fr.Nguyễn Tri Ân $3.50
Tháng Thánh Giuse 160tr.khổ nhỏ  t.b.Kinh đô Cha Lương soạn $3.00
Tháng trái tim  190tr.khổ nhỏ t.b. Kinh đô 1996 Lm.Nguyễn Văn Tịnh $4.00
Truyện Thánh Giulianô Eymard-Tông đờ   Thánh Thể 84tr.khổ nhỏ Lm.Nguyễn Ph.Thuần $3.00
Lần hạt Mân Côi hằng ngày 8tr.có hình   màu xb.Rosary center Rosary Center $1.00
15 Kinh nguyện Chúa Mặc Khải cho thánh   nữ Brigitta 38tr.khổ nhỏ Lm. Dao Kim $1.00
Prayer Bo ok 9Anh-Việt ngữ) 19tr. Our Sunday Visitor $0.00
Tuần cửu nhật khấn Đức mẹ LaVang  44tr.xb.1998 Lm.Trần Văn Phát $1.50
Sùng kính Mẹ Sầu Bi  16tr. Xb.Người Tín hữu Đỗ Mạnh Quỳnh $1.00
Giới thiệu Phong trào phục hưng ơn sủng   Công Giáo 34tr. Lm.Robert Degrandis $1.50
Nối lại tình Cha 30tr. Xb.Youth Better   1998 Lm.Robert Degrandis $1.50
Thất bại trong đời 24tr. Xb Youth better   1998 Lm.Robert Degrandis $1.50
Sách lễ ROMA 1072tr.khổ lớn xb. HĐGMVN.   1992 GM.A. Bugnini $79.00
Sách Bài Đọc trong Thánh Lễ 4tập   1694tr.khổ lớn xb.T.pHCM.02′ Nhóm CGKPV $75.00
Thánh kinh Tân Ước 973tr. Xb.T.V.K.2006 Lm.Trần Văn Kiệm $25.00
Hành hương đất Chúa 164tr.khổ lớn xb.   Southern Star 2002 Phan Thiết $30.00
Đường vào đạo -Giáo lý tân tòng 131tr.   Khổ lớn xb.Người tín hữu Lm. Dao Kim $10.00
Các bài tường thuật thương khó Chúa   31tr.khổ lớn xb.T.p Nhóm CGKPV $8.00
Một giờ bên Chúa  98tr.khổ lớn xb.Doàn LMTT.HolyRosary 1990 Lm.Trần Văn Hoài $5.00
Cộng đồng chung VATICAN II  122tr.khổ lớn xb.Định Hướng 2006 Nguyễn Dy Loan $12.00
Kỷ yếu Phát Diệm  299tr.khổ lớn xb.ĐMHCG. 1991 Lm.NguyễnThanhSơn $20.00
Dẫn nhập vào Kinh Thánh Cựu Ước I-Ngũ   thư&các sách lịch sử-04′ Martin Đức $20.00
Hãy trao tặng Tuổi Trẻ nụ cười  32tr.khổ nhỏ xb.Tin Vui 1998 FX.Nguyễn V.Thuận $1.50
Cung thánh tổng hợp  351tr.khổ nhỏ  Xb. Zieleks 1991 N.Đ.Lê Bảo Tịnh $10.00
Tiến trình thánh nhạc ViệtNam 444tr. Xb.   Zieleks 1991 Nguyễn Khắc Xuyên $15.00
Khúc hát trong thánh điện 58tr. Khổ lớn   xb.Nguyên Quốc 1991 Nguyên Quốc $10.00
Mẹ là danh tiếng 31tr. Xb.Ca đơàn   Emmanuel Phụng 1992 Lm.Dao Kim $3.00
Mẹ quê hương Việt Nam  80tr. Khổ vuông xb.Paul Văn Chi 1999 Lm.Paul Văn Chi $15.00
Tuyển tập thánh ca Tri Ân 78tr.khổ lớn   xb. Viễn Phương 2002 Viễn Phương $10.00
Trầm khúc hoan ca tập 15 khổ lớn xb.   Paul Văn chi 1997 Lm.Paul Văn Chi $10.00
Phụng Ca lễ Hôn Phối 55tr. Xb. Xuân Tâm   1991 Xuân Tâm $5.00
Phụng Ca tôn vinh 140tr. Xb. Xuân Tâm   2000 Xuân Tâm $13.00
Tuyển tập Ca Lên Đi 989tr.bìa cứng xb.   Tôn giáo 2001 Lm.Kim Long $25.00
Thánh vịnh đáp ca 200tr. Xb. Logos 1995 Lm.Kim Long $10.00
Ca lên đi 3 tập 886tr. Xb. Logos   1995 Lm.Kim Long $30.00
Người hành khất thành Grenade 322tr. Xb.   Văn nghệ T.p. G.Hunnermann $11.00
Kinh luật & Ân sủng (God’s Law   Grace)249tr Xb.tủ sách Tin Lành 05′ M.S.Lê Kim Vâng $12.00
Sống thích thú 307tr. Xb. Ánh sáng Cơ   Đốc 2009 M.S.PhanThanh Bình $15.00
Tìm về cội nguồn đức tin 134tr. Xb. Dòng   chúa cứu Thế 2005 Đặng T.Kim Dung $10.00
Mẹ Teresa Hãy đến làm ánhsáng của ta   373tr.khổlớn xb.VănHọc 08′ Brian Kolodiejchuk $16.00
Chứng từ của một Giám Mục 552tr.bià cứng   xb.DĐ Giáo Dân 2009 GM.Lê Đắc T c Trọng $25.00
Gia đình Công giáo VN &Truyền thống   văn hoá 248tr. Xb.MVGĐ 2009 Fr.X.Hồ Văn.Mậu $20.00
Hãy cho tôi một gia đình Thánh 329tr.   Xb.Mục Vụ GĐ 2009 Fr.X.Hồ Văn MậuVăn.Mậu n Mậu $20.00
Thánh tử vì đạo Micae Hồ Đình Hy 280 tr.   Xb. SEACAEF 2010 Alexis Hồ Đình Đoá $15.00
Tìm hiểu &thực hiện Ba Mệnh Lệnh   Fatima 260 tr. Xb.tác giả 2010  Trần Khắc Khoan $10.00