Facebook
Order Product

Âm Nhạc & Nghệ Thuật – Music & Art

Posted by in , on 7-13-12

1000 hợp âm cho   đàn Organ&Piano 110tr.khổ lớn xb.T.H.08 Patrick Moulou   Art Mickae’lian $10.00
P.p. tự học Dương cầm Chơi Piano hiện   đại 2t.=87tr+2CD Lê Thị Hiền $20.00
Tự học dương cầm 116tr. Xb. T.p. 2006 Gillian Sheppeard $6.00
Essor từ cổ điển đến hiện đại Methode   Rose 55tr.khổ lớn Ernest Van de Velde $12.00
Methode Rose P.P.học đàn Piano,Organ   95tr.khổ lớn xb.Đ.N. Ernest Van de Velde-H.Dũng $12.00
Tự học dương cầm trình độ sơ cấp 136tr.   Xb. Thanh Mỹ Lan -Đài $14.00
Dương cầm & Những hợp âm 115tr. Xb.   Âu Ca 1994 Minh Tân $14.00
Kỹ thuật Guitar & Nhạc lý căn bản   158tr. Xb. Âu Ca 1997 Minh Tân $18.00
Nghệ thuật ca hát & Nhạc lý căn bản   159tr. Xb. Âu Ca 1998 Minh Tân $18.00
Tự học lý thuyết căn bản &thực hành   dàn Keyboard xb.2008 Minh Tân $18.00
Kỹ thuật hoà âm dành cho Dương Cầm   189tr. Xb. Xuân Thu Nguyễn Quan Thế Phi $13.00
Cây đàn Guitar Phươngpháp tựhọc đàn   Espana 46tr. Zieleks Vy Hùng $10.00
Bí quyết tự học hát Karaôkê 56tr.khổ lớn   xb.Zieleks Vy Hùng $12.00
Nghệ thuật ca hát 157tr.khổ lớn xb.   Zieleks Vy Hùng $12.00
Sáng tác ca khúc 72tr.khổ lớn xb.   Zieleks Vy Hùng $11.00
1000 hợp âm cho đàn Guitar 102tr.khổ lớn   xb.T.H.T.p.2008 Patrick Moulou Art Mickaelian $8.00
Tự học đàn Guitar (150 bài hát) 2t.=352tr.xb.Phương Đông08 Nguyễn Hạnh $18.00
Tự điển Tây Ban Cầm 2400 thế bấm 126tr.   Xb. Xuân Thu Lan Đài $11.00
Tự học Tây Ban Cầm điện 91tr. Xb. Xuân   Thu Lan Đài $7.00
Tự học măng cầm và băng cầm 62tr. Xb.   Xuân Thu Lan Đài $8.00
Tự học Hạ uy cầm  83tr. Xb. Khai Trí Lan Đài $6.00
Tự học Tây ban cầm nhạc Jazz 84tr. Xb.   Xuân Thu Lan Đài $6.00
Nhạc Tây ban cầm 20tr. Xb. Xuân Thu Lan Đài $5.00
Hoà điệu tổng quát 128tr. Xb. Xuân   Thu Lan Đài $8.00
Nhạc lý căn bản 97tr. Xb. Xuân Thu Lan Đài $11.00
P.P. tựhọc độctấu Tâybancầm theo điệu   Flamenco 4t.=256tr. Hoàng Bửu $24.00
7 ngày biết đờn Tây ban cầm 44tr. Xb.   Xuân Thu Nam Phong $9.00
Măng cầm Băng cầm thực hành 45tr. Xb.   Xuân Thu Nam Phong $8.00
Tự học khẩu cầm-Phương pháp hoà tấu   79tr. Xb. Nguyễn Đình Nghiã $8.00
Tự học Harmonica căn bản trong 15 ngày   111tr. Xb. Âm Nhạc Tô Kiều Ngân $8.00
Tự học thổi sáo và ngâm thơ 96tr. Xb.Phụ   Nữ 1998 Tô Kiều Ngân $7.00
Tự học đánh trống 110tr. +1CD xb. Văn   nghệ T.p Ron Savage-Casey Scheuerell $12.00
Dân ca Việt Nam (dùng cho đàn   Piano)34tr.khổ lớn xb.1996 Lê Văn Khoa $10.00
Mừng xuân (hợp ca -đệm dương cầm)   4tr.khổ lớn Lê Văn Khoa $5.00
Gợi nhớ (5 bài cho dệm đương cầm)38tr.   Khổ lớn Lê Văn Khoa $10.00
Tuyển tập nhạc độc tấu dương có lời   xb.L.P.mỗi tập Linh Phương $5.00
Tuyển tập các bản nhạc nổi tiếng dành   cho Piano Classic Nhiều tác giả 235tr. $19.00
10 nhạc phẩm chọn lọc dành soan cho   đương cầm 29tr. Phạm Mạnh Đạt $8.00
Tuyển tập tình ca 1 Phạm Mạnh Đạt 52tr.   Xb. Hoa Vàng Phạm Manh Đạt $10.00
Nhạc tuyển 1: Tình yêu và quê hương   50tr. Xb.Văn Phụng Đan Tho,Nhật Bằng,Nguyễn Túc $15.00
Nhạc tuyển 2:Tình yêu và quê hương   28tr.xb.Văn Phụng Đan Thọ,Nhật Bằng,Nguyễn Túc $10.00
Tuyển tập nhạc Xuân Thu từ 1-41t. (hoà   âm cho dương cầm) Nhiều tác giả $10.00
Những tình khúc muôn đời của nhân loại   (hoà âm dương cầm Nhiều tác giả $10.00
Vườn dâu xanh 52tr. Xb. Người Việt 1991 Trần Đình Xuân $10.00
PianoEasy practice 20bài NhạcViệt tập 1-8/1t.=49tr.xb.Âu Ca Minh Tân $18.00
Tuyển tập tình ca soạn cho Guitar   tập1-35/1t=89tr=40bài Minh Tân $14.00
100 bản nhạc tiền chiến 243tr. Xb. Nhiều tác giả $16.00
Tuyển tập Những tình khúc vượt thời gian   321tr.=157bài Nhiều tác giả -Đà Nẵng 06′ $16.00
24 ca khúc tình ca Tùng Giang 53tr.xb.   Tác giả 2005 Tùng Giang $15.00
Ai cho tôi tìnhyêu 43 tìnhkhúc   TrúcPhương 92tr.xb.Hồng Lĩnh Trúc Phương $15.00
Tình khúc toàn tập Những bài không tên 108tr. Xb.tác giả 00′ Vũ Thành An $15.00
Quê hương thu nhỏ 23 ca khúc 61tr.xb.Văn   Khoa 2000 Nguyễn Đình Toàn $13.00
Trịnh Nam Sơn và những sáng tác mới   22tr. Xb.O.S.A.1991 Trịnh Nam Sơn $12.50
Dưới ánh mặt trời 69 ca khúc về đất   nước,tuổi trẻ,tình yêu Nguyễn đức Quang (131tr.) $25.00
Trái tim ngục tù T.t.tình ca 3 (16 bài),   58tr. Xb.Nhạc Mới 1995 Đức Huy $15.00
Những tình khúc Ngô Thụy Miên (17bài)   41tr. Xb.Tú Quỳnh Ngô Thụy Miên $9.00
T.t.những tình khúc một thời vang bóng   8vol.(14bài/1vol.)31tr. Nhiều tác giả $5.00
Trái tim kẻ lạ (1 bài) Lê Uyên Phương $3.00
Biển    Nhật ký -thơ ca khúc 31tr. Xb. Tác giả Lê Uyên Phương $6.00
Khói trời mênh mông 12bài 36tr. Xb. Hồng   Lĩnh 1992 Trịnh Công Sơn $5.00
Ca khúc (12 bài) Thần thoại,quê hương   tình yêu thân phận Trịnh Công Sơn $6.00
Tuyển tập Những bài ca không năm tháng   278tr. Xb.Âm Nhạc Trịnh Công Sơn $22.00
Đêm nhạc Trần Duy Đức 66tr. Xb. Etcetera   1999 Trần duy Đức $10.00
Tuyển tập ca khúc Nhật Ngân-Trịnh Lâm   Ngân 32bài,67tr. Nhật Ngân-Trịnh Lâm Ngân $10.00
Bài ca đoạn trường -Ba mươi ca khúc   71tr. Xb. Nam Á Hoàng Thi Thơ $9.00
20 tình khúc mới nhất của Lam Phương   54tr. Xb.Thúy Nga Lam Phương $13.00
Tuyển tập 40 nhạc sáng tác sau 1975   85tr. Xb.Nam Á Lam Phương $8.50
30 tình khúc Song Ngọc 53tr. Xb. Tú   Quỳnh Song Ngọc $8.00
30 tình khúc Song Ngọc 2 60tr. Xb. Tú   Quỳnh Song Ngọc $8.00
Những tình khúc thi ca muôn thuở 54tr.   Xb. Tác giả 1993 Song Ngọc $14.00
Tuyển tập tình ca Song Ngọc 126tr. Xb.   Tác giả 1998 Song Ngọc $18.00
Ca khúc tình người cô đơn 20 bài, 43tr.   Xb.Tú Quỳnh Nhiều tác giả $8.00
Thương khúc Trái tim tôi là bến   12bài,69tr. Xb.Canh Tân 1991 Phan Văn Hưng-Nam Dao $12.00
Ngày trở về  9 bài + CD,    44tr. Xb. Trẻ 2005 Phạm Duy $13.00
Hát trên đường về -30 khúc Tâm đạo thiền   ca 92tr. Xb.Nam Á Phạm Duy $9.00
Lịch sử trong tim -30 nhạc thời kháng   chiến 67tr.xb.Nam Á Phạm Duy $7.50
Mười bài tâm ca 39tr. Xb. Tác giả Phạm Duy $9.00
Niềm vui còn đó -3o bài hoan ca 65tr.   Xb. Hồng Lĩnh 1994 Phạm Duy $12.00
Tạ ơn đời -30 bài hát vào đời 65tr.   Xb.Hồng Lĩnh 1994 Phạm Duy $12.00
Tuyển tập 12 Kích động nhạc 81tr. Xb.   Xuân Thu Nhiều tác giả $7.50
Cung Rê buồn 27 bài ,57tr. Xb. Phó Quốc Thăng $10.00
Tuyển tập nhạc 1-18 , 1 tập=14 bài xb.   Duy Thành 8 Nhiều tác giả $10.00
Những trái tim rực lửa 46tr. Xb. Tác   giả Huỳnh Công Ánh $7.50
Tuyển tập Vọng cổ Viễn Châu 93tr. Xb.   Trẻ 2003 Viễn Châu $5.00
Dân ca làn điệu phát triển 87tr. Xb.   Thanh Niên 2003 Đào Ngọc Dung $7.50
Bóng mát quê hương 64tr. Xb. Yên Minh   1988 Nhiều tác giả $7.00
Nòi giống Hồng Lạc 53tr.+1 CD xb. Yên   Minh 1988 Nhiều tác giả $10.00
Tuyển tập Nhạc Trẻ 53tr. Xb. Âm   Nhạc Nhiều tác giả $5.00
Khúc ca đồng nội 38 bài,105tr. Xb.Trẻ   1998 Nhiều tác giả $9.00
Tuyển tập nhạc Hoa Bốn mùa  22 bài xb. Thứ Tư 1993 Thu Hồ $15.00
Giữ đời cho nhau 12 tình khúc 39tr. Xb.   Tác giả 2000 Từ Công Phụng $15.00
Một góc đời phôi pha 12 tình khúc 44tr.   Xb. Tác giả 1999 Từ Công Phụng $15.00
14 tình khúc nhạc Pháp  lời Việt Nhiều tác giả $8.00
Tập nhạc 24 bài Hùng ca quật khởi 49tr.   Xb. Tú Quỳnh Nhiều tác giả $8.00
Giọt nắng bên thềm 44bài 79tr. Xb. Âm   Nhạc Nhiều tác giả $12.00
Tuyển tập 30 bài  tình ca Đỗ Lễ 36tr. Xb.tác giả Đỗ Lễ $15.00
Buồn vương màu áo 13 bài, 37tr. Xb. Xuân   Thu 1988 Nguyễn Ngọc Trọng $7.50
Tuyển tập Nhạc và Thơ Một đời Nhớ thương   19bài Trương Phúc Hậu $12.00
Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng 40bài   ,xb.82tr. Nguyễn Đình Phùng $15.00
Tình ca    Em Mgủ trong một Mùa đông 10 bài, xb.1994 Đăng Khánh $12.00
Tình ca Giấc Mơ đời tôi 17 bài,71tr. Xb.   Đăng Khánh 2002 Đăng Khánh $15.00
Tuyển tập ca khúc Phật Giáo 36bài,99tr.   Xb.Minh Tân 1994 Nhiều tác giả $12.00
Nhạc Kinh 110tr. Xb. Lá Bối 1999 Anh Việt-Nhất Hạnh $12.00
Những giọt không T.t.Nhạc Làng Mai   220tr. Xb. Lá Bối 1997 Anh Việt sưu tập $30.00
Bộ lễ Ca lên đi 43tr. Xb. Logos 1995 Lm.Kim Long $4.00
Tuyển tập Ca lên Đi 1,2,3 – 297tr./1tập   xb.Logos 1995 Lm.Kim Long $12.00
Tuyển tập Ca Lên đi (1000 ca khúc phổ   thông) 989tr.xb.TG.01′ Lm.Kim Long ng (bià cứng) $25.00
Cung thánh tổng hợp (174 ca   khúc)351tr.khổ nhỏ xb.Zieleks Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh $10.00
Tiến trình Thánh nhạc Việt Nam 444tr.   Xb. Zieleks 1991 Nguyễn Khắc Xuyên $15.00
Mẹ là danh tiếng 31tr. Xb. Ca  đoàn Emmanuel Phụng 1992 Lm.Dao Kim $3.00
Phụng ca Lễ Hôn phối 56tr. Xb. Xuân Tâm   1991 Nhiều tác giả $6.00
Phụng ca tôn vinh 140tr. Xb. Xuân Tâm   2000 Nguyễn V.Vinh-Vũ Hùng Tôn $13.00
Khúc hát trong thánh điện 20bài , 58tr.   Xb. Tác giả 1991 Nguyên Quốc $10.00
Tuyển tập thánh ca tri ân 48bài, xb. Tác   giả 2002 Viễn Phương $10.00
Mẹ Quê hương ViệtNam 56bài+ tiểu sửcác   giáo phận, 80tr. Lm.Paul Văn Chi $15.00
Trầm khúc hoan ca -T.t.1,2,3,   348tr./1t.xb.Dân Chúa Úc 1996 Lm.Paul Văn Chi $20.00
Trầm khúc hoan ca tập 15 (Như lời dâng   hiến)69tr. Lm. Paul.Văn Chi $10.00
100 ca khúc trữ tình Hát Nữa đi em   195tr.xb.Phương Đông Nhiều tác giả $16.00
T.t. Nhạc VN 1 Bóng nhỏ đường chiều   205tr. Xb.Âm Nhạc Nhiều tác giả $15.00
THƠ – KỊCH – NGHỆ THUẬT ( POETS – DRAMAS   – ARTS
Gìữ gìn tiếng Việt 126tr. Xb. Quê hương   1994 Bảo Vân $10.00
Thơ xướng hoạ và thù tạc 136tr. Xb. Quê   Hương 1994 Bảo Vân $10.00
Thơ Bùi Giáng 215tr. Xb. Việt Thường   1990 Bùi Giáng $12.00
Mưa nguồn 186tr. Xb. Văn Nghệ 2006 Bùi Giáng $10.00
Mười hai con mắt (Di cảo thơ 1) 146tr.   Xb. Văn Nghệ 2005 Bùi Giáng $10.00
Lửa đốt ngoài giới hạn 314tr. Xb. Tác   giả 1996 Cao Đồng Khánh $20.00
Cao Tiêu thi tuyển 445tr.xb. Hoàng Gia   H.Đ. 2002 Cao Tiêu $20.00
Hồng trần  114tr. Xb. Làng Văn 1991 Cung Vũ $8.00
Chỉ như mặt khác tấm gương soi 96tr. Xb.   Nhân Chứng 1997 Du Tử Lê $8.00
Đi với về cũng một nghiã như nhau 192tr.   Xb. Nhân Chứng 92′ Du Tử Lê $12.00
Em và,Mẹ và,Tôi là một nhé 126tr. Xb.   Nhân Chứng 1994 Du Tử Lê $8.00
Love Poem -Thơ tình . 190tr. Xb. Nhân   Chứng 1992 Du Tử Lê $10.00
Thơ Bích Khê 141tr. Khổ nhỏ xb. Đồng nai   1997 Bích Khê $6.00
Thơ Bùi Giáng 132tr. Khổ nhỏ xb. Đồng   Nai 2005 Bùi Giáng $6.00
Thơ Cao Bá Quát 217tr.khổ nhỏ, Xb. Đồng   Nai 2005 Cao Bá Quát $6.00
Chánh tâm thi tập 62tr. Xb. Hướng Dương   1995 Chánh Tâm $5.00
Thơ Đặng Hiền 78tr. Xb. Tác giả 1994 Đặng Hiền $8.00
Bài Hai mươi 164tr. Xb. Văn Hoá 1997 Đặng Hiền $12.00
Chinh phụ ngâm 83tr. Khổ nhỏ xb. Đồng   Nai 1996 Đặng Trần Côn $4.00
Thơ Đinh Hùng 155tr.khổ nhỏ  Xb. Đồng Nai 1997 Đinh Hùng $6.00
Về nguồn 102tr. Xb. Tác giả 1999 Đỗ Quang Vinh $8.00
Cỏ và tuyết 68tr. Xb. Văn nghệ 1989 Đỗ Qúy Toàn $8.00
Thiên nhiên cuồng niệm 83tr. Xb. Tác giả   2000 Đức Trí Quế Anh $10.00
Hàn Mặc Tử 84tr. Xb. Sống Mới Hàn Mặc Tử $5.00
Hàn Mặc Tử Thơ và Văn 182tr. Xb. Hội Nhà   văn 2005 Hàn Mặc Tử $7.50
Thơ Hàn Mặc Tử 341tr. Xb. Văn Hoá T.t.   2001 Hàn Mặc tử $10.00
Thơ Hồ Dzếnh 125tr. Xb. Miền Nam Hồ Dzếnh $8.00
Quê ngoại II : Tiếng hát Thiên Nga   122tr. Xb. Thanh Văn 1991 Hồ Dzếnh $7.00
Thơ Hồ Xuân Hương 115tr. Khổ nhỏ xb.   Đồng Nai 2005 Hồ Xuân Hương $5.00
Hồ Xuân Hương ‘s poems (Việt-Anh) 159tr.   Xb.Ngày Nay 1997 Hồ Xuân Hương $10.00
Thơ Hoàng Cầm 138tr.khổ nhỏ xb. Đồng Nai   2002 Hoàng Cầm $5.00
Một đời làm mẹ 154tr. Xb. Tác giả 1989 Hà Trang $10.00
Viên sỏi của quê hương 61tr. Xb. Tác giả   1986 Hàn Song Tường $6.00
Quê người 137tr. Xb. Việt Bình 1987 Hoài Việt $7.00
Như bóng mây bay 200tr. Xb. Hướng Dương   1996 Hoàng Duy $10.00
Tiếng thơ hải ngoại 209tr. Xb. Hướng   Dương 1994 Hoàng Duy $10.00
Ưu quốc thi tập 190tr. Xb. Việt Chi   1995 Hoàng Phùng Miên $12.00
Viễn phố 138tr. Xb. Việt Chiến 1988 Hoàng Xuân Sơn $6.00
Thơ Khoa Hữu 129tr. Xb. Văn Học 1997 Khoa Hữu $10.00
Áo nắng quê hương 328tr. Xb. Đào nguyễn   Song Yên 2001 Lan Cao $15.00
Sài gòn ở phố lưu vong 123tr. Xb. Tân   Thư 1991 Lê Giang Trần $6.00
Bình Minh đến 100tr. Xb. Ngàn Lau 1994 Lê Tạo $8.00
Cám ơn Đất đá trổ thơ Lòng ta hạt bụi vu   vơ bám hoài 124tr. Luân Hoán $10.00
Hơi thở Việt Nam 100tr. Xb. Sông   Thu&Nhân Văn 1986 Luân Hoán $6.00
Thơ Lưu Trọng Lư 132tr.khổ nhỏ  Xb. Đồng Nai 2005 Lưu Trọng Lư $5.00
Cổng thềm quét mây (thơ Thiền   Nhậtbản)147tr.Xb.HạLong T.C Lưu Văn Vịnh $7.00
Vươn lên từ đau thương 61tr. Xb. Ngàn   Lau 1986 Huy Toàn $5.00
Những đoá hoa tim 243tr. Xb. Tác giả   2000 Mai Nguyên $14.00
Dư Âm 150tr. Xb. Tác giả 1998 Ngô Minh Hằng $12.00
Thơ Ngô Thì Nhậm 165tr.khổ nhỏ  Xb. Đồng Nai 2000 Ngô Thì Nhậm $4.00
Sông thương biển nhớ 128tr. Xb. Tác giả   2003 Ngọc Sương $12.00
Hãy cho sống giùm đời nhau-Tình 106tr.   Xb. Tác giả 1995 Ngu Yên $10.00
Thơ Nguyên Sa 121tr.khổ nhỏ xb. Đồng Nai   2005 Nguyên Sa $5.00
Thơ Nguyên Sa tập hai (có phần Anh   ngữ)147tr. Xb. Đời 1988 Nguyên Sa $10.00
Nguyên Sa thơ tập ba (có phần Anh   ngữ)129tr. Xb.Đời 1995 Nguyên Sa $10.00
Dòng thơ lưu lạc 95tr. Xb. Làng Văn 1992 Nguyễn Bá Dĩnh $8.00
Thơ tình Nguyễn Bính 165tr.khổ nhỏ xb.   Đồng Nai 1996 Nguyễn Bính $6.00
Hoa địa ngục 500 tr. Xb. Tổ hợp Miền   Đông 2006 Nguyễn Chí Thiện $25.00
Truyện Kiều  203tr. Xb. Đồng Nai 2003 Nguyễn Du $6.00
Tiếng lòng 132tr. Xb. Tác giả 1997 Nguyễn Đình Hải $10.00
Cung oán ngâm khúc 139tr. Xb. Đồng Nai   1997 Nguyễn Gia Thiều $5.00
Vết đời 76tr. Xb. Làng Văn 1991 Nguyễn Hùng $7.00
Thơ Nguyễn Khuyến 142tr. Xb. Đồng Nai   2002 Nguyễn Khuyến $5.00
Nổi lửa    86tr. Xb. Quê Mẹ 1988 Nguyễn Mậu Lâm $8.00
Tù ngục và tâm thức lưu đày 68tr. Xb.   Văn Nghệ 1988 Nguyễn Ngọc Thuận $6.00
Một thoáng trong mơ 122tr. Xb. Miệt vườn   1992 Nguyễn Tấn Hưng $8.00
Thơ Nguyễn Tất Nhiên  104tr. Xb. Đại Nam 1982 Nguyễn Tất Nhiên $7.00
Cõi riêng  135tr. Xb. Tác giả 2000 Nguyễn Thị Minh Thủy $10.00
Nắng hương cau 247tr. Xb. Phượng Thúy   1994 Nguyễn Thạch Kiên $15.00
Trong cõi vô cùng 128tr. Xb. Nhật Lệ.   1999 Nguyễn Đức Cung $12.00
Dấu vết tình thu  106tr. Xb. Người Việt Lưu Vong 1997 Nguyễn Mỹ Phượng $10.00
Giọt nước mắt cho quê hương  178tr. Xb.tác giả 1990 Nguyễn Thế Giác $12.00
Trên đỉnh buồn mùa đông 148tr. Xb. Tác   giả 1990 Nguyễn Thế Giác $10.00
Điều em muốn nói 49tr. Xb. Việt Nam 2001 Nguyễn Thụy Minh Ngữ $8.00
Yêu dấu phương xưa  99tr. Xb. Thế Giới 1988 Nguyễn Văn Hưng $8.00
Vài dòng tâm sự 78tr. Xb. Tác giả 1988 Người Đi Hoang $5.00
Những đoá hoa nở muộn 169tr. Xb. Người   Việt Lưu Vong 02′ Nhiều tác giả $12.00
Từ một góc trời 149tr. Xb. Thế Kỷ 21   ,2001 Nhiều tác giả $8.00
Tiếng lòng 221tr. Xb. Phú Lâu Na 1998 Nhiều tác giả $10.00
Trường ca biển Thái 198tr. Xb. Phật Học   Viện Quốc tế 1981 Nhất Quán $4.00
Thơ Hiền 78tr. Xb. Văn Nghệ 1986 Như Chi $6.00
Bên những yêu thương 121tr. Xb. Tác giả   2002 Phạm Kim Khôi $12.00
Quê hương nước mắt 135tr. Xb. Văn Hoá   Đông Phương 86′ Quốc Nam tuyển $7.00
Đạo trường ngâm 86tr. Xb. Vạn Thắng thư   cục 1992 Thái Dịch Lý Đông A $5.00
Thơ tù    229tr. Bià cứng  Xb. Quê Mẹ 2006 Thích Quảng Độ $20.00
Lối mộng em về 112tr. Xb. Hoa Trần 2002 Trầm Mặc Hoa Huyền $12.00
Ngọn nến muộn màng 168tr. Xb. Thư Hương   2005 Trần Mộng Tú $12.00
Giấc mơ trường sơn 98tr. Xb. An Tiêm   2002 Tuệ Sỹ $8.00
Dấu ấn da vàng 294tr. Xb. Văn Bút Nam   Hoa Kỳ 2006 Túy Hà $15.00
Nỗi lòng cô phụ 147tr. Xb. Tác giả 1995 Hoàng Xuyên Anh $10.00
Tâm sự một giòng sông 201tr. Xb.tác   giả  1992 Nguyễn Thế Giác $10.00
Thơ tình tặng vợ 203tr. Xb. Thanh Niên   2003 Nhiều tác giả $12.00
Thơ tiền chiến 185tr. Xb. Miền Nam Nhiều tác giả $8.00
Con đường mới (thơ Kháng Chiến) 145tr.   Xb. Đồng Tiến 1986 Nhiều tác giả $7.00
Đá & Hoa 231tr. Xb. Hướng Dương 1992 Song Hồ $12.00
Thân phận & tìng yêu 100tr. Xb.Tác   giả 1996 Song Linh $10.00
Nhạc Lòng 370tr. Xb. Song Sa 2003 Song Sa $15.00
Thơ tình tuổi đang yêu 219tr.khổ   nhỏ  xb. Văn Học 2002 Nhiều tác giả $7.00
Giọt trăng  80tr. Xb.Quê Mẹ 1984 Quách Tấn $8.00
Whirling Fire  96tr. Xb. Lyndojacks 1997 Jack L.Thomas $14.00
Thoughts of you 70tr. Xb. Tác giả 1993 Hương Xuân Nguyên Ho $9.00
Duckling in a Thunderstorm 241tr. Xb.   Rồng Tiên 1983 Nancy Le $7.00
Vietnamese Poems in English and in   Vietnamese 167tr. 2005 Nguyễn Đại Thanh tuyển &dịch $15.00
A Poem for my children 183tr. Xb. Văn   Hoá 1998 Quang Manh Nguyen $10.00
Rock & Flower 210tr. Xb. Song Ho   1998 Song Ho $14.00
Tình còn say ( Forever love)289tr. Xb.   Song Viet 2005 Sóng Việt-Đàn Giang&Thomas Le $15.00
Mây bay 112tr. Xb. Tác giả 1996 Tạ Tỵ $10.00
Tản Đà 143tr. Xb. Đồng Nai Tản Đà $8.00
Thơ Tagor 286tr. Xb. Văn Hoá T.t. 2001 Rabindranath Tagor $10.00
Thơ Tế Hanh 125tr. Xb. Đồng Nai 1996 Tế Hanh $6.00
The Legend of Boat People  39tr. Xb. Tác giả 2000 Tien Tat Chu $5.00
Thơ Thế Lữ 124tr.khổ nhỏ  Xb. Đồng Nai 2005 Thế Lữ $5.00
Khói nước trăm thành 131tr. Xb. Viện   triết lý VN&Thế giới 93′ Thích Kế Châu dịch $6.00
Phật tích di truyền -Thiền tông bát nhã   200tr. Xb. Trí Tuệ 1993 Thích Thiện Nguyệt $10.00
Tình hoài hương 142tr. Xb. Tác giả 1994 Thu Ngân $15.00
Viết cho người tình 200tr. Xb. Hoàng   Long 1992 Thúy Trúc $9.00
Trầm k    293tr. Xb. Hưng Việt 1999 Nhiều tác giả $12.00
Hỏi sao không buồn cho được 204tr. Xb.   Người tàu 2000 Trần Vấn Lệ $10.00
May mà có em đời còn dễ thương 188tr.   Xb. Người Mỹ 2001 Trần Vấn Lệ $10.00
Nửa khuya giấy trắng 197tr. Xb. Thanh   Văn 1992 Trần Hồng Châu $10.00
Những bàithơ của mộtngười lính đánh giặc   còn sốngsót 135tr Trần Hoài Thư 2000 $10.00
Qua sông muà mận chín 113tr. Xb. Thư Ấn   quán 2000 Trần Hoài Thư $10.00
Thơ Trần Nghi Hoàng 101tr. Xb.   Người Trần Nghi Hoàng $7.00
Nụ cười tuyết lãnh 73tr. Xb. Vô Ưu 2000 Toại Khanh $10.00
Khan cổ gọi tình, về 134tr. Xb. Thế kỷ   2001 Trần Yên Hoà $10.00
Trúc Nam thi tập 1 207tr. Xb. Xuân   thu Trúc Nam Trần Thiên Bích $5.00
Thơ Tú Xương (tác phẩm,tiểu sử,)143tr.   Xb. Đồng Nai 2001 Tú Xương $5.00
Tú Xương thơ 128tr. Xb. Đồng Nai 1996 Tú Xương $8.00
Bâng khuâng 145tr. Xb. Tác giả 2008 Tuấn Đình $12.00
Mộng ban đầu 112tr. Xb. Tác giả 1997 Tường Lưu $12.00
Thơ thẩn 103tr. Xb. An Tiêm 1997 Võ Phiến $10.00
Tạp ghi Thơ 95tr. Xb. Gió Văn 2006 Vũ Tiến Lập $7.00
Selected Vietnamese Poetry 265tr. Xb.   R&M 2001 Vũ Đình Đỉnh $15.00
Ý hoa (thơ &tranh màu) 72tr. Khổ   vuông bìa cứng xb.Trẻ 1999 Nhiều tác giả $5.50
Anh hùng ca Odyssée 662tr. Xb. Văn Học   2001 Hoàng Hữu Đản dịch $30.00
Hoa sen nở trong ngày 29/4 (7 vở   kịch)270tr.Xb Thời Mới 02′ Nguyễn Huy Thiệp $15.00
 Kịch Suối nhỏ êm dịu 167tr. Xb. Văn Nghệ   2001 Nguyễn Huy Thiệp $8.00
Kịch Người giết Tần Cối 90tr. Xb. Úc   Trai 1986 Phan Tùng Mai $5.00
Kịch thơ Anh hùng&Giai nhân Việtnam   193tr.Xb.Nguồnsống Dỵ Sỹ Phạm N.Lương 1995 $12.00
Kịch thơ Người Việt Nam nhớ về nguồn gốc   ViệtNam 168tr. Dỵ Sỹ Phạm N.Lương 1995 $12.00
Kịch Thành Cát Tư Hãn 190tr. Xb. Quan   điểm Vũ Khắc Khoan $10.00
Chuyện tình dở dang tiểu thuyết Kịch   174tr. Xb. An Tiêm 2000 Thế Dũng $10.00
NGHỆ THUẬT (ART)
Họa sĩ Trẻ ViệtNam 200tr.(kèm tranh)khổ   10”x14”xb.MỹThuật Phan Cẩm Thượng 1996 $80.00
Các họa sĩ Caođẳng Mỹthuật Đôngdương   83tr.(+tranh)10”x14′ Nguyễn Q.Việt-Mỹ thuật 93′ $65.00
Hội họa Việtnam đương đại   194tr.(+tranh)khổ 10”x14”xb.1995 Ca Lê Thắng-Trần Hậu Tuấn $55.00
Tác giả tác phẩm mỹ thuật Việnam   380tr.+Tranh khổ 10”x14” Văn Hoá -1998 $100.00
70 danh hoạ bậc thày thế gìới 543tr.khổ   7.5”x10.5” Ban Mỹ thuật 1999 $75.00
Tranh sơn dầu Việtnam 148tr.khổ   8.5”x12” Ban Mỹ thuật 1997 $60.00
Tranh khắc gỗ Việtnam   123tr.khổ8.5”x12” Ban Mỹ thuật 1998 $60.00
Họa san Lư Tòng Đạo 160tr.khổ   10”x14”xb.NôngH.Thụ 1994 Lư Tòng Đạo $50.00
Painting ”Chèo” Bùi Xuân Phái   127tr. 8.5”x12”xb.CaleThăng95 Bùi Xuân Phái $80.00
Bùi Xuân Phái   (1920-1988)185tr.8”x9.5”xb. Mỹ Thuật 1997 Mạnh Phúc tuyển $6.00
Văn Đen và các tác phẩm hội họa   157tr.8.5”x11”.Hương Quê Hoàng Phúc Kế tuyển -1997 $50.00
Các bậc thày hội họa ViệtNam   115tr.+Tranh khổ 8.5”x12” Nhiều tác giả -1994 $40.00
Mỹ thuật&Nghệ sĩ 460tr.khổ   8”x10”xb. Thành phố  2001 Nguyễn Phi Hoành tuyển $32.00
Nghiêu Đề 96tr.khổ 8”x11′ xb. Việt Art   1998 Nghiêu Đề $25.00
Điêu khắc cổ ViệtNam234tr.+Tranh   10”x14”xb.Mỹ Thuật 1997 Nhiều tác giả $80.00
Tranh cổ ViệtNam 106tr.khổ 10”x10”   xb.Văn Hoá 1995 Nhiều tác giả -1994 $35.00
Cổ vật Champa 53tr.khổ   10.5”x7.5”xb.Văn Hoá Dân tộc 1996 Lê Xuân Diệm-Vũ Kim Lộc $30.00
Điêu khắc Chàm 231tr.khổ   8.8”x9.8”xb.Khoa học X.H.1988 Phạm Huy Thông tuyển $25.00
Kỹ thuật &Mỹ thuật tranh mộc bản   ViệtNam 222tr.xb. Tác giả Nguyễn Khắc Ngữ -1988 $18.00
Gốm Việt Nam 24tr. Xb. Mỹ thuật &   Koblenz 1999 Nhiều tác giả $10.00
Thơ,    Thư pháp & Ảnh 78tr. Xb. Tổng hợp 2005 Thích Chí Giác Châu $13.00
Tháp Chàm ở Việt Nam 152tr.10.5”x7.5”   xb.Khoa học X.H.93′ J.C Sharmar $25.00
Tượng cổ ViệtNam với truyền thống điêu   khắc dân tộc 549tr. Mỹ thuật 1992-Chu Quang Trứ $17.00
Văn hoá đồng bắng Nam bộ (di tích kiến   trúc cổ) 426tr.KHXH. Võ Sĩ Khải 2002 $16.00
Tượng mục đồng Mỹ thuật dân gian Nam bộ   95tr. Xb.V.H.96′ Huỳnh N.Trảng-Nguyễn Đ.Phúc $12.00
Cẩm nang đồ gốm ViệtNam có minh văn Thế   kỷ XV-XIX 225tr. Viện Bảo tàng lịch sử VN 1999 $100.00
Bíẩn về Nhữngchiếc gươngcổ Champa ở   miềnTrung VN 197tr Hồ Xuân Em -xb.ĐàNẵng 1999 $50.00
Kiến trúc Phật giáo ViệtNam Q.2 142tr.   Xb. Tác giả 2001 Nguyễn Bá Lăng $15.00
Những hình chạm nổi trên cửu đỉnh ở Huế   170tr.Xb. N.TínHữu Joseph.T. Kỷ Kỷ -1998 $30.00
Những trào lưu lớn của nghệ thuật tạo   hình hi65n đại 306tr. Lê Năng An dịch- Văn Hoá 98′ $12.00
Thưởng ngoạn hội họa 479tr. Xb. Văn Hoá   T.t. 1997 David Piper-Lê Thanh Lộc dịch $15.00
Mỹ thuật Hy Lạp, La Mã  511tr. Xb. Mỹ Thuật 1996 Huỳnh N.Trảng-Phạm T.Hương $16.00
ViệtNam    Opening door to the world 160tr.Xb.American G.88′ Rich Graetz $18.00
Sài gòn    kiến trúc quy hoạch 1698-1998 241tr.10”x10”xb.T.p. Stephane Dovert-Lê Q.Ninh $70.00
ViệtNam danh lam cổ tự 650tr.khổ lớn   xb.Khoa Học 1992 Võ Văn Tường $50.00
Danh lam xứ Huế 341tr. Xb.khỏ lớn xb.   Hội Nhà Văn 1993 Nhiều tác giả -1994 $30.00
Đình Việt Nam 434tr. Khổ lớn xb. Thành   phố 1998 Hà Văn Tấn -Nguyễn Văn Rự $50.00
Câu chuyện nghệ thuật 530tr. Xb. Văn   nghệ 1998 E.H Gombrich $30.00
Thời thơ ấu ( ảnh nghệ thuật )   99tr.10”x10” xb.tác giả 2002 Bá Hân $34.00
Ảnh nghệ thuật ViệtNam   146tr.8.5”x10.5” Xb.Văn Hoá  1995 Hội Nhiếp ảnh Việt Nam $30.00
Saigon Eternelle Portrait   96tr.9.5”x9.5” xb.Villes e’ternelles 95 Renaưt – Werly $40.00
Post Cards from Hà Nội  112tr.11”x10” xb.Chiaroscuro 1994 Shari Kessler $30.00
Touch contemporary Vietnamese   photography 49tr.Cypress Jerry Burchfield-Brian Đoan 2000 $12.00
Perspectives:Image,painting,and Self   trough Photography 38tr Thinh,FrankLe-Ryan,Quang Pham $20.00
More reflections on the Meaning of Life   213tr.9”x11”xb.Life 92′ David Friend $29.00
Hí Họa    365 Etcetera 435tr.xb.khổ 8”x8.5”xb.Etcetera 2000  Etcetera $25.00
Thực hành màu sắc và hội họa   166tr.7.5”x10.5”xb.Mỹ Thuật Robert Duplos 1999 $20.00
Bí quyết vẽ ký họa 145tr.khổ   7.5”x10.5” xb. Mỹ thuật 1996 Huỳnh Phạm Hương Trang $12.00
Bí quyết vẽ phong cảnh 141tr.khổ   7.5”x10.5”xb.Mỹ thuật 1996 Huỳnh Phạm Hương Trang $15.00
Bí quyết vẽ tĩnh vật 137tr.khổ   7.5”x10.5” xb.Mỹ thuật 1996 Huỳnh Phạm Hương Trang $14.00
Học vẽ người 99tr.khổ 7.5”x10.5”   xb.Văn Hoá T.t.2001 Andraw Lơmis-Jean Arestein $8.00
Hoạt & Hí – Biếm Họa 71tr.khổ   7.5”x10.5” xb.Văn Hoá 1996 Collectin Leonardo $10.00
Nghệ thuật nhiếp ảnh(cách chụp ảnh-kỹ   thuật phòng tối)202tr. Van Vu 2000(khổ 8.5”x11”) $48.00
Lịch sử nhiếp ảnh thế giới 516tr. Xb.   Văn Hoá T.t.1999 Trần Mạnh Thường $15.00
Kỹ thuật sửa chữa Camera Camcorders   262tr.xb.Văn Hoá 00′ Nguyễn Đức Chính $10.00
Phương pháp trồng 100 loài hoa trong   chậu 223tr. Xb.MT.09 Lưu Chí Tùng $13.00